Zorggegevens

Santeon Farmadatabase

Algemeen

Naam
Santeon Farmadatabase
Beschrijving

De Santeon Farmadatabase bevat medische gegevens die in de dagelijkse routine vastgelegd worden in het ziekenhuisinformatiesysteem en het (Ziekenhuis) Apotheek Informatiesysteem. Voor het genereren van de Farmadatabase worden hieruit vanaf 2010 alle medicatievoorschriften, opnamedelen en subtrajecten geëxtraheerd. Vanaf 2017 worden tevens de addon declaraties verzameld. In de Farmadatabase zijn zowel klinische medicatieopdrachten, medicatieopdrachten voor oncologie dagbehandeling alsmede geneesmiddelen die vallen onder de regeling ‘dure geneesmiddelen’ opgenomen.

Gebruiksdoel

Wetenschappelijk onderzoek en benchmark ter verbetering van de farmacotherapie.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Santeon
Herculesplein 38
3584 AA Utrecht
Tel.: 030 252 4180
E-mail: info@santeon.nl
Website: Santeon

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Santeon
Eigenaar gegevensbron
Deelnemende ziekenhuizen
Actualisatiedatum
31-01-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak Santeon met ziekenhuizen
Opdrachtgever(s)
  • Raden van bestuur Santeon ziekenhuizen
  • Medische staven Santeon ziekenhuizen
Belangrijkste financier(s)
  • Santeon ziekenhuizen
  • ZonMw in de opstartfase
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
  • Benchmark
  • Databank of dataset
Gekoppelde categorieën
  • Persoonsgebonden factoren
  • Sterfte, levensverwachting en DALY's
  • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Eenheden in de gegevens:

Patiënten, medicatieopdrachten, opnames, subtrajecten en addon declaraties.

De respondenten zijn:

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
De Santeon Farmadatabase bevat medische gegevens die in de dagelijkse routine vastgelegd worden in het ziekenhuisinformatiesysteem en het (Ziekenhuis) Apotheek Informatiesysteem. Voor het genereren van de Farmadatabase worden hieruit vanaf 2010 alle medicatievoorschriften, opnamedelen en subtrajecten geëxtraheerd. De gegevens worden volgens een specificatie verwerkt in een datamart en worden ingelezen in vier verschillende staging tabellen: de medicatietabel, opnamedeeltabel, subtrajecttabel en add-on declaratietabel. De patiënttabel wordt gecreëerd door uit alle andere tabellen de unieke patiënten te extraheren. Elke tabel bevat een sleutelvariabele, die binnen die tabel uniek is per record. Respectievelijk: het medicatie-opdrachtnummer, de combinatie van opnamenummer en opnamedeelnummer, het subtrajectnummer, het add-on nummer en het patiëntnummer. De structuur van de staging tabellen is vastgelegd, waardoor enkel gegevens die aan de specificaties voldoen worden ingelezen. Daarnaast bestaat er ook een referentiedatabase, deze bevat gegevens die niet in de aanlevering worden meegestuurd, maar later gekoppeld worden. Dit zijn drie (inter)nationaal gestandaardiseerde tabellen: 1. voor ATC-codering (van A tot A01AA, inclusief DDD) 2. voor zorgtype en 3. voor zorgverlenerssoort.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Per ziekenhuis wordt informatie geëxtraheerd vanuit reguliere zorgsystemen (bronregistratie). Er vindt geen handmatige of dubbele vastlegging plaats.

Specialisme
Genees- en hulpmiddelen
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal 7 ziekenhuizen. De volgende ziekenhuizen participeren in deze registratie: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), Martini Ziekenhuis (Groningen), Medisch Spectrum Twente (Enschede), OLVG (Amsterdam) en het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein).

Eerste meetjaar
2010
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Wekelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Medicatie-opdrachten: geneesmiddel, dosering, start en stop datum
Patiëntgegevens: geboortemaand en jaar, geslacht, datum overlijden
Sub-trajecten: DBC, startdatum, specialisme
Opnames: opnamedatum, ontslagdatum, opnemend specialisme, IC vs verpleegafdeling
Add-on declaraties: geneesmiddel, merk, dosering, toedien/afleverdatum

Inhoudelijke bijzonderheden:

Uniek voor de Santeon Farmadatabase is de modulaire opzet. Op basis van de infrastructuur van de Santeon Farmadatabase in combinatie met de geanonimiseerde patiëntensleutel is het mogelijk diverse andere zorg- en uitkomstenregistraties van Santeon ziekenhuizen te koppelen. Hierdoor ontstaat een zeer rijke gegevensverzameling.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 De stand op 1 augustus 2015 is: Unieke patiënten: 3.081.856, Medicatieopdrachten: 10.044.215, Opnames: 2.712.842 en Subtrajecten: 10.157.852 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 10% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2016 De stand op 13 oktober 2016 is: Unieke patiënten: 2.558.935, Medicatieopdrachten: 15.179.641, Opnames: 2.896.950 en Subtrajecten: 12.006.170 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 12% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2017 De stand op 4 december 2017 is: Unieke patiënten: 2.662.866, Medicatieopdrachten: 17.836.235, Opnames: 3.640.355 en Subtrajecten: 17.554.549 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Het Maasstad Ziekenhuis treft voorbereidingen voor aansluiting. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 12% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2018 De stand op 4 december 2018 is: Unieke patiënten: 3.014.688, Medicatieopdrachten: 23.752.027, Opnames: 4.257.203 en Subtrajecten: 23.144.493 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Het Maasstad Ziekenhuis treft voorbereidingen voor aansluiting. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 12% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2019 De stand op 30 december 2019 is: Unieke patiënten: 3.320.091, Medicatieopdrachten: 33.165.594, Opnames: 4.857.192, Addon declaraties: 559.327 en Subtrajecten: 28.234.179 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Het Maasstad Ziekenhuis treft voorbereidingen voor aansluiting. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Alleen exclusie indien patiënten bezwaar maken. Circa 12% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2020 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Het Maasstad Ziekenhuis ook aangesloten Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Exclusie van patiënten conform beleid individuele ziekenhuizen. Circa 12% van de Nederlandse ziekenhuizen
2021 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Het Maasstad Ziekenhuis ook aangesloten Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Exclusie van patiënten conform beleid individuele ziekenhuizen Circa 15% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2022 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Data Maasstad Ziekenhuis wordt gevalideerd. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Exclusie van patiënten conform beleid individuele ziekenhuizen. Circa 15% van de Nederlandse ziekenhuizen.
2023 Niet van toepassing: lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Data Maasstad Ziekenhuis wordt gevalideerd. Lopende extractie uit bronsystemen met automatische transformatie en toevoeging aan database. Exclusie van patiënten conform beleid individuele ziekenhuizen. Circa 15% van de Nederlandse ziekenhuizen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Santeon
Herculesplein 38
3584 AA Utrecht
Tel.: 030 252 4180
E-mail: info@santeon.nl
Website: Santeon

Beschikbare publicaties

Van de Garde EMW, Plouvier BC, Fleuren HWHA, et al. Pharmacotherapy within a learning healthcare system: rationale for the Dutch Santeon Farmadatabase. European Journal of Hospital Pharmacy 2019;26:46-50.

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

Farmadatabase integratie met Health Intelligence Platform Santeon (HIPS

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Aanlevering en teruglevering via trusted third party (ZorgTTP); pseudonimisering en annonimisering conform de geldende standaarden.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina