Volksgezondheidenzorg.info

Praktijken van zorgverleners; financiën

Algemeen

Naam
Praktijken van zorgverleners; financiën
Afkorting
Zorgpraktijken
Beschrijving

Landelijke statistische uitkomsten over de resultatenrekening van praktijken van zorgverleners. De uitkomsten zijn gebaseerd op de fiscale aangiften van ondernemers met een zorgpraktijk.

Gebruiksdoel

Informatie over de resultatenrekening van praktijken van zorgverleners.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website CBS infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
 • Belastingdienst
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • CIBG
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
30-06-2017
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Ondernemers

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Ondernemers met een zorgpraktijk

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2014
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Herkomst gegevens:

Populatiegegevens worden verkregen van het NIVEL, het CIBG, het SKP (kwaliteitsregister paramedici) en het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS.

De belangrijkste variabelen zijn:

Aantal ondernemers, bedrijfsopbrengsten, netto omzet, bedrijfskosten, arbeidskosten, financieel resultaat, buitengewoon resultaat en resultaat voor de belasting.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op de website van Statline-CBS kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja
 1. Geaggregeerd in bijvoorbeeld de Statline-tabel ’Praktijken van zorgverleners; financiën’ 
 2. Microdata onder voorwaarden via Remote access
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website CBS infoservice

Beschikbare publicaties
Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen van huisartsen
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website CBS StatLine
Verwachte wijzigingen

Momenteel zijn alleen gegevens over praktijken van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, oefentherapeuten, orthodontisten en gz-psychologen/psychotherapeuten beschikbaar. In 2016 worden daar indien mogelijk ook praktijken van medisch specialisten aan toegevoegd.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Tot verslagjaar 2008 publiceerde het CBS tabellen met uitkomsten over praktijken van tandartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten die gebaseerd waren op enquêtes onder genoemde praktijken. Voorlopers van deze gegevensbron zijn:

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar gezien de veelheid en complexiteit van gepresenteerde data. Zie het documentatierapport in het veld Beschikbare publicaties voor de variabelen.

Terug naar zoekpagina