Zorggegevens

Leidsche Rijn Gezondheidsproject

Algemeen

Naam
Leidsche Rijn Gezondheidsproject
Afkorting
LRGP
Beschrijving

Het Leidsche Rijn Gezondheidsproject is een doorlopend onderzoek naar de gezondheid en het gezondheidsverloop van de bewoners van de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. De vijf huisartsenpraktijken van het Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra nemen hieraan deel. Tot begin 2021 is elke patiënt die geregistreerd staat in een van de vijf huisartsenpraktijken uitgenodigd om deel te nemen aan LRGP. Bij deelname is geïnformeerde toestemming verkregen van de deelnemers. Deelnemers werd gevraagd vragenlijsten in te vullen (algemene kenmerken, leefstijl, vrouwelijk reproductie vragenlijst, medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, kwaliteit van leven, stress, etc.), er werd bloed afgenomen, lengte, gewicht en bloeddruk gemeten en een ECG gedaan. De inclusies zijn begin 2021 gestopt. Follow up data wordt nog steeds verzameld door een continue koppeling met de door de huisarts geregistreerde gegevens in het medische dossier. Bij deelname aan het LRGP werd er een medische controle gedaan, het Individueel Gezondheidsprofiel (IGP). Het IGP bestaat uit een lichamelijk onderzoek, bloedafname en het invullen van een vragenlijst.

De data van het LRGP zijn gekoppeld data van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) om informatie over kanker en type tumor toe te voegen (ter verifiëring) en zal tevens koppeling plaatsvinden met het Global Geo Health Data Center om de LRGP data te verrijken met informatie over blootstelling aan omgevingsfactoren (bijvoorbeeld luchtvervuiling).

Het Leidsche Rijn Gezondheidsproject is ingebed in een groter netwerk van huisartsenpraktijken, het Julius Huisartsen Netwerk (JHN). Het JHN brengt registratiegegevens van de routinezorg vanuit het HuisartsInformatieSyteem (HIS) van deelnemende huisartsenpraktijken samen. Het JHN bestaat uit ongeveer 80 huisartsenpraktijken, met ruim 300.000 patiënten. De praktijken zijn verspreid over de provincie Utrecht en is daarmee representatief voor de huisartsenzorg midden-Nederland. Door de koppeling met het HIS wordt het Individueel Gezondheidsprofiel in de jaren aangevuld met informatie uit het medische dossier van de deelnemer (bijvoorbeeld informatie over medicatiegebruik, diagnoses, eventuele ziekenhuisopnames). JHN is een epidemiologische databron, waarin alle belangrijke gegevens uit het HuisartsInformatieSysteem (HIS) van aangesloten huisartspraktijken zijn verzameld. De registratie omvat de standaard gecodeerde diagnosen (ICPC-codering) en voorschriften (ATC-codering). Daarnaast omvat de registratie klinische gegevens van diagnostisch onderzoek en het medisch journaal van alle patiëntcontacten (SOEP-gegevens). Meer informatie over het JHN is te vinden op de website van het Julius Huisartsen Netwerk. JHN werkt sinds 2017 nauw samen met huisartsennetwerken van andere afdelingen huisartsengeneeskunde in Nederland in het kader van het Intercity-project. Hieraan nemen Amsterdam UMC, locaties VUmc en AMC deel, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Maastricht UMC (MUMC) deel

Gebruiksdoel

De registratie van de gegevens van het LRGP hebben als doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het doen van onderzoek. Daarnaast wordt hiermee de kennis over de oorzaak, behandeling, preventie van ziekten en factoren die hierop van invloed zijn vergroot.

De gegevens van het JHN worden ook ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar determinanten van ziekten en gezondheid, met als doel het verbeteren van de huisartsenzorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

LRGP gegevens:
Leidsche Rijn Gezondheids Project
Tel.: +31 30 68 66 145
E-mail: info@lrgp.nl
Website van het Leidsche Rijn gezondheidsproject

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

In overleg met de projectcoördinator

Beheerder gegevensbron
 • Julius Centrum
 • Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Eigenaar gegevensbron
Julius Centrum
Actualisatiedatum
15-03-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Opdrachtgever(s)
 • Julius Centrum
 • Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Belangrijkste financier(s)
Julius Centrum
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

gelden Julius Centrum

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Provincie Utrecht en de wijk Leidsche Rijn in Utrecht
Eenheden in de gegevens

Zorgverleners

Praktijken

Patiënten (circa 450.000 binnen JHN, circa 10.000 binnen LRGP)

Methode van gegevensverzameling
Routinezorggegevens, bloedafname, lichamelijk onderzoek, vragenlijst
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken (circa 200 huisartsen, circa 75 huisartsenpraktijken)

Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

1. Patiënten: leeftijd, geslacht, postcode4, inschrijvingsduur, etc.
2. Huisarts: praktijkomvang
3. Diagnosen: ICPC codes, episoden (ICPC codes), contactdatum.
4. Farmacie: ATC-code, aantal DDD, voorschrijfdatum, etc.
5. Klinische gegevens, zoals bloeddruk, laboratoriumwaarden en diagnostische onderzoeken uitgevoerd door de huisarts Jaar

6. Journaaltekst van het medisch dossier.

Voor LRGP zie ook de verwijzing naar de metadata Leidsche Rijn Gezondheidsproject op de BBMRI website.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Onderzoekers dienen een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van de gegevens uit LRGP en/of JHN, in bij de JHN/LRGP stuurgroep. Deze beoordeelt de aanvragen voor het gebruik van data op basis van relevantie en kwaliteit. Nieuwe aanmeldingen met verzoeken voor datasets worden eenmaal per zes weken besproken in de stuurgroep van het JHN. Maximaal een maand na beoordeling van het onderzoeksvoorstel in de Stuurgroep worden afspraken gemaakt over het aanleveringsproces van data voor onderzoek.

Zie voor verdere uitleg de startpagina Julius huisartsen netwerk.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

LRGP gegevens:
Leidsche Rijn Gezondheids Project
Tel.: +31 30 68 66 145
E-mail: info@lrgp.nl
Website van het Leidsche Rijn gezondheidsproject

Beschikbare publicaties

Grobbee DE, Hoes AW, Verheij TJ, Schrijvers AJ, van Ameijden EJ, Numans ME. The Utrecht Health Project: optimization of routine healthcare data for research. Eur J Epidemiol. 2005;20(3):285-7.

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
is (nog) niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina