Zorggegevens

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Algemeen

Naam
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg
Afkorting
LBZ
Beschrijving

Met ingang van 1 januari 2014 is de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) in werking getreden. Hiermee zijn de Landelijke Medische Registratie (LMR) en de Landelijke Ambulante Zorg Registratie (LAZR) verleden tijd. De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) is de registratie van medische, administratieve en financiële gegevens van patiënten die een klinische opname, dagopname of langdurige observatie achter de rug hebben of poliklinisch behandeld werden.

Gebruiksdoel

DHD bewerkt de LBZ-data tot informatie die gebruikt kan worden bij de bedrijfsvoering van ziekenhuizen en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De informatie maakt het mogelijk om te benchmarken en om de zorgproducten en de gezondheidstoestand van de bevolking in de gaten te houden. 

Verder wordt de informatie gebruikt voor het verschaffen van marktinformatie, wettelijk verplichte aanleveringen, onderzoek en onderwijs.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

DHD (Dutch Hospital data)
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Tel.: 030 799 61 65
E-mail: info@dhd.nl
Website: DHD

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Pas na opdrachtverstrekking door de ziekenhuizen

Beheerder gegevensbron
DHD (Dutch Hospital Data)
Eigenaar gegevensbron
DHD (Dutch Hospital Data)
Actualisatiedatum
12-12-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Wettelijk
Welke wetten

Deels vanwege een wettelijke verplichting, deels omdat het afgesproken is binnen de brancheorganisaties.

Opdrachtgever(s)
DHD (Dutch Hospital Data)
Belangrijkste financier(s)
DHD (Dutch Hospital Data)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Capaciteit en zorgkwaliteit
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Geboortezorg
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

De LBZ bevat zowel gegevens ten behoeve van de financiële registratie als de zorginhoudelijke registratie. Het LBZ-datamodel definieert welke gegevens ziekenhuizen geacht worden landelijk aan te leveren.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen (N= circa 75, gebaseerd op het laatste registratiejaar)

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Ziekenhuizen en UMC's leveren de LBZ-data in principe maandelijks aan.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn: 

De LBZ kent een financiële en zorginhoudelijke datastroom. De financiële gegevens zijn een combinatie van onderhanden werk en gedeclareerde zorg. Deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan de medische gegevens van een patiënt. De medische gegevens gaan over zorgmomenten (opname of ambulant contact) en verrichtingen. Diagnosen worden vastgelegd bij opnamen (verplicht) en ambulante contacten (verplicht vanaf registratiejaar 2016).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
0 Alle Nederlandse ziekenhuizen en umc’s nemen deel aan de LBZ

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens op naam ziekenhuis worden pas verstrekt na opdrachtverstrekking door de ziekenhuizen. Er worden alleen geaggregeerde gegevens verstrekt en geen gegevens die herleidbaar zijn tot patiënten en instellingen.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

DHD (Dutch Hospital data)
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Tel.: 030 799 61 65
E-mail: info@dhd.nl
Website: DHD

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), enz.
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • CBS, Zorg in cijfers
 • IGJ-prestatie-indicatoren
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

De LBZ-brontabellen krijgen regelmatig een update. Actuele en voorgaande brontabellen zijn te downloaden via de pagina LBZ-datamodel.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Deze gegevensbron is de opvolger van de gegevensbron Landelijke Medische Registratie van DHD, 2013 is het laatste LMR-registratiejaar geweest. Met ingang van 1 januari 2014 is de LMR-registratie definitief vervangen door de LBZ-registratie. De voorgaande LMR-jaren zijn met terugwerkende kracht tot 1992 geconverteerd naar de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Deze gegevensbron is ook de opvolger van de gegevensbron Landelijke Ambulante Zorg Registratie (LAZR) van DHD. Met ingang van 1 januari 2014 is deze registratie vervangen door de LBZ.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Voor meer informatie zie de pagina: LBZ-datamodel

Terug naar zoekpagina