Volksgezondheidenzorg.info

Eerstelijns Informatiesysteem

Algemeen

Naam
Eerstelijns Informatiesysteem
Afkorting
ELIS
Beschrijving

Vektis is een dochterbedrijf van Zorgverzekeraars Nederland (de koepelorganisatie van de Nederlandse zorgverzekeraars). De eerstelijns declaraties zijn afkomstig van alle zorgverzekeraars en worden bij elkaar gebracht binnen Vektis om zorgverzekeraars te voorzien van (spiegel)informatie. Primaire doelgroep zijn de zorgverzekeraars. Andere partijen kunnen toegang krijgen tot deze informatie als de zorgverzekeraars hiermee akkoord gaan.

Gebruiksdoel

ELIS bestaat uit:

 • ELIS H (huisartsen en ketenzorg)
 • ELIS P (paramedische zorg)
 • ELIS M (mondzorg)
 • ELIS ELP (eerstelijns psychologische zorg)

ELIS omvat declaraties op het gebied van huisartsenzorg, ketenzorg, paramedische zorg, mondzorg en eerstelijns psychologische zorg. In een zorgdeclaratie staat informatie over de kosten, de behandelaar, de patiënt, welke behandeling er is gegeven en soms ook wat de diagnose is. ELIS bevat declaraties van eerstelijns zorgaanbieders die zijn goedgekeurd en uitbetaald door de zorgverzekeraars. Deze informatiestroom omvat zowel declaraties die vergoed worden vanuit de basisverzekering als vanuit de aanvullende verzekeringen.

De gegevens zijn beschikbaar vanaf 2006 en worden ieder kwartaal ververst.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist
E-mail: eerstelijn@vektis.nl
Informatie Eerstelijns Informatiesysteem (ELIS)

Brondata beschikbaar

Inhoudelijke gegevens gegevensbron zijn niet beschikbaar voor derden.

Open data beschikbaar

Ja, zie de website Zorgprismapubliek.

Beheerder gegevensbron
Vektis C.V.
Eigenaar gegevensbron
Vektis C.V.
Actualisatiedatum
11-08-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Zorgverzekeraars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland namens de afzonderlijke Nederlandse zorgverzekeraars
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Patiënten
 • Patiëntcontacten
 • Praktijken
 • Verzekeraars
 • Verzekerden
 • Zorgverleners

De primaire onderzoekseenheid is eigenlijk de eerstelijnszorgdeclaratie, daar komen alle bovenstaande elementen in terug.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgverzekeraars

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Gedeclareerde prestaties, kosten, aantal behandelingen en aantal declarerende verzekerden zijn over het algemeen de variabelen die worden afgeleid uit de declaraties. Dit kan worden uitgesplitst naar kenmerken van verzekerden (leeftijd, geslacht, regio), kenmerken van een behandelaar, het type behandeling en de periode waarover gerapporteerd wordt.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2016 400-500 miljoen zorgdeclaraties per jaar. De zorgverzekeraars die aanleveren voor ELIS hebben ruim 99% van de verzekerden in hun portefeuille. In eerdere jaren ligt dit percentage wat lager.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Er moet toestemming worden gevraagd aan de zorgverzekeraars. Privacy van zorgaanbieder als verzekerden moet worden geborgd. De kosten voor de levering van informatiediensten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgevers.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist
E-mail: eerstelijn@vektis.nl
Informatie Eerstelijns Informatiesysteem (ELIS)

Beschikbare publicaties

Eens per kwartaal als spiegelinformatie voor zorgverzekeraars.
Openbare Zorginformatie via de website Zorgprismapubliek.
Verder in opdracht van klanten.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
 • Beleid VWS

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
Niet in dit tabblad beschikbaar.
Zie de informatie op de Vektis website met verwijzingen naar de codeboeken en definities.: Het gaat om de meest actuele bestanden QE301, QH301, QM301 en QP301.

Naar Metadatabase