Zorggegevens

Benchmark transparante ketenzorg

Algemeen

Naam
Benchmark transparante ketenzorg
Beschrijving

De landelijke benchmark Transparante Ketenzorg is inmiddels een vaste waarde in het kwaliteitsbeleid van ketenzorgorganisaties. De landelijke benchmark heeft geenszins de pretentie een alomvattend beeld te geven van de kwaliteit van de geleverde programmatische zorg bij chronische aandoeningen. Lang niet alle aspecten van kwaliteit zijn immers meetbaar met behulp van indicatoren. Samen met de belangrijkste stakeholders (patiëntvertegenwoordigers, huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars) is er gekozen voor een compacte set indicatoren (maximaal 8 per aandoening die zonder extra registratiebelasting uit de informatiesystemen kunnen worden gehaald.

Gebruiksdoel

De landelijke benchmark Transparante Ketenzorg is primair bedoeld ter ondersteuning van het interne proces van kwaliteitsverbetering bij de programmatische zorg voor chronische aandoeningen. Door actief aandacht te besteden aan de praktijkvariatie tussen huisartsenpraktijken verbetert de kwaliteit van de programmatische zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

InEen
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Telefoon: 030 282 3788
E-mail: info@ineen.nl
Website: InEen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
InEen
Eigenaar gegevensbron
Deelnemers benchmark
Actualisatiedatum
12-09-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
InEen
Belangrijkste financier(s)
InEen
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
  • Benchmark
  • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Een selectie van NHG indicatoren voor vier chronische aandoeningen, met maximaal 8 indicatoren per aandoening.

Methode van gegevensverzameling
Op verzoek aangeleverd door zorggroepen of zorgcentra
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Contactpersoon zorggroep of zorgcentrum

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorggroepen of zorgcentra

Eerste meetjaar
2010
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

De Benchmark heeft betrekking op Diabetes, COPD en astma, vasculair risicomanagement bij patiënten met een hartvaatziekte (HVZ) en zonder een hartvaatziekte (VVR).

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, geaggregeerde gegevens zijn via de website beschikbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Ja in de vorm van rapportages. De benchmark over het verslagjaar 2021. 

 

 

Contactgegevens publiek

InEen
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Telefoon: 030 282 3788
E-mail: info@ineen.nl
Website: InEen

Beschikbare publicaties

Zie de rapportages per jaar en via nieuwsberichten.

Afnemers/gebruikers
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Overheid
  • Zorgaanbieders
  • Zorgverzekeraars

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina