Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken

Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2016 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2017 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
Benchmark transparante ketenzorg 2017 InEen
Complicatieregistratie neurolyse / neuromusculaire blokkade 2016 Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2017 Zorgbelang Nederland
Donorregister 2017 Donorregister
Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Gaucher database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
GGG Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2018 Vektis C.V.
Jaarverantwoording zorg 2017 CIBG
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Landelijke IVF Cijfers 2016 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Lifelines 2017 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG 100% aandeelhouder is
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2013 Perined, TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Nederlands Pompe register 2017 Erasmus MC
Niemann Pick data collection 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2017 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Predictors of rabies exposure in travelers 2018 GGD Hart voor Brabant, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
PRISMA-RT (benchmark)database 2017 Leden van de vereniging PRISMA-RT
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2017 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de NVT 2016 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Registratie huisartsen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Registratie oefentherapeuten 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Registratie pas afgestudeerde huisartsen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Registratie verloskundigen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Registratie voedselgerelateerde uitbraken 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Santeon Farmadatabase 2017 Santeon
Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward 2017 Prismant
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang, financiën en personeel 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorginstellingen; financiën en personeel 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorgrekeningen 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2016 Academisch Medisch Centrum - UVA
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2016 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2017 Vektis C.V.
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2017 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
Benchmark in de zorg Benchmark 2017 ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2018 CIBG
Benchmark Rapportage Module BRaM 2017 Stichting Benchmark GGZ (SBG)
Gezondheidsenquête CBS-GE 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2018 CONCOR-projectgroep
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Autoimmune REgister DAiRE 2015 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Audit for Peripheral Arterial Disease DAPA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Acute Stroke Audit DASA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2016 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Dutch ColoRectal Audit DCRA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Doetinchem Cohort Studie DCS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2017 LUMC, afdeling Neurologie
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2017 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
DBC Informatie Systeem DIS 2018 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2018 Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatic Cancer Audit DPCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2017 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2017 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2017 Dutch Hospital Data (DHD)
Extramuraal Leids Academisch Netwerk-datawarehouse ELAN-datawarehouse 2018 LUMC-PHEG (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde), Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2018 Vektis C.V.
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2018 Erasmus MC
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2015 Trimbos-instituut
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2017 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Family Medicine Network FaMe-net 2017 Radboudumc
Farmatec Farmatec 2017 CIBG
Farmacie Informatiesysteem FIS 2017 Vektis C.V.
Generation R Generation R 2018 Erasmus MC, afdeling Generation R
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2017 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2017 Zorginstituut Nederland
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2017 Trimbos-instituut, Universiteit van Utrecht (UU)
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2018 Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Integrated Primary Care Information IPCI 2018 Erasmus MC, Medische Informatica
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2018 Zorginstituut Nederland
Julius Huisartsen NetWerk JHN 2017 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2018 Kwaliteitsregister Paramedici
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2015 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Landelijke Abortus Registratie LAR 2015 Rutgers
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2017 Bijwerkingencentrum Lareb
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2016 VUmc
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie LATAR 2017 Fiom
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2017 Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijk Implantatenregister LIR 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Letsel Informatie Systeem LIS 2018 Stichting VeiligheidNL
Landelijke Medische Registratie (LMR) LMR 2013 Dutch Hospital Data (DHD)
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS studie 2018 LUMC, afdeling Orthopaedie
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2014 Rutgers
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2.0 2018 Maastricht University, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2016 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRGJ)
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2018 Reports, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Leefstijlmonitor LSM 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Traumaregistratie LTR 2018 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
MS-registratie MSR 2018 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
NABON Breast Cancer Audit NBCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2017 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2016 Trimbos-instituut
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2017 Externe partij
Nederlandse Hart Registratie NHR 2017 Nederlandse Hart Registratie
Neonatale Hielprik Screening NHS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2017 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn NIVEL Zorgregistraties 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2017 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2016 Academisch Medisch Centrum - UVA
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2017 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlands Tuberculose Register NTR 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2018 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren NVU registraties 2017 Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2017 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2016 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Instituut voor toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2018 RAM Mobile DATA i.s.m. DT Healthcare Solutions
Prospectieve ALS studie Nederland (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) PAN 2017 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2015 Trimbos-instituut
Perinatologisch dossier voor de screening PERIDOS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Perinatale Registratie Perined 2017 Perined
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2016 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2017 Medical Research Data Management (MRDM)
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2011 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Nationaal zwangerschapsregister pREGnant pREGnant 2018 Bijwerkingencentrum Lareb
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Parelsnoer Instituut PSI 2018 Afdelingen binnen de UMC's
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen PSTG 2013 Rutgers
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2017 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2018 Nefrovisie
Research Network Family Medicine RNFM 2017 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Sociaal-Economische Status per postcodegebied SES 2014 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2017 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2017 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2017 De StOET
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2015 Radboudumc
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2016 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten TRIP 2017 Stichting TRIP
TRIP Transfusie en Transplantatiereacties in Patiënten Monitor Biovigilantie TRIP 2017 Stichting TRIP
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2018 CIBG
Voedselconsumptiepeiling VCP 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
VIM-digitaal / CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie) VIM-digitaal 2017 Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Verwijsindex risicojongeren VIR 2016 CIBG
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2017 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
Werkgeversenquête Zorg en Welzijn WGE 2017 CAOP
Geneesmiddelenprijzen WGP 2016 CIBG
WHO European Health for All Database WHO-HFA 2017 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Woononderzoek Nederland WoON 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2017 Zorginstituut Nederland
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2015 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel), Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)