Zorggegevens

Landelijke Traumaregistratie

Algemeen

Naam
Landelijke Traumaregistratie
Afkorting
LTR
Beschrijving

In de Landelijke Traumaregistratie (LTR) worden vanaf 2007 gegevens vastgelegd over de kenmerken (letsels) en opvang, zowel pre-hospitaal als in het ziekenhuis, van alle klinische patiënten met letsel in Nederland. De LTR bestaat uit 11 regionale traumaregistraties welke gecoördineerd worden door de regionale traumacentra. De regionale traumaregistraties worden gevuld door de ziekenhuizen en de traumacentra in de regio’s. Data is afkomstig uit het ambulanceritformulier en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Handmatig wordt de codering van de letsels toegevoegd. Het voorzien in een regionale traumaregistratie, uitmondend in een landelijke traumaregistratie, is één van de bijzondere taken van de 11 traumacentra. Het eigenaarschap is als volgt geregeld: de gegevens zijn van de deelnemers aan de registratie (ziekenhuizen en ambulancediensten).

Gebruiksdoel

Kwaliteitsbewaking en –bevordering van de traumazorg, beleidsvorming, en wetenschappelijk onderzoek

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
Newtonlaan 115
3584 BH  Utrecht
Contactgegevens LNAZ
Telefoon: 030 210 6270
Website: Landelijk Netwerk Acute Zorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Na aanvraag en akkoord LNAZ

Beheerder gegevensbron
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Eigenaar gegevensbron
Deelnemers registratie
Actualisatiedatum
28-10-2021
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten
 •          Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 •          Wet ambulancezorgvoorzieningen
 •          Beleidsvisie Minister Borst - 25 387 Spoedeisende medische hulpverlening bij ongevallen en rampen (1998)
 • Artikel 8 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) voor wat betreft het aanwijzen van de 11 traumacentra in Nederland.
Opdrachtgever(s)
Traumacentra (N-11)
Belangrijkste financier(s)
Overheid
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

De registratie wordt gefinancierd door de overheid via een beschikbaarheidsbijdrage.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator(en)
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland, 11 trauma (ROAZ) regio's
Eenheden in de gegevens

Jaarlijks worden circa 80.000 klinische ongevalpatiënten geregistreerd. 

De belangrijkste variabelen zijn:

Kenmerken van de patiënten, gegevens over de fysiologische toestand van de patiënt (prehospitaal en SEH), doorstroomtijden, opgelopen letsels, opnamegegevens en uitkomst van zorg in termen van overlijden

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • (Verpleegkundig) specialisten

 • Ambulancepersoneel
 • Datamanagers
 • Codeurs
Specialisme
Acute zorg
Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Regionale ambulancediensten (RAV) en ziekenhuizen. 
Het betreft gegevens uit de eerstelijnszorg (RAV) en de tweedelijnszorg (ziekenhuizen). Alle 86 afdelingen spoedeisende hulp (SEH) waar patiënten met letsel worden opgevangen en voor behandeling kunnen worden opgenomen en een deel van de Regionale Ambulancediensten leveren gegevens aan.

 

Eerste meetjaar
2007
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continue dagelijkse registratie

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor aanvraag van gegevens kan contact opgenomen worden met het LNAZ. Behandeling van aanvragen gaat conform een opgesteld reglement.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
Newtonlaan 115
3584 BH  Utrecht
Contactgegevens LNAZ
Telefoon: 030 210 6270
Website: Landelijk Netwerk Acute Zorg

Beschikbare publicaties

Ja, zie de Homepage van het Landelijk Netwerk Acute Zorg onderdeel Downloads in de footer van de webpagina. Zie bijgaand de meest actuele rapportage  Rapport Landelijke Traumaregistratie 2015- 2019

Andere relevante publicaties zijn:

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Overheid
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Traumazorgnetwerken
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

In de toekomst: verbreden uitkomstmetingen met kwaliteit van leven.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar. Wel beschikbaar is
bijlage 1 van de jaarrapportage 2011-2015 met daarin: LTR European dataset opgenomen ongevalpatiënten

Terug naar zoekpagina