Volksgezondheidenzorg.info

Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort

Algemeen

Naam
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort
Afkorting
PIAMA
Beschrijving

De PIAMA studie is een geboortecohort-studie waarin ca. 3.500 kinderen vanaf hun geboorte in 1996-1997 zijn gevolgd tot de leeftijd van 24-25 jaar. Het onderzoek betreft de ontwikkeling van astma, allergie, overgewicht, cardiometabole risicofactoren, mentale gezondheid, een breed scala aan leefstijl- en omgevingsfactoren die daarop van invloed kunnen zijn, en de gevolgen voor de kwaliteit van leven. De gegevens zijn/worden verzameld met behulp van vragenlijsten, klinisch onderzoek en metingen in de woningen van deelnemers. Het PIAMA onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM, de Universiteit Utrecht en het UMC Groningen. Voor meer informatie en resultaten van het PIAMA onderzoek, zie de website

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van de PIAMA data is:

 1. Wetenschappelijk: het verkrijgen van inzicht in de invloed van leefstijl en omgeving (fysiek en sociaal) op de ontwikkeling van astma en allergie en op vroege markers van latere chronische ziekten en op mentaal welzijn.
 2. Preventie: het onderzoek is gericht op het identificeren van beïnvloedbare risico-factoren die aanknopingspunten kunnen bieden voor preventieve maatregelen.
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Contactpersoon: Mw. JMA Boer
Zie ook website: PIAMA-contact

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Eigenaar gegevensbron
Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Actualisatiedatum
20-07-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Divers
Belangrijkste financier(s)
Divers
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

In verschillende fasen van het onderzoek projectsubsidies van ZonMw, Longfonds (voorheen Astma Fonds), NWO, Ministeries VROM en VWS, RIVM, Stichting Astma Bestrijding en BBMRI. Infrastructuur (data en biobank) wordt grotendeels gefinancierd door IRAS, Universiteit Utrecht.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Monitor
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Preventie gericht op determinanten
Gekoppelde trefwoorden
 • Demografische kenmerken ouders en familie kenmerken
 • Gegevens geboorte en kindertijd
 • Gezondheid
 • Groei en ontwikkeling
 • Leefstijl 11, 14, 17 en 20-jarige leeftijd
 • Leefstijl tijdens zwangerschap
 • Milieu-risico‚Äôs (zowel binnen- als buitenshuis)
 • Opleiding
 • Zie voor meer informatie het tabblad Codeboek
 • Zorggebruik
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Burgers

 • Kinderen en hun ouders, vanaf leeftijd 20: jongvolwassenen en niet langer hun ouders

 •  

   

  17 jaar

  oudervragenlijst

  jongerenvragenlijst

   Vragenlijsten

   verstuurd

   

  3109

  3109

   Vragenlijsten

   ingevuld

   

  1872

  2094

   %

  ingevuld/verstuurd

   

  60.2

  67.4

  20 jaar

   2967

  2206

   74.4

  23 jaar

  2922

  ~1700

  ~58%

 • Zie deze link met gegevens over de studie  tot nu toe (*.pdf).

   

Methode van gegevensverzameling
Door middel van vragenlijsten en medisch (lichamelijk) onderzoek
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Burgers
 • Consumenten
Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

0-8 jaar jaarlijks, daarna 3 jaarlijks

Bijzonderheden

Vragenlijsten:
Demografische en sociaal-economische kenmerken ouders en gezin, kenmerken zwangerschap en geboorte, groei en ontwikkeling, omgevingsblootstellingen (binnen- en buitenshuis, o.a. blootstelling aan tabaksrook, vocht, verkeersgerelateerde luchtverontreiniging), leefstijl (o.a. voeding, roken, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, slaap, vrijetijdsbesteding), gezondheid (astma, eczeem, allergie, luchtweginfecties, hoofdpijn/migraine, klachten bewegingsapparaat, mentaal welzijn), zorggebruik (1e en 2de lijn, medicatie) en schoolresultaten. In 2020/2021 zijn maandelijks gegevens over COVID19 verzameld in een deel van de PIAMA deelnemers..

Metingen:
Lengte, gewicht, middel- en heupomtrek, longfunctie, luchtwegweerstand, bronchiale hyperreactiviteit, bloeddruk, DNA, IgE, cholesterol, HbA1c, allergeenconcentraties in huisstof en luchtkwaliteit.

Koppelingen:
Woon- en schooladressen zijn gekoppeld aan geografische data over luchtverontreiniging, geluidsbelasting en groen.

Overig:
Zie ook de verwijzing naar de metadata Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Informatie over de beschikbare data en over de voorwaarden voor gebruik daarvan zijn verkrijgbaar op aanvraag bij de PIAMA Principal Investigators, zie de website

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

n.v.t.

Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Contactpersoon: Mw. JMA Boer
Zie ook website: PIAMA-contact

Beschikbare publicaties

Er zijn al meer dan 250 publicaties geproduceerd sinds de start van het onderzoek, zie de lijst met PIAMA publicaties via de PIAMA website, de publicaties via PubMed en de publicaties via de DANS NARCIS website. Voor meer informatie over het cohort zie het Cohort profile: PIAMA birth cohort.

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • RIVM rapporten
 • Wetenschappelijke publicaties
Verwachte wijzigingen

In elke nieuwe onderzoeksronde worden vragen aangepast aan de leeftijd van de deelnemers (geboren in 1996-1997 en nu 24-25 jaar oud) en aan eventuele nieuwe wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten en vragen.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
a. Toelichting
In plaats van een codeboek zijn hier de thema's opgenomen waar in de PIAMA-studie onderzoek op is/wordt gedaan.
b. Demografische kenmerken ouders en familiekenmerken
 • Beroepsstatus ouders
 • Beroerte en hart- en vaatziekten bij ouders en grootouders
 • Etniciteit
 • Geschiedenis van astma en allergie bij familie (ouders, broers en zussen) en van diabetes
 • Gewicht en lengte van de moeder: Vóór de zwangerschap en op éénjarige leeftijd van het kind) en van beide ouders op 8- en 14-jarige leeftijd van het kind.
 • Gezinssamenstelling
 • Leeftijd ouders
 • Opleiding van de ouders
 • Regio
 • Urbanisatiegraad
c. Zwangerschap
 • Actief en passief roken
 • Blootstelling aan huisdieren
 • Supplementen en medicatie
 • Voeding tijdens de zwangerschap
d. Geboorte en kindertijd
 • Dagopvang
 • Geboortegewicht
 • Keizersnede
 • Overgang naar vast voedsel
 • Thuis- of ziekenhuisbevalling
 • Zuigelingenvoeding
 • Zwangerschapsduur
e. Groei en ontwikkeling
 • Gewicht en lengte: Gerapporteerd door de ouders in elke vragenlijst en gemeten door de onderzoekers op 4-, 8-, 12- en 16-jarige leeftijd.
 • Middel-, heup- en bovenarm-omtrek : Gemeten door de onderzoekers op 8-, 12- en 16-jarige leeftijd.
 • Pubertijdstadia: Gerapporteerd op 11-, 14- en 17-jarige leeftijd.
f. Milieu-risico's
Zowel binnen- als buitenshuis.
 • Geluid en omgevingsgroen op het woonadres
 • Het hebben van huisdieren en deelname aan het verkeer
 • Luchtverontreiniging
 • Passief- en op 11-, 14- en 17-jarige leeftijd actief roken
 • Woningkenmerken: Inclusief voorkomen schimmel en vocht in huis, soort vloerbedekking, koken op gas.
g. Leefstijl
 • Eten en drinken (inclusief alcohol op 11-, 14- en 17-jarige leeftijd)
 • Fysieke activiteit
 • Sedentair gedrag
 • Slaapduur en kwaliteit van slaap (op 11-, 14- en 17-jarige leeftijd)
h. Gezondheid
 • Allergie
 • Astma
 • Eczeem
 • Hoofdpijn (op 11-, 14- en 17-jarige leeftijd)
 • Indicatoren van psychisch welzijn (op 11-, 14- en 17-jarige leeftijd)
 • Klachten aan het bewegingsapparaat (op 11-, 14- en 17-jarige leeftijd)
 • Migraine (op 11-, 14- en 17-jarige leeftijd)
 • Respiratoire infecties
 • Rhinitis
i. Zorggebruik en medicijngebruik
 • Bezoeken aan huisarts
 • Gebruik van medicatie (inclusief antibiotica, astma en allergie medicatie)
 • Vaccinaties
 • Verwijderen amandelen
 • Ziekenhuisopnamen
j. Opleiding
 • Schoolresultaten (cito scores en schooladvies) aan het einde van de basisschool
 • Type vervolgopleiding (op 14- en 17-jarige leeftijd) en resultaten daarvan
k. Metingen in lichaamsmateriaal
Op diverse leeftijden, onder andere
 • Bloeddruk
 • Huisstof (allergenen)
 • Longfunctie
 • Moedermelk (vetzuren)
 • Serum (IgE, specifiek en totaal, totaal- en HDL cholesterol)

Terug naar zoekpagina