Volksgezondheidenzorg.info

Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen

Algemeen

Naam
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen
Afkorting
EJZ
Beschrijving

Jaarlijkse enquête onder de algemene ziekenhuizen en UMC’s in Nederland naar kengetallen productie, personeel en kosten.

Gebruiksdoel

De rapportage is bedoeld ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, planning, advisering en statistische publicaties, zowel op landelijk als op instellingsniveau.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Dutch Hospital Data (DHD)
E-mail: info@dhd.nl en via de contactpersoon
Website Dutch Hospital Data

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Dutch Hospital Data (DHD)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Hospital Data (DHD)
Actualisatiedatum
13-07-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Geen, echter lidinstellingen van de NVZ zijn, zoals statutair vastgelegd, verplicht tot deelname.

Opdrachtgever(s)
Dutch Hospital Data (DHD)
Belangrijkste financier(s)
Dutch Hospital Data (DHD)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Kengetallen en financiële en personeelsstatistiek Nederlandse ziekenhuizen. ​

Methode van gegevensverzameling
Door middel van een enquête
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
1980
Meest recente meetjaar
2014
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

De Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen, met daarin de resultaten van het voorafgaande jaar, wordt jaarlijks in het vierde kwartaal gepubliceerd​.​

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Onder meer personeelssterkte en salariskosten (naar functie), medisch specialisten, bijzonder medische functies  en specifieke functies.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2013 Circa 90 ziekenhuizen
2014 Circa 90 ziekenhuizen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens op naam ziekenhuis worden pas verstrekt na machtiging door de ziekenhuizen. U vindt hier de link voor een gegevensverzoek.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Dutch Hospital Data (DHD)
E-mail: info@dhd.nl en via de contactpersoon
Website Dutch Hospital Data

Beschikbare publicaties

Zie de Jaarrapportages enquête jaarcijfers ziekenhuizen.

Afnemers/gebruikers
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Centraal Planbureau (CPB)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Onderzoeksbureaus
  • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
  • Publicatie kengetallen Nederlandse Ziekenhuizen
  • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
online niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina