Wij vinden jouw privacy belangrijk. Dit gaat namelijk over jouw recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door het RIVM is een algemene privacyverklaring opgesteld waarin het RIVM beschrijft voor welk doel het RIVM-persoonsgegevens verstrekt, hoe ze met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

Persoonsgegevens Zorggegevens

Zorggegevens gebruikt de gegevens die mensen rechtstreeks of via professionals uit het veld met ons delen. We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten of verstrekt. Heb je ze bijvoorbeeld opgegeven voor contact met het projectteam, dan gebruiken we je gegevens alleen voor onderling contact. Heb je aangegeven dat bepaalde gegevens als contactgegevens in de metadata mag worden geplaatst, dan worden je gegevens alleen daarvoor gebruikt.

Bescherming persoonsgegevens

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op deze verordening en wet. Bekijk hier de algemene privacyverklaring van het RIVM.