Volksgezondheidenzorg.info

Praktijken van zorgverleners; financiƫn

Algemeen

Naam
Praktijken van zorgverleners; financiën
Afkorting
Zorgpraktijken
Beschrijving

Landelijke statistische uitkomsten over de resultatenrekening van praktijken van zorgverleners. De uitkomsten zijn gebaseerd op de fiscale aangiften van ondernemers met een zorgpraktijk (eenmanszaken en maatschappen) en overige bedrijven (BV's, NV's en Stichtingen).

Gebruiksdoel

Informatie over de resultatenrekening van praktijken van zorgverleners.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via data.overheid.nl en CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
 • Belastingdienst
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • CIBG
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
 • Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
01-06-2018
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Ondernemers en bedrijven

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Ondernemers met een zorgpraktijk en overige bedrijven in de SBI zorgpraktijken

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Herkomst gegevens:

Populatiegegevens worden verkregen van het Nivel, het CIBG (BIG-register), het SKP (kwaliteitsregister paramedici) en het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS.

De belangrijkste variabelen zijn:

Aantal ondernemers, aantal bedrijven, bedrijfsopbrengsten, netto omzet, bedrijfskosten, arbeidskosten, financieel resultaat, buitengewoon resultaat en resultaat voor de belasting.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerd:

Microdata onder voorwaarden:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Zie de korte onderzoeksbeschrijving 'Praktijken van zorgverleners' en het bijbehorende Documentatierapport Praktijken van zorgverleners.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen van huisartsen
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website CBS StatLine
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Tot verslagjaar 2008 publiceerde het CBS tabellen met uitkomsten over praktijken van tandartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten die gebaseerd waren op enquêtes onder genoemde praktijken. Voorlopers van deze gegevensbron zijn:

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar gezien de veelheid en complexiteit van gepresenteerde data. Zie het documentatierapport in het veld Beschikbare publicaties voor de variabelen.

Terug naar zoekpagina