Volksgezondheidenzorg.info

Leidsche Rijn Gezondheidsproject

Algemeen

Naam
Leidsche Rijn Gezondheidsproject
Afkorting
LRGP
Beschrijving

Het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP) is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en het gezondheidsverloop van de bewoners van Leidsche Rijn. Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van de Julius Gezondheidscentra in Leidsche Rijn en het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Iedere bewoner die staat geregistreerd in een Julius Gezondheidscentrum, wordt uitgenodigd voor deelname. Zij krijgen dan een medische check-up, het Individueel Gezondheidsprofiel (IGP). Door koppeling met het huisarts informatie systeem (HIS) wordt dit profiel in de jaren daarna aangevuld met informatie uit het medisch dossier van de deelnemer (bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, diagnoses, eventuele ziekenhuisopnames). Deze gegevens komen in een anonieme, gecodeerde database terecht, waarin data voor de onderzoeker niet tot personen zijn te herleiden.

Tenslotte kunnen als dat nodig is, de gecodeerde gegevens via TTP gekoppeld worden aan andere beschikbare ziekte, behandel en sterfteregistraties die worden bijgehouden in Nederland. Komend jaar vind er koppeling plaats met de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) om informatie over kanker en type tumor toe te voegen en zal er koppeling plaatsvinden met het Global Geo Health Data Center om het LRGP te verrijken met informatie over blootstelling aan omgevingsfactoren (bijvoorbeeld luchtvervuiling).

Gebruiksdoel

Wetenschappelijk onderzoek naar determinanten van ziekte en gezondheid, kwaliteitsmanagement in de huisartsenzorg, managementinformatie ten behoeve van de public health en zorgaanbieders. Via onderzoek wordt de medische kennis in het algemeen vergroot over bijvoorbeeld behandelmethoden, het ontstaan van ziektes en de factoren die ziekte en gezondheid beïnvloeden.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
Utrechtse Heuvelrug 130
3542 JA Vleuten
Tel.: +31 88 75 691 47
E-mail: info@lrgp.nl
Website van het Leidsche Rijn gezondheidsproject

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

In overleg met de projectcoördinator

Beheerder gegevensbron
 • Julius Centrum
 • Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Eigenaar gegevensbron
Julius Centrum
Actualisatiedatum
14-01-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Julius Centrum
 • Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Belangrijkste financier(s)
Julius Centrum
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Leidsche Rijn (wijk in Utrecht)
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en een medische check-up
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), in totaal 5 huisartsposten.

Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Morbiditeit
 • Mortaliteit
 • Prescriptie
 • Verrichtingen
 • Verwijzingen

Overig:

Zie ook de verwijzing naar de metadata Leidsche Rijn Gezondheidsproject op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Via aanvraag bij de projectcoördinator. Exacte voorwaarden levering en het privacyreglement zijn op te vragen bij de projectcoördinator.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
Utrechtse Heuvelrug 130
3542 JA Vleuten
Tel.: +31 88 75 691 47
E-mail: info@lrgp.nl
Website van het Leidsche Rijn gezondheidsproject

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
is (nog) niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina