Zorggegevens

Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland

Algemeen

Naam
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland
Beschrijving

In Nederland worden aangeboren afwijkingen geregistreerd in de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR) door gynaecologen, verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen en in de Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) door neonatologen en kinderartsen. Deze deelregistraties werden vanaf het registratiejaar 1995 door TNO jaarlijks gekoppeld tot één landelijk LVR/LNR-bestand, dat een “breedteregistratie” van aangeboren afwijkingen vormt. Om betrouwbare schattingen te krijgen van het aantal baby’s dat jaarlijks wordt geboren met één of meerdere aangeboren afwijkingen wordt bij de berekening van het aantal gevallen rekening gehouden met zorgverleners die (nog) niet deelnemen aan de LVR en LNR en voor verloskundig actieve huisartsen.

Vanaf het registratiejaar 2010 zijn de rapportages gebaseerd op een door de Stichting Perinatale Registratie Nederland gekoppeld LVR/LNR-bestand, waarin ook gegevens uit de huisartsenregistratie voorkomen. De prevalenties voor de periode 2010-2016 zijn geschat op de feitelijk geregistreerde aantallen afwijkingen (dus zonder extrapolatie). Inmiddels zijn er veertien rapporten door TNO uitgebracht over de registratiejaren 1995-2016.

Gebruiksdoel

Het jaarlijks rapporteren van de prevalentie van aangeboren afwijkingen is van belang om eventuele dalingen of stijgingen (trends) te signaleren. De meldingen zijn afkomstig van gynaecologen, verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en neonatologen/kinderartsen. In 2016 vond de (voorlopig)laatste monitor plaats.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

TNO Healthy Living
Contactpersoon: Symone Detmar
Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden
Tel.: +31 88 866 6153
E-mail: symone.detmar@tno.nl

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
  • Perined
  • TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Eigenaar gegevensbron
Perined
Actualisatiedatum
06-02-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
Gezondheid en ziekte
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Zwangere vrouwen en pasgeborenen.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Gynaecologen, verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, neonatologen en kinderartsen.

Specialisme
  • Gynaecologie
  • Verloskunde
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal circa 200 instellingen, te weten ziekenhuizen, verloskundige praktijken en huisartsenpraktijken.

Eerste meetjaar
1995
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Aangeboren afwijkingen, geslacht, geboortegewicht, zwangerschapsduur, meerlingstatus, wijze start baring, wijze van bevalling, leeftijd moeder, pariteit, etniciteit, foetale sterfte, neonatale sterfte, APGAR score, bijzonderheden moeder en overige bijzonderheden pasgeborene.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2014 Aantal registraties: 176.546 Landelijk n.v.t. LVR1: circa 100%; LVR2: circa 100% en LNR: academische ziekenhuizen: 100%, maatschappen kinderartsen: circa 88%
2015 Aantal registraties: 171.865 Landelijk n.v.t. LVR1: circa 100%; LVR2: circa 100% en LNR: academische ziekenhuizen: 100%, maatschappen kinderartsen: 96%
2016 Aantal registraties: 172.711 Landelijk n.v.t. LVR1: circa 100%; LVR2: circa 100% en LNR: academische ziekenhuizen: 100%, maatschappen kinderartsen: 100%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Toestemming vragen aan Stichting Perined.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Voor de rapportage 2010-2016, zie deze link.

Contactgegevens publiek

TNO Healthy Living
Contactpersoon: Symone Detmar
Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden
Tel.: +31 88 866 6153
E-mail: symone.detmar@tno.nl

Afnemers/gebruikers
  • Beroepsverenigingen
  • EUROCAT Noord-Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
wordt niet online beschikbaar gesteld.

Terug naar zoekpagina