Zorggegevens

Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-3

Algemeen

Naam
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-3
Afkorting
NEMESIS-3
Beschrijving

Een bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheidstoestand onder de Nederlandse bevolking van 18-75 jaar. NEMESIS-3 is een uitbreiding van NEMESIS-2, onder andere omdat ook 65-75 jarigen bij aanvang in de studie worden betrokken, en zowel DSM-IV als DSM-5 aandoeningen zijn bepaald.

De eerste meting, uitgevoerd in de periode november 2019 tot en met maart 2022, is onlangs afgerond en eerste resultaten zijn gepubliceerd.

Gebruiksdoel

Doel is het actualiseren en vernieuwen van epidemiologische gegevens over de algemene bevolking wat betreft het voorkomen en beloop van psychische aandoeningen, inclusief stoornissen door het gebruik van alcohol of drugs.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Trimbos-instituut
Contactpersoon: Mw. dr. M. ten Have
Tel.: 030 295 9281
E-mail: info@trimbos.nl
Website: NEMESIS (trimbos.nl)

Beheerder gegevensbron
Trimbos-instituut
Eigenaar gegevensbron
Trimbos-instituut
Actualisatiedatum
22-12-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Bevolkingsstudie
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Sociaaleconomische factoren
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • ADHD
 • Alcohol
 • Angst
 • Depressie
 • Drugs
 • Psychische gezondheid
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Zie de Samenvatting (trimbos.nl) van de methodeparagraaf op de NEMESIS-3 website om meer te lezen over het klinisch instrument dat is gebruikt alsook de inhoud van de aanvullende vragenlijst.

Methode van gegevensverzameling
Uit mondelinge interviews
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Specialisme
GGZ
Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Eerste meetjaar
2019
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Bijzonderheden

Soort gegevensverzameling:

NEMESIS-3 bestaat uit een representatieve groep volwassenen uit de bevolking die meerdere jaren worden gevolgd. Hierin zitten gezonde personen alsmede patiënten.

De belangrijkste variabelen zijn: 

Doelgroep is de algemene bevolking van 18-75 jaar bij aanvang van de studie (2019-2022). Er wordt informatie verzameld over gezondheid: psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, gezondheidsgedragingen of leefstijlen, aard en omvang van het middelengebruik. Over middelengebruik: problematisch gebruik, hulpvraag en hulpbehoefte, diagnostiek, behandeling, gebruikerscarrières. Over leefomgeving, milieu en arbeid: kwaliteit van leven voor wonen, werk, inkomen en sociale relaties, algemeen functioneren en gebruik van zorg. Over zorg vanwege psychische problemen: onvervulde zorgbehoeften, per voorziening in eerstelijns- en tweedelijnszorg de aantallen contacten en waardering van de hulp.

Informatie die geregistreerd wordt, zie: NEMESIS (trimbos.nl)

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2022

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Het gebruik van NEMESIS data is onder voorwaarden mogelijk voor onderzoekers van organisaties buiten het Trimbos-instituut. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen voor informatie over bepaalde vragen of onderwerpen. Voor meer achtergrondinformatie over de studie kan contact worden opgenomen met de projectleider, mevr. dr. M. ten Have.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

NEMESIS (trimbos.nl)

Contactgegevens publiek

Trimbos-instituut
Contactpersoon: Mw. dr. M. ten Have
Tel.: 030 295 9281
E-mail: info@trimbos.nl
Website: NEMESIS (trimbos.nl)

Beschikbare publicaties

De eerste twee Engelstalige publicaties over NEMESIS-3 zijn gepubliceerd of verschijnen binnenkort, zie Publicaties (trimbos.nl):

Have M. ten, Tuithof M., Dorsselaer S. van, Schouten F., Graaf R. de. Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-3 (NEMESIS-3): Objectives, methods and baseline characteristics of the sample. International Journal of Methods in Psychiatric Research. 2022.

Have M. ten, Tuithof M., Dorsselaer S. van, Schouten F., Luik A., Graaf R. de. Prevalence and trends of common mental disorders from 2007-2009 to 2019-2022: results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studies (NEMESIS), including comparison of prevalence rates before vs. during the COVID-19 pandemic. World Psychiatry. In press

Afnemers/gebruikers
 • Diverse nationale onderzoeksinstituten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Overheid
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

Het veldwerk voor tweede meting van de studie NEMESIS-3 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-3) start in januari 2023 en duurt naar verwachting tot december 2024.

In overleg met vertegenwoordigers van het GGZ veld, onderzoeksinstituten en universiteiten worden bij elke meting de onderwerpen en vragen van de aanvullende vragenlijst vastgesteld.

Terug naar zoekpagina