Naam
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort
Afkorting
PIAMA
Beschrijving

De PIAMA studie is een geboortecohort-studie waarin ca. 3.500 kinderen vanaf hun geboorte in 1996-1997 zijn gevolgd tot de leeftijd van 24-25 jaar. Het onderzoek betreft de ontwikkeling van astma, allergie, overgewicht, cardiometabole risicofactoren, mentale gezondheid, een breed scala aan leefstijl- en omgevingsfactoren die daarop van invloed kunnen zijn, en de gevolgen voor de kwaliteit van leven. De gegevens zijn/worden verzameld met behulp van vragenlijsten, lichamelijk onderzoek en metingen in de woningen van deelnemers. Het PIAMA onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM, de Universiteit Utrecht en het UMC Groningen. Voor meer informatie en resultaten van het PIAMA onderzoek, zie de website.

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van de PIAMA data is:

 1. Wetenschappelijk: het verkrijgen van inzicht in de invloed van leefstijl en omgeving (fysiek en sociaal) op de ontwikkeling van astma en allergie, vroege markers van latere chronische ziekten en op mentaal welzijn.
 2. Preventie: het onderzoek is gericht op het identificeren van beïnvloedbare risicofactoren die aanknopingspunten kunnen bieden voor preventieve maatregelen.
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zie website: PIAMA-contact

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Contactpersoon: Mw. JMA Boer

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Eigenaar gegevensbron
Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Actualisatiedatum
02-07-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Divers
Belangrijkste financier(s)
Divers
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

In verschillende fasen van het onderzoek projectsubsidies van ZonMw, Longfonds (voorheen Astma Fonds), NWO, Ministeries VROM en VWS, RIVM, Stichting Astma Bestrijding en BBMRI. Infrastructuur (data en biobank) wordt grotendeels gefinancierd door IRAS, Universiteit Utrecht.

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Monitor
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Preventie gericht op determinanten
Gekoppelde trefwoorden
 • Demografische kenmerken ouders en familie kenmerken
 • Gegevens geboorte en kindertijd
 • Gezondheid
 • Groei en ontwikkeling
 • Leefstijl 11, 14, 17, 20 en 23-jarige leeftijd
 • Leefstijl tijdens zwangerschap
 • Milieu-risico‚Äôs (zowel binnen- als buitenshuis)
 • Opleiding
 • Zie voor meer informatie het tabblad Codeboek
 • Zorggebruik
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Burgers (kinderen en hun ouders, vanaf leeftijd 20: jongvolwassenen en niet langer hun ouders)

Methode van gegevensverzameling
Door middel van vragenlijsten en lichamelijk onderzoek
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Burgers
 • Consumenten
Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

0-8 jaar jaarlijks, daarna 3 jaarlijks

Bijzonderheden

Vragenlijsten:
Demografische en sociaal-economische kenmerken ouders en gezin, kenmerken zwangerschap en geboorte, groei en ontwikkeling, omgevingsblootstellingen (binnen- en buitenshuis, o.a. blootstelling aan tabaksrook, vocht, verkeersgerelateerde luchtverontreiniging), leefstijl (o.a. voeding, roken, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, slaap, vrijetijdsbesteding), gezondheid (astma, eczeem, allergie, luchtweginfecties, hoofdpijn/migraine, klachten bewegingsapparaat, mentaal welzijn), zorggebruik (1e en 2de lijn, medicatie) en schoolresultaten. In 2020/2021 zijn maandelijks gegevens over COVID19 verzameld in een deel van de PIAMA deelnemers..

Metingen:
Lengte, gewicht, middel- en heupomtrek, longfunctie, luchtwegweerstand, bronchiale hyperreactiviteit, bloeddruk, DNA, IgE, cholesterol, HbA1c, allergeenconcentraties in huisstof en luchtkwaliteit.

Koppelingen:
Woon- en schooladressen zijn gekoppeld aan geografische data over luchtverontreiniging, geluidsbelasting en groen.

Overig:
Zie ook de verwijzing naar de metadata Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort op de BBMRI website.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Informatie over de beschikbare data en over de voorwaarden voor gebruik daarvan zijn verkrijgbaar op aanvraag bij de PIAMA Principal Investigators, zie de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Zie website: PIAMA-contact

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Contactpersoon: Mw. JMA Boer

Beschikbare publicaties

Er zijn al meer dan 250 publicaties geproduceerd sinds de start van het onderzoek, zie de lijst met PIAMA publicaties via de PIAMA website, de publicaties via PubMed. Voor meer informatie over het cohort zie het Cohort profile: PIAMA birth cohort.

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Universiteit van Utrecht (UU)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • RIVM rapporten
 • Wetenschappelijke publicaties
Verwachte wijzigingen

In elke nieuwe onderzoeksronde worden vragen aangepast aan de leeftijd van de deelnemers (geboren in 1996-1997 en nu 27-28 jaar oud) en aan eventuele nieuwe wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten en vragen.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Zie bij ‘verwachte wijzigingen’.