Zorggegevens

Enquête Sociale Samenhang en Welzijn

Algemeen

Naam
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn
Afkorting
S&W
Beschrijving

Jaarlijkse enquête naar sociale samenhang en (subjectief) welzijn onder personen van 15 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland. Een aantal vragen wordt alleen aan personen van 18 jaar en ouder gesteld.

Gebruiksdoel

Vaststellen van ontwikkelingen in sociale samenhang en welzijn. Bij sociale samenhang gaat het om de sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking en om het vertrouwen in anderen en in instellingen. Bij welzijn gaat het om zaken als geluk, de tevredenheid met verschillende aspecten van de leefsituatie en eenzaamheid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Telefoon: 045 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data overheid.nl en CBS Open Data

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
10-08-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Raad van Advies CBS
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Omgeving
Gekoppelde trefwoorden
 • Eenzaamheid
 • Geluk
 • Politieke participatie
 • Sociale contacten
 • Tevredenheid
 • Vertrouwen
 • Vrijwilligerswerk
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers of consumenten

Methode van gegevensverzameling
Door middel van een vragenlijst via een enquête of interview in te vullen. Respondenten wordt gevraagd deel te nemen via internet. Een deel van de non-respondenten wordt vervolgens benaderd voor een telefonisch of face-to-face interview.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Eerste meetjaar voor participatie, sociale contacten en vertrouwen is 2012; eerste meetjaar voor welzijn is 2013.

Voor een groot deel van de indicatoren die in het onderzoek worden gemeten zijn ook oudere cijfers beschikbaar, uit de oude leefsituatie-onderzoeken van CBS (Doorlopend Leefsituatie Onderzoek, Permanent Onderzoek LeefSituatie). Echter, door diverse herontwerpen van de betreffende onderzoeken zijn lange tijdreeksen voor de meeste indicatoren niet beschikbaar.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2019 Jaarlijks circa 7.500 personen. Circa 15.000 personen per jaar. Rond de 50%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerd in diverse StatLine-tabellen

Thema Welzijn

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

Thema sociale samenhang

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Vertrouwen in mensen en organisaties; persoonskenmerken

Microdata onder voorwaarden via Remote access

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Telefoon: 045 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Korte onderzoeksbeschrijving van Sociale samenhang en welzijn

Bestandsdocumentatie Sociale samenhang en welzijn, Microdataservices

 

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Provincies
Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 2022 zijn een aantal vragen aangepast om ze beter invulbaar te maken op de smartphone. Tevens zijn er wat kleine wijzigingen in het design doorgevoerd. 

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Rinpersoon
RINpersoon
Waarde is niet ingevuld
Rinpersoons
CBK soortnummer
R: Rinpersoon wel in gba
Sswaflaantalkindinhh
Aantal kinderen in huishouden volgens huishoudbox
 • 0: Geen kinderen
 • 1: Een kind
 • 2: Twee kinderen
 • 3: Drie kinderen
 • 4: Vier kinderen
 • 5: Vijf kinderen of meer
 • 9: Onbekend
Sswaflaantalpersinhh
Aantal personen in het huishouden volgens huishoudbox
 • 1: Een persoon
 • 2: Twee personen
 • 3: Drie personen
 • 4: Vier personen
 • 5: Vijf personen of meer
 • 9: Onbekend
Sswafladviesgldander
Advies nodig over geldzaken [belastingen, hypotheek, pensioen, lening], onbetaald terecht kunnen bij: iemand anders
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafladviesgldbuur
Advies nodig over geldzaken [belastingen, hypotheek, pensioen, lening], onbetaald terecht kunnen bij: buur
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafladviesgldgezin
Advies nodig over geldzaken [belastingen, hypotheek, pensioen, lening], onbetaald terecht kunnen bij: ander gezins- of familielid
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafladviesgldkennis
Advies nodig over geldzaken [belastingen, hypotheek, pensioen, lening], onbetaald terecht kunnen bij: kennis
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafladviesgldniemand
Advies nodig over geldzaken [belastingen, hypotheek, pensioen, lening], onbetaald terecht kunnen bij: niemand
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafladviesgldniet
Advies nodig over geldzaken [belastingen, hypotheek, pensioen, lening], onbetaald terecht kunnen bij: zou nooit hulp vragen
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafladviesgldpart
Advies nodig over geldzaken [belastingen, hypotheek, pensioen, lening], onbetaald terecht kunnen bij: partner
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafladviesgldvriend
Advies nodig over geldzaken [belastingen, hypotheek, pensioen, lening], onbetaald terecht kunnen bij: vriend
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflafronden
Zaken die personen nog moeten afronden voordat ze kunnen beginnen met een andere werkkring
 • 1: Afronden huidige werkkring
 • 2: Afronden vrijwilligerswerk
 • 3: Afronden opleiding of studie
 • 4: Regelen kinderopvang
 • 5: I.v.m. ziekte
 • 6: I.v.m. vakantie
 • 7: I.v.m. persoonlijke omstandigheden
 • 8: Overige redenen
 • 97: Niet van toepassing
Sswaflagaantkind
Aantal kinderen in het huishouden volgens het achtergrondbestand, indikking
 • 0: Geen kinderen
 • 1: Een kind
 • 2: Twee kinderen
 • 3: Drie kinderen
 • 4: Vier kinderen
 • 5: Vijf kinderen of meer
 • 9: Onbekend
Sswaflaghhgr
Aantal personen in het huishouden volgens het achtergrondbestand, indikking
 • 1: Een persoon
 • 2: Twee personen
 • 3: Drie personen
 • 4: Vier personen
 • 5: Vijf personen of meer
 • 9: Onbekend
Sswaflaglftjkind
Leeftijd van jongste kind in het huishouden volgens het achtergrondbestand
 • 0: 0
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 100: 100
 • 101: 101
 • 102: 102
 • 103: 103
 • 104: 104
 • 105: 105
 • 106: 106
 • 107: 107
 • 108: 108
 • 109: 109
 • 11: 11
 • 110: 110
 • 111: 111
 • 112: 112
 • 113: 113
 • 114: 114
 • 115: 115
 • 116: 116
 • 117: 117
 • 118: 118
 • 119: 119
 • 12: 12
 • 120: 120
 • 121: 121
 • 122: 122
 • 123: 123
 • 124: 124
 • 125: 125
 • 13: 13
 • 14: 14
 • 15: 15
 • 16: 16
 • 17: 17
 • 18: 18
 • 19: 19
 • 2: 2
 • 20: 20
 • 21: 21
 • 22: 22
 • 23: 23
 • 24: 24
 • 25: 25
 • 26: 26
 • 27: 27
 • 28: 28
 • 29: 29
 • 3: 3
 • 30: 30
 • 31: 31
 • 32: 32
 • 33: 33
 • 34: 34
 • 35: 35
 • 36: 36
 • 37: 37
 • 38: 38
 • 39: 39
 • 4: 4
 • 40: 40
 • 41: 41
 • 42: 42
 • 43: 43
 • 44: 44
 • 45: 45
 • 46: 46
 • 47: 47
 • 48: 48
 • 49: 49
 • 5: 5
 • 50: 50
 • 51: 51
 • 52: 52
 • 53: 53
 • 54: 54
 • 55: 55
 • 56: 56
 • 57: 57
 • 58: 58
 • 59: 59
 • 6: 6
 • 60: 60
 • 61: 61
 • 62: 62
 • 63: 63
 • 64: 64
 • 65: 65
 • 66: 66
 • 67: 67
 • 68: 68
 • 69: 69
 • 7: 7
 • 70: 70
 • 71: 71
 • 72: 72
 • 73: 73
 • 74: 74
 • 75: 75
 • 76: 76
 • 77: 77
 • 78: 78
 • 79: 79
 • 8: 8
 • 80: 80
 • 81: 81
 • 82: 82
 • 83: 83
 • 84: 84
 • 85: 85
 • 86: 86
 • 87: 87
 • 88: 88
 • 89: 89
 • 9: 9
 • 90: 90
 • 91: 91
 • 92: 92
 • 93: 93
 • 94: 94
 • 95: 95
 • 96: 96
 • 97: 97
 • 98: 98
 • 99: 99
 • 997: Geen kinderen in huishouden
 • 999: Onbekend
Sswaflaglftokind
Leeftijd van oudste kind in het huishouden volgens het achtergrondbestand
 • 0: 0
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 100: 100
 • 101: 101
 • 102: 102
 • 103: 103
 • 104: 104
 • 105: 105
 • 106: 106
 • 107: 107
 • 108: 108
 • 109: 109
 • 11: 11
 • 110: 110
 • 111: 111
 • 112: 112
 • 113: 113
 • 114: 114
 • 115: 115
 • 116: 116
 • 117: 117
 • 118: 118
 • 119: 119
 • 12: 12
 • 120: 120
 • 121: 121
 • 122: 122
 • 123: 123
 • 124: 124
 • 125: 125
 • 13: 13
 • 14: 14
 • 15: 15
 • 16: 16
 • 17: 17
 • 18: 18
 • 19: 19
 • 2: 2
 • 20: 20
 • 21: 21
 • 22: 22
 • 23: 23
 • 24: 24
 • 25: 25
 • 26: 26
 • 27: 27
 • 28: 28
 • 29: 29
 • 3: 3
 • 30: 30
 • 31: 31
 • 32: 32
 • 33: 33
 • 34: 34
 • 35: 35
 • 36: 36
 • 37: 37
 • 38: 38
 • 39: 39
 • 4: 4
 • 40: 40
 • 41: 41
 • 42: 42
 • 43: 43
 • 44: 44
 • 45: 45
 • 46: 46
 • 47: 47
 • 48: 48
 • 49: 49
 • 5: 5
 • 50: 50
 • 51: 51
 • 52: 52
 • 53: 53
 • 54: 54
 • 55: 55
 • 56: 56
 • 57: 57
 • 58: 58
 • 59: 59
 • 6: 6
 • 60: 60
 • 61: 61
 • 62: 62
 • 63: 63
 • 64: 64
 • 65: 65
 • 66: 66
 • 67: 67
 • 68: 68
 • 69: 69
 • 7: 7
 • 70: 70
 • 71: 71
 • 72: 72
 • 73: 73
 • 74: 74
 • 75: 75
 • 76: 76
 • 77: 77
 • 78: 78
 • 79: 79
 • 8: 8
 • 80: 80
 • 81: 81
 • 82: 82
 • 83: 83
 • 84: 84
 • 85: 85
 • 86: 86
 • 87: 87
 • 88: 88
 • 89: 89
 • 9: 9
 • 90: 90
 • 91: 91
 • 92: 92
 • 93: 93
 • 94: 94
 • 95: 95
 • 96: 96
 • 97: 97
 • 98: 98
 • 99: 99
 • 997: Geen kinderen in huishouden
 • 999: Onbekend
Sswaflagposhh
Plaats in het huishouden van de onderzoekspersoon op basis van de gegevens uit het naw-blok [steekproef]
 • 1: Alleenstaande
 • 2: Lid paar zonder kinderen
 • 3: Lid paar met kinderen
 • 4: Alleenstaande ouder
 • 5: Thuiswonend kind
 • 6: Overig
 • 9: Onbekend, institutioneel
Sswaflagsamhh
Samenstelling van het huishouden volgens het achtergrondbestand, indikking
 • 1: Eenpersoonshuishouden
 • 2: Paar zonder kinderen
 • 3: Paar met kinderen
 • 4: Eenoudergezin
 • 5: Overig
 • 6: Institutioneel huishouden
 • 9: Informatie ontbreekt
Sswaflambtenar
Al dan niet vertrouwen hebben in de Tweede Kamer, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflbanken
Al dan niet vertrouwen hebben in banken, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflbbned
Beroepsbevolking [3-deling]
 • 1: Werkzame beroepsbevolking
 • 2: Werkloze beroepsbevolking
 • 3: Niet beroepsbevolking
 • 7: Niet van toepassing
Sswaflbedryven
Al dan niet vertrouwen hebben in grote bedrijven, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflbetaaldwerk
Afleiding of iemand betaald werk heeft of niet
 • 1: Ja
 • 2: Nee
Sswaflbmi
Body Mass Index [BMI]
 • 97: Niet van toepassing
 • 99: Onbekend
Sswaflbmiklassen
Klasse-indeling van Body Mass Index [BMI]
 • 1: Ondergewicht
 • 2: Normaal gewicht
 • 3: Matig overgewicht
 • 4: Ernstig overgewicht
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Sswaflburgstaat
Burgerlijke staat volgens huishoudbox
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafleu
Al dan niet vertrouwen hebben in de EU, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflgelovig
Kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
 • 1: Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
 • 2: Rooms-katholiek
 • 3: Protestantse kerk in nederland
 • 4: Nederlands hervormd
 • 5: Gereformeerde kerken
 • 6: Overige kerkelijke gezindten
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflgeluk
Al dan niet gelukkig zijn, indikking
 • 1: Wel gelukkig
 • 2: Niet gelukkig, niet ongelukkig
 • 3: Niet gelukkig
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflgeneratie
Generatie, op basis van achtergrondbestand
 • 0: Autochtoon
 • 1: 1e generatie
 • 2: 2e generatie, één ouder geboren in buitenland
 • 3: 2e generatie, beide ouders geboren in buitenland
 • 4: Onbekend
Sswaflgeslacht
Geslacht van de onderzoekspersoon volgens de huishoudbox
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflgestinkomen4
Indeling van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen in kwartielen
 • 1: Eerste [laagste] kwartiel
 • 2: Tweede kwartiel
 • 3: Derde kwartiel
 • 4: Vierde [hoogste] kwartiel
 • 9: Onbekend
Sswaflherkomst
Herkomst in drie categoriën, op basis van het achtergrondbestand
 • 1: Autochtoon
 • 2: Westers allochtoon
 • 3: Niet-westers allochtoon
 • 9: Onbekend
Sswaflhhkern
Huishoudkern volgens huishoudbox
 • 1: Eenpersoonshuishouden
 • 2: Echtp./vaste partn. alléén
 • 3: Echtp./vaste partn. + kind[eren]
 • 4: Echtp./vaste partn. + kind[eren] + ander[en]
 • 5: Echtp./vaste partn. + ander[en]
 • 6: Eénouder + kind[eren]
 • 7: Eénouder + kind[eren] + ander[en]
 • 8: Overig
Sswaflkerkbezoek
Frequentie bezoek godsdienstige bijeenkomst
 • 1: 1 keer per week of vaker
 • 2: 2 tot 3 keer per maand
 • 3: 1 keer per maand
 • 4: Minder dan 1 keer per maand
 • 5: Zelden of nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflkerken
Al dan niet vertrouwen hebben in kerken, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflklusander
Hulp nodig bij klusjes in en om het huis, onbetaald terecht kunnen bij: iemand anders
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflklusbuur
