Volksgezondheidenzorg.info

Julius Huisartsen Netwerk

Algemeen

Naam
Julius Huisartsen Netwerk
Afkorting
JHN
Beschrijving

Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) betreft een intensieve samenwerking tussen het Julius Centrum en ongeveer zeventig huisartsenpraktijken verbonden aan het JHN. Het aantal aangesloten huisartsen is circa 200 wat neerkomt op een gezamenlijk patiëntenbestand van circa 450.000 patiënten. De praktijken zijn verspreid over de provincie Utrecht met als kerngebied de praktijken in de stad Utrecht. De populatie is daarmee representatief voor de huisartsenzorg in Midden Nederland.
JHN is een epidemiologische databron, waarin alle belangrijke gegevens uit het HuisartsInformatieSysteem (HIS) van aangesloten huisartspraktijken zijn verzameld. De registratie omvat de standaard gecodeerde diagnosen (ICPC-codering) en voorschriften (ATC-codering). Daarnaast omvat de registratie klinische gegevens van diagnostisch onderzoek en het medisch journaal van alle patiëntcontacten (SOEP-gegevens).

Naast bovengenoemde HIS-gegevens worden bij vijf huisartsenpraktijken van de Julius Leidsche Rijn Gezondheidscentra (LRJG) van het JHN aanvullende data verzameld in het kader van het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP). Binnen het LRGP wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid en het gezondheidsverloop van de bewoners van de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. Iedere patiënt die geregistreerd staat in één van de vijf huisartspraktijken van LRJG , wordt uitgenodigd voor deelname aan LRGP. Bij deelname krijgen zij een medische controle, het Individueel Gezondheidsprofiel (IGP). Het IGP bestaat uit een lichamelijk onderzoek, bloedafname en het invullen van een vragenlijst. Door koppeling met het HIS wordt het IGP in de jaren daarna aangevuld met informatie uit het medisch dossier van de deelnemer (bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, diagnoses, eventuele ziekenhuisopnames).

HIS-gegevens worden per kwartaal geautomatiseerd en gepseudonimiseerd aangeleverd, waarbij een Third Trusted Party (TTP) intermediair is tussen de huisartsenpraktijken en het JHN. Via de TTP kunnen de gepseudonimiseerde gegevens gekoppeld worden aan andere databases waarin beschikbare ziekte-, behandel- en sterfteregistraties zijn opgenomen. Zo zijn de data van het JHN projectmatig bijvoorbeeld gekoppeld aan de drie Utrechtse ziekenhuizen, regionale diagnostische centra (Saltro), Vektiz en de gemeente Utrecht.

De data van het LRGP zijn gekoppeld data van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) om informatie over kanker en type tumor toe te voegen (ter verifiëring) en zal tevens koppeling plaatsvinden met het Global Geo Health Data Center om de LRGP data te verrijken met informatie over blootstelling aan omgevingsfactoren (bijvoorbeeld luchtvervuiling). Wat betreft koppelingen aan andere databases, werkt het JHN sinds 2017 tevens nauw samen met huisartsennetwerken van andere afdelingen huisartsengeneeskunde in Nederland in het kader van het Intercity-project. Hieraan nemen Amsterdam UMC, locaties VUmc en AMC deel, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Maastricht UMC (MUMC) deel.

Het JHN voert een zorgvuldig privacy- en veiligheidsbeleid uit bij het beschikbaar stellen van data.

Gebruiksdoel

De gegevens van het JHN worden primair geregistreerd voor de patiëntenzorg van de huisartsen. Aan de kwaliteit van de registratie wordt met de participerende huisartsen aandacht geschonken. De huisartsen stellen de gepseudonimiseerde gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar determinanten van ziekte en gezondheid, onderwijsdoeleinden, beleidsondersteuning en kwaliteitsmanagement in de huisartsenzorg en public health. Het onderzoek met JHN-gegevens dient bij voorkeur uit te monden in een publicatie in erkende (internationale) wetenschappelijke tijdschriften. 

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Julius Huisartsen Netwerk
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Website: Julius Huisartsen Netwerk
E-mail: SecretariaatJHN_3@umcutrecht.nl  
E-mail: Aanvragen_JHN@umcutrecht.nl

LRGP gegevens:
Leidsche Rijn Gezondheids Project
Tel.: +31 88 75 691 47
E-mail: info@lrgp.nl
Website van het Leidsche Rijn gezondheidsproject

Brondata beschikbaar

Beschikbaar na aanvraagprocedure

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
 • Julius Centrum
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Eigenaar gegevensbron
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Actualisatiedatum
05-03-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Opdrachtgever(s)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
 • Julius Centrum
Belangrijkste financier(s)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
 • Julius Centrum
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

gelden Julius Centrum

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Provincie Utrecht en de wijk Leidsche Rijn in Utrecht (LRGP)
Eenheden in de gegevens
 • Zorgverleners
 • Praktijken
 • Patiënten (circa 450.000 binnen JHN, circa 10.000 binnen LRGP)
Methode van gegevensverzameling
Routinezorggegevens, bloedafname, lichamelijk onderzoek, vragenlijst
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken (circa 200 huisartsen, circa 75 huisartsenpraktijken)

Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

1. Patiënten: leeftijd, geslacht, postcode4, inschrijvingsduur, etc.
2. Huisarts: praktijkomvang
3. Diagnosen: ICPC codes, episoden (ICPC codes), contactdatum.
4. Farmacie: ATC-code, aantal DDD, voorschrijfdatum, etc.
5. Klinische gegevens, zoals bloeddruk, laboratoriumwaarden en diagnostische onderzoeken uitgevoerd door de huisarts Jaar

6. Journaaltekst van het medisch dossier.

Voor LRGP zie ook de verwijzing naar de metadata Leidsche Rijn Gezondheidsproject op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Onderzoekers dienen een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek in bij de onderzoekscommissie van het JHN. Deze beoordeelt de aanvragen voor het gebruik van data op basis van relevantie en kwaliteit. Nieuwe aanmeldingen met verzoeken voor datasets worden eenmaal per zes weken besproken in de stuurgroep van het JHN. Maximaal een maand na beoordeling van het onderzoeksvoorstel in de Stuurgroep worden afspraken gemaakt over het aanleveringsproces van data voor onderzoek.

Zie voor nadere uitleg de startpagina Julius huisartsen netwerk.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Julius Huisartsen Netwerk
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Website: Julius Huisartsen Netwerk
E-mail: SecretariaatJHN_3@umcutrecht.nl  
E-mail: Aanvragen_JHN@umcutrecht.nl

LRGP gegevens:
Leidsche Rijn Gezondheids Project
Tel.: +31 88 75 691 47
E-mail: info@lrgp.nl
Website van het Leidsche Rijn gezondheidsproject

Beschikbare publicaties

Zie het Julius Huisartsen Netwerk: onderdeel publicaties.

Afnemers/gebruikers
Onderzoekers van onderzoeksinstituten en zorginstellingen
Producten die de gegevensbron gebruiken
Wetenschappelijke publicaties
Soortgelijke gegevensbronnen
Huisartsnetwerken verbonden aan andere universiteiten

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
via deze website niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina