Naam
Actuele digitale kaarten, grafieken, apps en API's - NL COVID-19 Hub
Beschrijving

Direct te gebruiken digitale kaarten, apps en aanvullende hulpbronnen voor meer inzicht in de strijd tegen COVID-19.

Geo-informatie (kaarten) als startpunt t.b.v. het verkrijgen van meer inzicht in de verspreiding van COVID-19 en bepalen van passende maatregelen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Gebruiksdoel

Het inzichtelijk en toegankelijk maken van geo-informatie (kaarten) gerelateerd aan COVID-19. Direct te gebruiken digitale kaarten en apps (zoals dashboards) en alle gegevens zijn ook opvraagbaar via API's.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

corona@esri.nl

Open data beschikbaar

Zie hier het overzicht van FeatureServer data.

Beheerder gegevensbron
Esri Nederland
Eigenaar gegevensbron
Esri Nederland
Actualisatiedatum
20-08-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Esri Nederland
Belangrijkste financier(s)
 • Esri Nederland
 • Kadaster
 • CycloMedia
 • Locatus
Financier is overheid
Nee
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • COVID-19 - Overig
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op thema's
Gekoppelde trefwoorden
 • Bevestigde besmettingen, ziekenhuisopnames, overledenen en IC opnames
 • Demografische gegevens, zoals aantal ouderen, enzaamheid en beperkingen in mobiliteit
 • Locaties begraafplaatsen en crematoria
 • Locaties verminderde zelfredzaamheid (bijv. zorginstellingen, opvanglocaties)
 • Locaties voor handhaving: o.a. supermarkten, apotheken, drogisterijen, recreatiegebieden, vakantieparken
Geografische dekking
Nederland; provincies; regio's; gemeenten
Eenheden in de gegevens

Patiënten, burgers, instellingen en opnamen

Methode van gegevensverzameling
De data die gebruikt is voor deze website komt van een variatie aan (open en gesloten) autoritatieve bronnen en worden gedurende de coronacrisis voor iedereen toegankelijk gemaakt . De informatie over het aantal overledenen, ziekenhuisopnames en bevestigde aantal patiënten worden opgehaald bij het RIVM. De kaarten over het totaal overledenen in Nederland, aantal inwoners en ouderen zijn afkomstig van het CBS en RIVM. De gegevens over verkooppunten zoals supermarkten en apotheken komt van Locatus. De informatie over begraafplaatsen, crematoria, recreatiegebieden komt van het Kadaster. Locaties van basisscholen (schoolpleinen) komt van DUO. De gegevens over locaties verminderde zelfredzaamheid komt van het IFV. Gegevens over COVID-19 IC patiënten komt van Stichting NICE. Gegevens uit het Google Mobility Report komen van Google.
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

RIVM, Stichting NICE, Kadaster, Locatus en Cyclomedia

Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Bijzonderheden

De website biedt alle informatie ook via een API aan zodat andere organisaties de gegevens via de API kunnen opvragen.

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Actuele digitale kaarten, grafieken, apps en API's van NL COVID-19 Hub

Contactgegevens publiek

corona@esri.nl

Beschikbare publicaties

Interactieve (geografische) kaarten en grafieken

Afnemers/gebruikers
 • Crisisteams
 • Gemeenten
 • Meldkamers
 • Nieuwsorganisaties
 • Overheid
 • Provincies
 • Veiligheidsregio's
 • Zorgaanbieders