Hulp nodig bij klusjes in en om het huis, onbetaald terecht kunnen bij: buren
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflklusgezin
Hulp nodig bij klusjes in en om het huis, onbetaald terecht kunnen bij: ander gezins- of familielid
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflkluskennis
Hulp nodig bij klusjes in en om het huis, onbetaald terecht kunnen bij: kennis
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflklusniemand
Hulp nodig bij klusjes in en om het huis, onbetaald terecht kunnen bij: niemand
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflklusniet
Hulp nodig bij klusjes in en om het huis, onbetaald terecht kunnen bij: zou nooit hulp vragen
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflklusvriend
Hulp nodig bij klusjes in en om het huis, onbetaald terecht kunnen bij: vriend
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflleeftijd
Leeftijd volgens de huishoudbox
Waarde is niet ingevuld
Sswaflleeftijdjongstekind
Leeftijd van het jongste kind in het huishouden volgens huishoudbox
 • 0: 0
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 100: 100
 • 101: 101
 • 102: 102
 • 103: 103
 • 104: 104
 • 105: 105
 • 106: 106
 • 107: 107
 • 108: 108
 • 109: 109
 • 11: 11
 • 110: 110
 • 111: 111
 • 112: 112
 • 113: 113
 • 114: 114
 • 115: 115
 • 116: 116
 • 117: 117
 • 118: 118
 • 119: 119
 • 12: 12
 • 120: 120
 • 121: 121
 • 122: 122
 • 123: 123
 • 124: 124
 • 125: 125
 • 13: 13
 • 14: 14
 • 15: 15
 • 16: 16
 • 17: 17
 • 18: 18
 • 19: 19
 • 2: 2
 • 20: 20
 • 21: 21
 • 22: 22
 • 23: 23
 • 24: 24
 • 25: 25
 • 26: 26
 • 27: 27
 • 28: 28
 • 29: 29
 • 3: 3
 • 30: 30
 • 31: 31
 • 32: 32
 • 33: 33
 • 34: 34
 • 35: 35
 • 36: 36
 • 37: 37
 • 38: 38
 • 39: 39
 • 4: 4
 • 40: 40
 • 41: 41
 • 42: 42
 • 43: 43
 • 44: 44
 • 45: 45
 • 46: 46
 • 47: 47
 • 48: 48
 • 49: 49
 • 5: 5
 • 50: 50
 • 51: 51
 • 52: 52
 • 53: 53
 • 54: 54
 • 55: 55
 • 56: 56
 • 57: 57
 • 58: 58
 • 59: 59
 • 6: 6
 • 60: 60
 • 61: 61
 • 62: 62
 • 63: 63
 • 64: 64
 • 65: 65
 • 66: 66
 • 67: 67
 • 68: 68
 • 69: 69
 • 7: 7
 • 70: 70
 • 71: 71
 • 72: 72
 • 73: 73
 • 74: 74
 • 75: 75
 • 76: 76
 • 77: 77
 • 78: 78
 • 79: 79
 • 8: 8
 • 80: 80
 • 81: 81
 • 82: 82
 • 83: 83
 • 84: 84
 • 85: 85
 • 86: 86
 • 87: 87
 • 88: 88
 • 89: 89
 • 9: 9
 • 90: 90
 • 91: 91
 • 92: 92
 • 93: 93
 • 94: 94
 • 95: 95
 • 96: 96
 • 97: 97
 • 98: 98
 • 99: 99
 • 997: Geen kinderen in huishouden
 • 999: Onbekend
Sswaflleeftijdoudstekind
Leeftijd van het oudste kind in het huishouden volgens huishoudbox
 • 0: 0
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 100: 100
 • 101: 101
 • 102: 102
 • 103: 103
 • 104: 104
 • 105: 105
 • 106: 106
 • 107: 107
 • 108: 108
 • 109: 109
 • 11: 11
 • 110: 110
 • 111: 111
 • 112: 112
 • 113: 113
 • 114: 114
 • 115: 115
 • 116: 116
 • 117: 117
 • 118: 118
 • 119: 119
 • 12: 12
 • 120: 120
 • 121: 121
 • 122: 122
 • 123: 123
 • 124: 124
 • 125: 125
 • 13: 13
 • 14: 14
 • 15: 15
 • 16: 16
 • 17: 17
 • 18: 18
 • 19: 19
 • 2: 2
 • 20: 20
 • 21: 21
 • 22: 22
 • 23: 23
 • 24: 24
 • 25: 25
 • 26: 26
 • 27: 27
 • 28: 28
 • 29: 29
 • 3: 3
 • 30: 30
 • 31: 31
 • 32: 32
 • 33: 33
 • 34: 34
 • 35: 35
 • 36: 36
 • 37: 37
 • 38: 38
 • 39: 39
 • 4: 4
 • 40: 40
 • 41: 41
 • 42: 42
 • 43: 43
 • 44: 44
 • 45: 45
 • 46: 46
 • 47: 47
 • 48: 48
 • 49: 49
 • 5: 5
 • 50: 50
 • 51: 51
 • 52: 52
 • 53: 53
 • 54: 54
 • 55: 55
 • 56: 56
 • 57: 57
 • 58: 58
 • 59: 59
 • 6: 6
 • 60: 60
 • 61: 61
 • 62: 62
 • 63: 63
 • 64: 64
 • 65: 65
 • 66: 66
 • 67: 67
 • 68: 68
 • 69: 69
 • 7: 7
 • 70: 70
 • 71: 71
 • 72: 72
 • 73: 73
 • 74: 74
 • 75: 75
 • 76: 76
 • 77: 77
 • 78: 78
 • 79: 79
 • 8: 8
 • 80: 80
 • 81: 81
 • 82: 82
 • 83: 83
 • 84: 84
 • 85: 85
 • 86: 86
 • 87: 87
 • 88: 88
 • 89: 89
 • 9: 9
 • 90: 90
 • 91: 91
 • 92: 92
 • 93: 93
 • 94: 94
 • 95: 95
 • 96: 96
 • 97: 97
 • 98: 98
 • 99: 99
 • 997: Geen kinderen in huishouden
 • 999: Onbekend
Sswaflleger
Al dan niet vertrouwen hebben in het leger, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafllenenander
Geld lenen voor noodzakelijke uitgaven [eten, drinken, kleding], renteloos lenen van: iemand anders
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafllenenbuur
Geld lenen voor noodzakelijke uitgaven [eten, drinken, kleding], renteloos lenen van: buur
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafllenengezin
Geld lenen voor noodzakelijke uitgaven [eten, drinken, kleding], renteloos lenen van: ander gezins- of familielid
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafllenenkennis
Geld lenen voor noodzakelijke uitgaven [eten, drinken, kleding], renteloos lenen van: kennis
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafllenenniemand
Geld lenen voor noodzakelijke uitgaven [eten, drinken, kleding], renteloos lenen van: niemand
