Zorggegevens

Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen

Algemeen

Naam
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen
Beschrijving

Dit onderzoek is in 2012 opgezet als onderdeel van het KNMT-project Peilstations. Het is bedoeld om periodiek het kwaliteitsbeleid van de KNMT te evalueren en zicht te houden op de inspanningen van de beroepsgroep in dezen. Een representatief panel van werkzame tandartsen (de zogenoemde 'peilstations' aangevuld met een aselecte steekproef van tandarts-algemeen practici) wordt met regelmaat bevraagd over hun opvattingen en gedrag inzake kwaliteit van zorgverlening.

Gebruiksdoel

De via het Onderzoek Kwaliteit van Mondzorg verzamelde gegevens over het denken en doen van tandartsen inzake de kwaliteit van hun beroepsuitoefening worden door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) intern gebruikt voor de cijfermatige onderbouwing van het beleid en extern bij de informatieverstrekking aan tandartsen en andere informatievragers.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@knmt.nl
Website: Staat van de mondzorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beperkte verstrekking van gegevens aan derden.

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Eigenaar gegevensbron
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Actualisatiedatum
19-03-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Belangrijkste financier(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Tandartsen

Methode van gegevensverzameling
Enquêteren
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Tandartsen

Specialisme
Tandheelkunde
Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2014
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Onregelmatig, niet meer operationeel

Bijzonderheden

Samenhang:

Het Project Peilstations omvat vier registraties:

 • Onderzoek Tandheelkundige Consumptie
 • Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering
 • Omnibus-enquête

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Gedrag
 • Opvattingen met betrekking tot de beroepsuitoefening

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Tandartsen:
Lidmaatschap van de KNMT.

Anderen:
Beperkte verstrekking van gegevens na overleg, geen gebruik voor commerciële doeleinden. Een beperkt deel van de gegevens is algemeen toegankelijk via de Staat van de mondzorg waarop aan de hand van onderzoeks- en registratiegegevens een zo actueel mogelijk beeld wordt gegeven van de mondzorg in Nederland.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@knmt.nl
Website: Staat van de mondzorg

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsorganisatie (tandartsen en mondhygiënisten)
 • Universiteiten
 • Zorgaanbieders (tandartsen)
 • Zorginstituut Nederland

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar, wel na overleg en akkoord KNMT.

Terug naar zoekpagina