Zorggegevens

SCRaTCH-IVF

Algemeen

Naam
SCRaTCH-IVF
Beschrijving

In deze dataset is de data van de multicentre RCT naar het effect van endometrium scratching voorafgaand aan een 2e IVF/ICSI opgeslagen. De dataset bevat data van 936 vrouwen waarvan de helft endometrium scratching is ondergaan en de andere helft geen interventie heeft gehad voorafgaand aan de 2e IVF/ICSI cyclus. Uitkomstmaten zijn: een levendgeborene na de 2e IVF/ICSI verse cyclus/na de 2e complete cyclus en na 12 maanden follow-up. Secundaire uitkomstmaten bevatten onder andere: miskraam, pijn en complicaties na scratching, kosten.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

UMC Utrecht
Prof. Dr. F. Broekmans
088-7551041
f.broekmans@umcutrecht.nl 
Heidelberglaan 100
3508 GA Utrecht

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Eigenaar gegevensbron
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Actualisatiedatum
02-07-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Belangrijkste financier(s)
ZonMw
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Projectfinanciering verkregen van ZonMW voor het uitvoeren van de RCT.

Inhoud

Type gegevensverzameling
Databank of dataset
Gekoppelde categorieën
  • Ziekenhuiszorg
  • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
  • Cumulative treatment results
  • Endometrial scratching
  • IVF/ICSI
  • Live birth
  • Pregnancy
  • Scratching
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

936 patienten verspreid over 32 academische en non-academische IVF klinieken in Nederland

Methode van gegevensverzameling
Gestandardiseerd elektronisch case report formulier in Castor EDC
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Onderzoekers en specialisten

Specialisme
Voortplantingsgeneeskunde
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Op bepaalde momenten tijdens de IVF/ICSI behandeltraject

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 32 instellingen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Indienen onderzoeksvraag bij stuurgroep via prof. F. Broekmans.

Nadat onderzoeksvraag geaccordeerd is, zal er een data transfer agreement worden afgesproken tussen het UMC Utrecht en de aanvragende partij.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

UMC Utrecht
Prof. Dr. F. Broekmans
088-7551041
f.broekmans@umcutrecht.nl 
Heidelberglaan 100
3508 GA Utrecht

Beschikbare publicaties

Nog niet. Publicatie ligt onder review bij een groot fertiliteitsblad.

Terug naar zoekpagina