Volksgezondheidenzorg.info

Santeon Farmadatabase

Algemeen

Naam
Santeon Farmadatabase
Beschrijving

De Santeon Farmadatabase bevat medische gegevens die in de dagelijkse routine vastgelegd worden in het ziekenhuisinformatiesysteem en het (Ziekenhuis) Apotheek Informatiesysteem. Voor het genereren van de Farmadatabase worden vanaf 2010 alle medicatie-voorschriften, alle opnamedelen en alle sub-trajecten uit deze bronnen geëxtraheerd. Vanaf 2017 worden tevens de addon declaraties verzameld. In de Farmadatabase zijn zowel klinische medicatieopdrachten, medicatieopdrachten voor oncologie dagbehandeling alsmede geneesmiddelen die vallen onder de regeling “dure geneesmiddelen” opgenomen.

Gebruiksdoel

Wetenschappelijk onderzoek en benchmark ter verbetering van de farmacotherapie.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Santeon
Herculesplein 38
3584 AA Utrecht
Contactpersoon: Ellen Vernooij
Tel.: 030 252 4180
E-mail: info@santeon.nl
Website: Santeon

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Santeon
Eigenaar gegevensbron
Deelnemende ziekenhuizen
Actualisatiedatum
09-01-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak Santeon met ziekenhuizen
Opdrachtgever(s)
  • Raden van bestuur Santeon ziekenhuizen
  • Medische staven Santeon ziekenhuizen
Belangrijkste financier(s)
  • Santeon ziekenhuizen
  • ZonMw in de opstartfase
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
  • Benchmark
  • Databank of dataset
Gekoppelde categorieën
  • Persoonsgebonden factoren
  • Sterfte, levensverwachting en DALY's
  • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Eenheden in de gegevens:

Patiënten, medicatieopdrachten, opnames, subtrajecten en addon declaraties.

De respondenten zijn:

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
De Santeon Farmadatabase bevat medische gegevens die in de dagelijkse routine vastgelegd worden in het ziekenhuisinformatiesysteem en het (Ziekenhuis) Apotheek Informatiesysteem. Voor het genereren van de Farmadatabase worden vanaf 2010 alle medicatie-voorschriften (klinische medicatievoorschriften, oncologie dagbehandeling en “dure geneesmiddelen”), alle opnamedelen en alle sub-trajecten uit deze bronnen geëxtraheerd. De gegevens worden volgens een specificatie en verwerkt in een datamart. De gegevens worden ingelezen in drie verschillende staging tabellen: de medicatie-tabel, opnamedeel-tabel, sub-traject-tabel en addon-declaratie-tabel. De patiënt-tabel wordt gecreëerd door uit alle andere tabellen alle unieke patiënten te extraheren. Elke tabel bevat een sleutelvariabele, die binnen die tabel uniek is per record, respectievelijk: het medicatie_opdrachtnummer, de combinatie van opnamenummer en opnamedeelnummer, het subtrajectnummer, een addonnummer en het patiëntnummer. De structuur van de staging-tabellen is vastgelegd, waardoor enkel gegevens die aan de specificatie voldoen worden ingelezen. Daarnaast bestaat er ook een referentiedatabase, deze bevat gegevens die niet in de aanlevering worden meegestuurd, maar later gekoppeld worden. Dit omvat drie landelijk gestandaardiseerde tabellen: 1) voor ATC-codering (van A tot A01AA, inclusief DDD), 2) voor zorgtype en 3) zorgverlenerssoort.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Per ziekenhuis wordt informatie geëxtraheerd vanuit reguliere zorgsystemen (bronregistratie).

Specialisme
Genees- en hulpmiddelen
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal 7 ziekenhuizen. De volgende ziekenhuizen participeren in deze registratie: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), Martini Ziekenhuis (Groningen), Medisch Spectrum Twente (Enschede), OLVG (Amsterdam) en het St. Antoniusziekenhuis (Nieuwegein).

Eerste meetjaar
2010
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Wekelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Medicatieopdrachten: geneesmiddel, dosering, duur therapie
Patiëntgegevens: leeftijd, geslacht, datum overlijden
Sub-trajecten: DBC, startdatum, specialisme
Opnames: opnamedatum, ontslagdatum, opnemend specialisme, IC vs verpleegafdeling
Addon declaraties: geneesmiddel, merk, dosering, duur therapie

Inhoudelijke bijzonderheden:

Uniek voor de Santeon Farmadatabase is modulaire opzet. Op basis van de infrastructuur van de Santeon Farmadatabase in combinatie met geanonimiseerde patiëntensleutel is het mogelijk diverse andere zorg- en uitkomstenregistraties van Santeon ziekenhuizen te koppelen. Aldus ontstaat een zeer rijke gegevensverzameling.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 De stand op 1 augustus 2015 is: Unieke patiënten: 3.081.856, Medicatieopdrachten: 10.044.215, Opnames: 2.712.842 en Subtrajecten: 10.157.852 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 10% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2016 De stand op 13 oktober 2016 is: Unieke patiënten: 2.558.935, Medicatieopdrachten: 15.179.641, Opnames: 2.896.950 en Subtrajecten: 12.006.170 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 12% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2017 De stand op 4 december 2017 is: Unieke patiënten: 2.662.866, Medicatieopdrachten: 17.836.235, Opnames: 3.640.355 en Subtrajecten: 17.554.549 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Het Maasstad Ziekenhuis treft voorbereidingen voor aansluiting. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 12% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2018 De stand op 4 december 2018 is: Unieke patiënten: 3.014.688, Medicatieopdrachten: 23.752.027, Opnames: 4.257.203 en Subtrajecten: 23.144.493 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Het Maasstad Ziekenhuis treft voorbereidingen voor aansluiting. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 12% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2019 De stand op 30 december 2019 is: Unieke patiënten: 3.320.091, Medicatieopdrachten: 33.165.594, Opnames: 4.857.192, Addon declaraties: 559.327 en Subtrajecten: 28.234.179 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Het Maasstad Ziekenhuis treft voorbereidingen voor aansluiting. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 12% van de Nederlandse ziekenhuizen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Santeon
Herculesplein 38
3584 AA Utrecht
Contactpersoon: Ellen Vernooij
Tel.: 030 252 4180
E-mail: info@santeon.nl
Website: Santeon

Beschikbare publicaties

Van de Garde EMW, Plouvier BC, Fleuren HWHA, et alPharmacotherapy within a learning healthcare system: rationale for the Dutch Santeon FarmadatabaseEuropean Journal of Hospital Pharmacy 2019;26:46-50.

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

In Santeon koppeling met registraties van Patient Reported Outcome Measures en diagnostiek.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina