Zorggegevens

Unieke Zorgverlener Identificatie Register

Algemeen

Naam
Unieke Zorgverlener Identificatie Register
Afkorting
UZI-register
Beschrijving

Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in het elektronisch verkeer mogelijk maakt. Het UZI-register is verantwoordelijk voor de aanvraag, productie en uitgifte van UZI-producten. Hiermee vervult het UZI-register de rol van Trust Service Provider (TSP). Het UZI-register is onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gebruiksdoel

Het UZI-register maakt de elektronische identificatie van zorgverleners mogelijk. Het CIBG verstrekt hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort dat zorgt voor een veilige elektronische communicatie in de zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CIBG
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Tel.: 070 - 340 6020
E-mail ons via het contactformulier | UZI-register (uziregister.nl)
Website UZI-register

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
CIBG
Actualisatiedatum
19-01-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Zie deze link op de website.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Zorgaanbieders

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Zorgaanbieders

In 2014 omvatte het register 23.000 actieve abonnees, 82.000 UZI-passen en 10.000 servercertificaten.

In 2015 omvatte het register 31.000 actieve abonnees, 95.000 UZI-passen en 10.850 servercertificaten.

In 2016 omvatte het register 32.000 actieve abonnees, 76.000 UZI-passen en 10.400 servercertificaten.

In 2017 omvatte het register 33.500 actieve abonnees, 79.000 UZI-passen en 10.500 servercertificaten.

In 2018 omvatte het register 34.000 actieve abonnees, 80.500 UZI-passen en 10.600 servercertificaten.

In 2019 omvatte het register 35.000 actieve abonnees, 82.000 UZI-passen en 10.300 servercertificaten.

In 2020 omvatte het register 36.000 actieve abonnees, 79.000 UZI-passen en 11.100 servercertificaten.

In 2021 omvatte het register 37.000 actieve abonnees, 85.000 UZI-passen en 12.000 servercertificaten.

In 2022 omvatte het register 38.000 actieve abonnees, 84.000 UZI-passen en 12.000 servercertificaten.

Eerste meetjaar
2008
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, informatie is via de website beschikbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie deze link op de UZI-register website.

Contactgegevens publiek

CIBG
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Tel.: 070 - 340 6020
E-mail ons via het contactformulier | UZI-register (uziregister.nl)
Website UZI-register

Beschikbare publicaties

Activeer en installeer uw UZI-pas | UZI-pas | UZI-register (uziregister.nl)

Technische documentatie | Softwareleveranciers | UZI-register (uziregister.nl)

Certificeringsbeleid | Over ons | UZI-register (uziregister.nl)

Afnemers/gebruikers
 • Beveiligde Registratie Bijzondere Assets (BRBA)
 • Hulpverleners Kunnen Verklaringen Invoeren (HKVI)
 • Indicatieorganen
 • Landelijk Implantaten Register (LIR)
 • Nationaal Contactpunt voor e-Health (NCPeH)
 • Personen en organisaties die op een UZI-certificaat moeten vertrouwen
 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens – autorisatielijst BSN-gerechtigden
 • Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z)
 • VECOZO
 • Vereniging van zorgaanbieder voor zorgcommunicatie (VZVZ) - Landelijk Schakelpunt (LSP)
 • Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

Ontwikkeling UZI-middelen | Nieuwsbericht | UZI-register (uziregister.nl)

Vernieuwing UZI-middelen | Gegevensuitwisseling in de zorg

Belangrijke wijzigingen in het verleden

UZI-passen met nieuwe chip vanaf 1 november 2022 | Nieuwsbericht | UZI-register (uziregister.nl)

Wijzigingen certificaatprofielen per 1 december 2022 | Nieuwsbericht | UZI-register (uziregister.nl)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
Is voor deze gegevensbron niet van toepassing.

Terug naar zoekpagina