Naam
Praktijken van zorgverleners; financiën
Afkorting
Zorgpraktijken
Beschrijving

Landelijke statistische uitkomsten over de resultatenrekening van praktijken van zorgverleners. De uitkomsten zijn gebaseerd op de fiscale aangiften van ondernemers met een zorgpraktijk (eenmanszaken,maatschappen, vof en cv) en overige bedrijven (BV's, NV's en Stichtingen, Verenigingen en coöperaties).

Gebruiksdoel

Informatie over de resultatenrekening van praktijken van zorgverleners.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via data.overheid.nl en CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
 • Belastingdienst
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • CIBG
 • Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
10-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Aantal bedrijven
 • Aantal ondernemers
 • Arbeidskosten
 • Bedrijfskosten
 • Bedrijfsopbrengsten
 • Buitengewoon resultaat
 • Financieel resultaat
 • Netto omzet
 • Resultaat voor de belasting
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Ondernemers en bedrijven

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Ondernemers met een zorgpraktijk en overige bedrijven in de SBI zorgpraktijken

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Herkomst gegevens:

Populatiegegevens voor ondernemers worden verkregen van het CIBG (BIG-register), het SKP (kwaliteitsregister paramedici) en het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Ja, online in geaggregeerde vorm in statline-tabellen:

Microdata onder voorwaarden:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Korte onderzoeksbeschrijving van praktijken van zorgverleners; financiën (vanaf 2015) (cbs.nl)

Bestandsdocumentatie Praktijken van zorgverleners, Microdataservices

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen van huisartsen
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website CBS StatLine
Verwachte wijzigingen

Geen

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Tot verslagjaar 2008 publiceerde het CBS tabellen met uitkomsten over praktijken van tandartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten die gebaseerd waren op enquêtes onder genoemde praktijken. Voorlopers van deze gegevensbron zijn: