Naam
Dutch Audit for Treatment of Obesity
Afkorting
DATO
Beschrijving

De DATO staat voor Dutch Audit for Treatment of Obesity. Deze audit registreert de resultaten van verschillende vormen van bariatrische chirurgie. Alle patiënten in deze registratie hebben een chirurgische interventie ondergaan omdat er sprake is van morbide obesitas met een Body Mass Index (BMI) van groter of gelijk aan 35 kg/m2 (met comorbiditeiten) of een BMI van 40 kg/m2 of hoger (met of zonder comorbiditeiten). Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie willen zij de behandeling van deze groep patiënten verbeteren.

De DATO is op 1 januari 2015 gestart en heeft t/m december 2019 in totaal 57.898 bariatrische procedures geregistreerd, waarvan 51.009 primaire operaties.

Concluderend kan worden gesteld dat de bariatrische chirurgie in Nederland van hoog niveau is. Standaardisatie van de registraties en consensus over uitkomstmaten maakt een internationale vergelijking mogelijk. Vervolganalyses kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit rondom het zorgproces.

Gebruiksdoel

De wereldwijde prevalentie van obesitas is de afgelopen jaren sterk toegenomen en bariatrische chirurgie is onderdeel geworden van het behandelalgoritme. Nationale kwaliteitsregistraties maken grootschalige uitkomst evaluaties mogelijk. Deze kennisverrijking kan vervolgens bijdragen aan het initiëren van verdere kwaliteitsverbetering. en internationale vergelijking tussen andere landen met vergelijkbare registraties kan een verdere kennisverrijking teweegbrengen. Het doel is om de Nederlandse cijfers over postoperatieve morbiditeit, een belangrijke uitkomstmaat, met Noorwegen en Zweden te vergelijken. Het betreft patiënten die tussen januari 2015 en januari 2017 zijn geopereerd en geregistreerd in één van de drie registraties. Alle registraties bieden landelijke dekking, waarbij gegevens over patiëntkenmerken, obesitas-gerelateerde comorbiditeiten, chirurgische technieken, postoperatieve complicaties, re-interventies en heropnames worden geregistreerd.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Audit for Treatment of Obesity

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
14-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Chirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert rondom bariatrische chirurgie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DATO-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure. Er zijn nog geen gegevens uit de DATO-database beschikbaar voor onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens. 

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Audit for Treatment of Obesity

Beschikbare publicaties

De resultaten zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)