Volksgezondheidenzorg.info

ActiZ Kijk op Data

Algemeen

Naam
ActiZ Kijk op Data
Afkorting
Kijk op data
Beschrijving

ActiZ is de branchevereniging van 400 zorgorganisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Zij zorgen met bijna 400 duizend medewerkers dagelijks voor de verpleging en verzorging van twee miljoen mensen.

Gebruiksdoel

ActiZ Kijk op Data biedt informatie voor de ActiZ leden over de VVT-branche voor beleidsondersteuning en belangenbehartiging. Kijk op Data is een belangrijk instrument om betrouwbare en actuele branche-informatie beschikbaar te hebben voor een actieve belangenbehartiging.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

E-mail: kijkopdata@actiz.nl
Website: ActiZ

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties
Eigenaar gegevensbron
ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties
Actualisatiedatum
17-04-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties
Belangrijkste financier(s)
Leden van ActiZ
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Divers

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens, uitvragen, benchmarks, openbare databronnen en door uitwisseling met andere gegevensverzamelende partijen
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Verzorging, Verpleging en Thuiszorg instellingen

Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Variabel

Bijzonderheden

De naam is veranderd in “ActiZ Kijk op Data”. De oude naam “Benchmark in de zorg” wordt niet meer gehanteerd. Het aanbod is verbreed van benchmark naar bredere beleidsondersteunende informatie. 

 

Informatie die geregistreerd wordt:

In het algemeen informatie  over de VVT-branche: financieel, medewerkers, cliënten, demografisch etc. Onder andere:

Financieel resultaat

Financiële stromingen

Ziekteverzuim

Werkbeleving

Werkgever Net Promotor Score

Regionale informatie

Zorgvraag en -aanbod

Cliëntwaarderingen

Vergelijking/spiegelinformatie 

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Informatie is beschikbaar voor ActiZ-leden

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

https://kijkopdata.actiz.nl

Contactgegevens publiek

E-mail: kijkopdata@actiz.nl
Website: ActiZ

Beschikbare publicaties

Zie de ActiZ website.

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS
Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 2015 is een nieuwe uitvoerder van de benchmark aangetrokken en is de benchmark ook wat bijgesteld, maar het basisprincipe is gelijk gebleven.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
is niet beschikbaar via deze website.

Terug naar zoekpagina