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafllenenniet
Geld lenen voor noodzakelijke uitgaven [eten, drinken, kleding], renteloos lenen van: zou nooit hulp vragen
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafllenenpart
Geld lenen voor noodzakelijke uitgaven [eten, drinken, kleding], renteloos lenen van: partner
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafllenenvriend
Geld lenen voor noodzakelijke uitgaven [eten, drinken, kleding], renteloos lenen van: vriend
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflmatebelemmerd
Mate van belemmerd zijn in activiteiten als gevolg van gezondheidsproblemen of ouderdom
 • 1: Niet belemmerd
 • 2: Licht belemmerd
 • 3: Sterk belemmerd
Sswaflonveilig
Onveiligheidsgevoelens, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflopleiding3hb
Hoogst behaalde opleidingsniveau, indeling in 3 categorieën
 • 1: Laag
 • 2: Middelbaar
 • 3: Hoog
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Sswaflopleiding3hg
Hoogst gevolgde opleidingsniveau, indeling in 3 categorieën
 • 1: Laag
 • 2: Middelbaar
 • 3: Hoog
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Sswaflopleiding5hb
Hoogst behaalde opleidingsniveau, indeling in 5 categorieen
 • 1: Basisonderwijs
 • 2: Vmbo, avo onderbouw, mbo 1
 • 3: Mbo 2,3,4, havo, vwo
 • 4: Hbo-, wo-bachelor
 • 5: Hbo-, wo-master, doctor
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Sswaflopleiding5hg
Hoogst gevolgde opleidingsniveau, indeling in 5 categorieen
 • 1: Basisonderwijs
 • 2: Vmbo, avo onderbouw, mbo 1
 • 3: Mbo 2,3,4, havo, vwo
 • 4: Hbo-, wo-bachelor
 • 5: Hbo-, wo-master, doctor
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Sswaflopleidinghb
Hoogst behaalde opleidingsniveau, uitgebreide indeling
 • 0: Niet van toepassing
 • 111: Basisonderwijs
 • 121: Vmbo-basis/kader, mbo 1
 • 122: Vmbo-g/t, avo onderbouw
 • 211: Mbo 2 en 3
 • 212: Mbo 4
 • 213: Havo, vwo
 • 311: Hbo-, wo-bachelor
 • 312: Hbo-, wo-master, doctor
 • 990: Onbekend
 • 999: Onbekend
Sswaflopleidinghg
Hoogst gevolgde opleidingsniveau, uitgebreide indeling
 • 0: Niet van toepassing
 • 111: Basisonderwijs
 • 121: Vmbo-basis/kader, mbo 1
 • 122: Vmbo-g/t, avo onderbouw
 • 211: Mbo 2 en 3
 • 212: Mbo 4
 • 213: Havo, vwo
 • 311: Hbo-, wo-bachelor
 • 312: Hbo-, wo-master, doctor
 • 990: Onbekend
 • 999: Onbekend
Sswafloppasander
Iemand nodig om op huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, onbetaald terecht kunnen bij: iemand anders
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafloppasbuur
Iemand nodig om op huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, onbetaald terecht kunnen bij: buur
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafloppasgezin
Iemand nodig om op huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, onbetaald terecht kunnen bij: ander gezins- of familielid
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafloppaskennis
Iemand nodig om op huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, onbetaald terecht kunnen bij: kennis
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafloppasniemand
Iemand nodig om op huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, onbetaald terecht kunnen bij: niemand
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafloppasniet
Iemand nodig om op huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, onbetaald terecht kunnen bij: zou nooit hulp vragen
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafloppaspart
Iemand nodig om op huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, onbetaald terecht kunnen bij: partner
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafloppasvriend
Iemand nodig om op huis te passen, planten water te geven of huisdieren te verzorgen, onbetaald terecht kunnen bij: vriend
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpartner
Al dan niet hebben van een partner
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpers
Al dan niet vertrouwen hebben in de pers, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpolitie
Al dan niet vertrouwen hebben in de politie, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpolitiekactief
In de afgelopen 5 jaar meegedaan aan een politieke actie.
 • 1: Meegedaan aan een politieke actie
 • 2: Niet meegedaan aan een politieke actie
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpositieinhh
Positie in het huishouden volgens huishoudbox
 • 1: Alleenstaande
 • 2: Lid paar zonder kinderen
 • 3: Lid paar met kinderen
 • 4: Alleenstaande ouder
 • 5: Thuiswonend kind
 • 6: Overig
 • 9: Onbekend, institutioneel
Sswaflpraatander
Over persoonlijke problemen praten, onbetaald terecht kunnen bij: iemand anders
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpraatbuur
Over persoonlijke problemen praten, onbetaald terecht kunnen bij: buur
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpraatgezin
Over persoonlijke problemen praten, onbetaald terecht kunnen bij: ander gezins- of familielid
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpraatkennis
Over persoonlijke problemen praten, onbetaald terecht kunnen bij: kennis
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpraatniemand
Over persoonlijke problemen praten, onbetaald terecht kunnen bij: niemand
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpraatniet
Over persoonlijke problemen praten, onbetaald terecht kunnen bij: zou nooit hulp vragen
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpraatpart
Over persoonlijke problemen praten, onbetaald terecht kunnen bij: partner
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflpraatvriend
Over persoonlijke problemen praten, onbetaald terecht kunnen bij: vriend
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflprovplus
Provincie met vier grote steden apart
 • 20: Groningen
 • 21: Friesland
 • 22: Drenthe
 • 23: Overijssel
 • 24: Flevoland
 • 25: Gelderland
 • 26: Utrecht [pv]
 • 27: Noord-holland
 • 28: Zuid-holland
 • 29: Zeeland
 • 30: Noord-brabant
 • 31: Limburg
 • 32: Amsterdam
 • 33: Rotterdam
 • 34: Den haag
 • 35: Utrecht [gm]
 • 99: Onbekend
Sswaflrechter
Al dan niet vertrouwen hebben in rechters, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflregelnummerop
Regelnummer van de onderzoekspersoon in de huishoudbox
Waarde is niet ingevuld
Sswaflsamenstellinghh
Samenstelling van het huishouden volgens huishoudbox
 • 1: Eenpersoonshuishouden
 • 2: Paar zonder kinderen
 • 3: Paar met kinderen
 • 4: Eenoudergezin
 • 5: Overig
 • 6: Institutioneel huishouden
 • 9: Informatie ontbreekt
Sswaflstartwrk
Termijn waarop personen beschikbaar zijn
 • 1: Binnen twee weken beschikbaar
 • 2: Vanaf twee weken tot drie maanden beschikbaar
 • 3: Vanaf drie maanden tot zes maanden beschikbaar
 • 4: Vanaf zes maanden of later beschikbaar
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflstpburgst
Burgerlijke staat van de onderzoekspersoon op basis van de gegevens uit het naw-blok [steekproef]
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflstpgsl
Geslacht van de onderzoekspersoon op basis van de gegevens uit het naw-blok [steekproef]
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflstplft
Leeftijd van de onderzoekspersoon op basis van de geboortedatum uit het naw-blok [steekproef]
Waarde is niet ingevuld
Sswafltevrbuurt
Al dan niet tevreden zijn met de woonbuurt, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevreden
Al dan niet tevreden zijn met het leven, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrfinancien
Al dan niet tevreden zijn met de financiële situatie, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrgewicht
Al dan niet tevreden zijn met gewicht, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrlichgezo
Al dan niet tevreden zijn met de lichamelijke gezondheid, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevropleiding
Al dan niet tevreden zijn met opleidingskansen, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrpartner
Al dan niet tevreden zijn met de relatie met de partner, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrpsychgezo
Al dan niet tevreden zijn met de lichamelijke gezondheid, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrreistijd
Al dan niet tevreden zijn met de reistijd naar het werk, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrsocleven
Al dan niet tevreden zijn met het sociale leven, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrtijd
Al dan niet tevreden zijn met de hoeveelheid vrije tijd, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrwerkbezigheden
Al dan niet tevreden zijn met het werk of dagelijkse bezigheden, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltevrwoning
Al dan niet tevreden zijn met de woning, indikking
 • 1: Wel tevreden
 • 2: Niet tevreden, niet ontevreden
 • 3: Niet tevreden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswafltwkamer
Al dan niet vertrouwen hebben in de Tweede Kamer, indikking
 • 1: Wel vertrouwen
 • 2: Geen vertrouwen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflurenwerk
Totaal aantal uren werkzaam
97: Niet van toepassing
Sswaflurtot
Afleiding werk van 12 uur of meer per week
 • 1: Werkt 12 uur of meer
 • 2: Werkt minder dan 12 uur
 • 3: Werkt niet
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflvrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk gedaan in afgelopen 12 maanden
 • 1: Vrijwilliger
 • 2: Geen vrijwilliger
Sswaflwerken
Persoon is werkzaam of niet
 • 1: Persoon is werkzaam [ongeacht aantal uren]
 • 2: Persoon is niet werkzaam
 • 7: N.v.t. [< 15 jaar]
Sswaflwil12uur
Bereidheid tot werken
 • 1: Persoon wil niet werken / wil werken, maar kan niet werken
 • 2: Persoon wil minder dan 12 uur per week werken / wil wel 12 uur of meer per week werken, maar kan niet werken voor 12 uur
 • 3: Persoon wil 12 uur of meer per week werken
 • 4: Persoon heeft werk gevonden van 12 uur of meer per week
 • 7: Niet van toepassing
Sswaflzoekenbasis
Zoekactiviteiten
 • 1: Afgelopen vier weken gezocht
 • 2: Afgelopen vier weken niet gezocht [wel afgelopen half jaar], in afwachting sollicitatie
 • 3: Afgelopen vier weken niet gezocht
 • 7: Niet van toepassing
Sswaflzorgenbaanverlies
Zorgen over verlies baan, indikking
 • 1: Veel zorgen
 • 2: Weinig zorgen
 • 3: Geen zorgen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswaflzorgenfintoekomst
Zorgen maken over financiële toekomst, indikking
 • 1: Veel zorgen
 • 2: Weinig zorgen
 • 3: Geen zorgen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbasactopl
Huidige opleiding
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Op het moment niet, maar onderzoekspersoon heeft pas een opleiding afgerond of beëindigd en gaat na de vakantie beginnen aan een nieuwe
Sswbasbedrprak
Indicatie of de persoon werkzaam is in het bedrijf of de praktijk van hem- of haarzelf, zijn of haar partner, of zijn of haar ouders, of schoonouders.
 • 1: Eigen
 • 2: Partner
 • 3: Ouders
 • 4: N.v.t. [geen van deze]
 • 7: Niet van toepassing
Sswbasdeelleid
Indicatie voor de activiteit waaruit het grootste deel van de werkzaamheden bestaat
 • 1: Leiding geven
 • 2: Andere werkzaamheden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbasgelovig
Kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
 • 1: Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
 • 10: Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
 • 2: Rooms-katholiek
 • 3: Nederlands hervormd
 • 4: Gereformeerde kerken
 • 5: Protestantse kerk nederland
 • 6: Islam
 • 7: Joods
 • 8: Hindoe
 • 9: Boeddhist
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswbasgezondheid
Algemene gezondheid
 • 1: Zeer goed
 • 2: Goed
 • 3: Gaat wel
 • 4: Slecht
 • 5: Zeer slecht
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbasiscocode
Codering voor beroep, volgens de International Standard Classification of Occupations [ISCO]
99999997: Niet van toepassing
Sswbaskerkbezoek
Frequentie bezoek godsdienstige bijeenkomst
 • 1: 1 keer per week of vaker,
 • 2: 2 tot 3 keer per maand,
 • 3: 1 keer per maand,
 • 4: Minder dan 1 keer per maand
 • 5: Of zelden of nooit?
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbasleiding
Indicatie of iemand in het beroep of functie leiding aan medewerkers of personeel geeft
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbasnleidw
Indicatie van het aantal personen waar leiding aan gegeven wordt
 • 1: 1 tot en met 4
 • 2: 5 tot en met 9
 • 3: 10 tot en met 19
 • 4: 20 tot en met 49
 • 5: 50 tot en met 99
 • 6: 100 of meer
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbaspersbeleid
Indicatie of iemand de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen over personele zaken zoals het aannemen van personeel of het geven van een loonsverhoging
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbassbi2008
SBI 2008 code [bedrijven]
99999997: Niet van toepassing
Sswbasstratbeleid
Indicatie of iemand de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieel- of strategisch beleid van de organisatie, zoals het budget of het meerjarenplan
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbasuitsleid
Indicatie of iemand uitsluitend leiding geeft of daarnaast ook dezelfde werkzaamheden verricht als het personeel of de medewerkers waaraan leiding wordt gegeven
 • 1: Geeft uitsluitend leiding
 • 2: Naast leiding geven dezelfde werkzaamheden als personeel/medewerkers
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbasurschat
Gemiddelde arbeidsduur per week van een persoon in categorieën, exclusief overuren en onbetaalde uren. [doorvraag]
 • 1: 4 uur of minder per week,
 • 2: 5 t/m 11 uur,
 • 3: 12 t/m 29 uur,
 • 4: Of om 30 uur of meer per week?
 • 7: Niet van toepassing
Sswbasurtot
Gemiddelde arbeidsduur per week van een persoon, exclusief overuren en onbetaalde uren.
97: Niet van toepassing
Sswbaswerknemer
Indicatie of de persoon [eventueel in de eerste werkkring] werkzaam is als werknemer.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswbaswilwerk
Inventarisatie of een persoon werk wil, eventueel voor 12 uur of meer per week en eventueel bij een andere werkgever.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Reeds gevonden
