Naam
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg
Beschrijving

Het Informatiesysteem Ziekenhuiszorg biedt informatie over de consumptie ziekenhuiszorg en specialistische hulp van alle verzekerden in Nederland. De informatie voor dit systeem wordt op declaratieniveau door zorgverzekeraars aangeleverd. Het bevat gegevens over de geleverde zorg (in de vorm van zorgproducten) en kan gekoppeld worden aan kenmerken van de verzekerde en informatie over de zorginstelling. Het jaar 2005, waarin de DBC's werden geïntroduceerd, is het eerste jaar waarover informatie in het systeem is opgenomen. Alle zorgverzekeraars leveren per maand gegevens aan over de declaraties medisch- specialistische zorg. Zodoende is in dit informatiesysteem de totale consumptie van alle zorgverzekeraars over een gegeven periode beschikbaar voor de verstrekking ziekenhuiszorg. Tot 2012 leverden zorgverzekeraars de gegevens per kwartaal aan. Het gaat om declaratiegegevens van zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, ZBC’s, revalidatiecentra.

De dekking van het systeem ligt sinds 2008 rond 99% van de totale verzekerdenportefeuille.

Gebruiksdoel

De gegevens van het Informatiesysteem Ziekenhuiszorg worden onder meer gebruikt voor onderzoek naar het risicovereveningsmodel en de vaststelling van de vereveningsbijdrage zorgverzekeringswet. Daarnaast worden de gegevens ingezet voor het maken en evalueren van beleid en het leveren van (spiegel)informatie aan zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

informatieverzoek@vektis.nl
Website Vektis

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie de pagina Vektis Open Data op de website.

Beheerder gegevensbron
Vektis
Eigenaar gegevensbron
Vektis
Actualisatiedatum
14-09-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
  • COVID-19 - Capaciteit en zorgkwaliteit
  • Ziekenhuiszorg
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Declaraties van individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Dit komt uit de databases/systemen van de zorgverzekeraars en die worden weer gevuld op basis van het reguliere electronische declaratieverkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgverzekeraars

Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per maand

Bijzonderheden

Zie de verwijzing naar de informatie op de Vektis website met verwijzingen naar de codeboeken en definities. Het gaat om de meest actuele bestanden/standaarden QZ301, QZ302, ZH308 en ZH309.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Specifieke informatie:
Alleen voor partijen in de zorg in specifieke gevallen (Vektis beoordeelt het verzoek) en voor wetenschappelijk onderzoek via de CBS Microdata omgeving. 

Informatie over codeboeken:
Zie de verwijzing naar de informatie op de Vektis website met verwijzingen naar de codeboeken en definities. Het gaat om de meest actuele bestanden/standaarden QZ301, QZ302, ZH308 en ZH309.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Gegevens online via de CBS Microdata omgeving.

Gezondheid en welzijn (cbs.nl)

Contactgegevens publiek

informatieverzoek@vektis.nl
Website Vektis

Beschikbare publicaties

Via Vektis Open Data op de website, zie daar de categorieën Gerelateerde artikelen en Gerelateerde producten’.

 

Afnemers/gebruikers
  • Andere partijen
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS
Verwachte wijzigingen

Jaarlijks kunnen wijzigingen worden doorgevoerd in verband met wet- en regelgeving die wordt aangepast.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

De DOT-productstructuur per 1 januari 2012. In 2015 de doorlooptijdverkorting van DBCs van maximaal 365 dagen naar 120 dagen. Vanaf 2017 worden dure geneesmiddelen op een andere manier in declaratiegegevens opgenomen.