Zorggegevens

Primary Secondary Cancer Care Registry – Borstkanker

Algemeen

Naam
Primary Secondary Cancer Care Registry – Borstkanker
Afkorting
PSCCR - Borstkanker
Beschrijving

Register met patiëntkarakteristieken, tumorkarakteristieken, behandelgegevens, huisartsencontact, diagnoses en voorschriften.

Gebruiksdoel

Onderzoek naar zorggebruik of gezondheidseffecten bij patiënten met borstkanker.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:  Nivel
Naam contactpersoon: Marianne Heins
Telefoon:                    030-2729700
E-mail:                       m.heins@nivel.nl
Adres:                        Otterstraat 118
Postcode/plaats:         3500BN Utrecht

Beheerder gegevensbron
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
23-02-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
ZonMw
Belangrijkste financier(s)
ZonMw
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

ZonMW

Inhoud

Type gegevensverzameling
Databank of dataset
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Chemotherapie
 • Contacten met de huisarts
 • Hormoontherapie
 • Radiotherapie
 • Reden voor huisartscontact
 • Tumorsoort
 • Tumorstadium
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Voor de PSCCR zijn gegevens uit twee bestaande databases gekoppeld, de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen, registratiemedewerkers

Specialisme
Oncologie
Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Eerste meetjaar
2000
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmalig

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2021 Alle Nederlandse Ziekenhuizen en 500 huisartspraktijken

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voorwaarden NKR

Voorwaarden Nivel Zorgregistraties

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

https://www.evidencio.com/models/ 

Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:  Nivel
Naam contactpersoon: Marianne Heins
Telefoon:                    030-2729700
E-mail:                       m.heins@nivel.nl
Adres:                        Otterstraat 118
Postcode/plaats:         3500BN Utrecht

Verwachte wijzigingen

Toevoeging van andere tumorsoorten naast borstkanker

Soortgelijke gegevensbronnen
Nederlandse Kanker Registratie (NKR), bron van gegevens in PSCCR, Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, bron van gegevens in PSCCR

Terug naar zoekpagina