 • 4: Wil wel maar kan niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswenqinterviewdatum
InterviewDatum
Waarde is niet ingevuld
Sswenqmode
Enquêtemode
 • 1: Capi
 • 2: Cati
 • 6: Cawi
 • 8: Weigert
 • 9: Onbekend
Sswenqveldwerkperiode
Veldwerkperiode
Waarde is niet ingevuld
Sswgewanalysegewicht
Analysegewicht [wegen zonder ophogen]
Waarde is niet ingevuld
Sswgewophooggewicht
Ophooggewicht [wegen met ophogen]
Waarde is niet ingevuld
Sswhhbaantalpersonen
Aantal personen in het huishouden volgens huishoudbox
Waarde is niet ingevuld
Sswhhbburgerlijkestaat1
Burgerlijke staat van persoon 1
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbburgerlijkestaat2
Burgerlijke staat van persoon 2
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbburgerlijkestaat3
Burgerlijke staat van persoon 3
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbburgerlijkestaat4
Burgerlijke staat van persoon 4
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbburgerlijkestaat5
Burgerlijke staat van persoon 5
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbburgerlijkestaat6
Burgerlijke staat van persoon 6
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbburgerlijkestaat7
Burgerlijke staat van persoon 7
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbburgerlijkestaat8
Burgerlijke staat van persoon 8
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbgeboortedatum1
Geboortedatum van persoon 1
99999997: Niet van toepassing
Sswhhbgeboortedatum2
Geboortedatum van persoon 2
99999997: Niet van toepassing
Sswhhbgeboortedatum3
Geboortedatum van persoon 3
99999997: Niet van toepassing
Sswhhbgeboortedatum4
Geboortedatum van persoon 4
99999997: Niet van toepassing
Sswhhbgeboortedatum5
Geboortedatum van persoon 5
99999997: Niet van toepassing
Sswhhbgeboortedatum6
Geboortedatum van persoon 6
99999997: Niet van toepassing
Sswhhbgeboortedatum7
Geboortedatum van persoon 7
99999997: Niet van toepassing
Sswhhbgeboortedatum8
Geboortedatum van persoon 8
99999997: Niet van toepassing
Sswhhbgeslacht1
Geslacht van persoon 1
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbgeslacht2
Geslacht van persoon 2
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbgeslacht3
Geslacht van persoon 3
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbgeslacht4
Geslacht van persoon 4
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbgeslacht5
Geslacht van persoon 5
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbgeslacht6
Geslacht van persoon 6
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbgeslacht7
Geslacht van persoon 7
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbgeslacht8
Geslacht van persoon 8
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswhhbleeftijd1
Leeftijd op enquetedatum van persoon 1
997: Niet van toepassing
Sswhhbleeftijd2
Leeftijd op enquetedatum van persoon 2
997: Niet van toepassing
Sswhhbleeftijd3
Leeftijd op enquetedatum van persoon 3
997: Niet van toepassing
Sswhhbleeftijd4
Leeftijd op enquetedatum van persoon 4
997: Niet van toepassing
Sswhhbleeftijd5
Leeftijd op enquetedatum van persoon 5
997: Niet van toepassing
Sswhhbleeftijd6
Leeftijd op enquetedatum van persoon 6
997: Niet van toepassing
Sswhhbleeftijd7
Leeftijd op enquetedatum van persoon 7
997: Niet van toepassing
Sswhhbleeftijd8
Leeftijd op enquetedatum van persoon 8
997: Niet van toepassing
Sswhhbplhh1
Plaats in het huishouden van persoon 1
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon / schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-pers. huishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader / moeder
 • 7: Schoonvader / schoonmoeder
 • 8: Broer / zus
 • 9: Schoonbroer / schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswhhbplhh2
Plaats in het huishouden van persoon 2
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon / schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-pers. huishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader / moeder
 • 7: Schoonvader / schoonmoeder
 • 8: Broer / zus
 • 9: Schoonbroer / schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Refusal
 • 99: Dont know
Sswhhbplhh3
Plaats in het huishouden van persoon 3
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon / schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-pers. huishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader / moeder
 • 7: Schoonvader / schoonmoeder
 • 8: Broer / zus
 • 9: Schoonbroer / schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Refusal
 • 99: Dont know
Sswhhbplhh4
Plaats in het huishouden van persoon 4
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon / schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-pers. huishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader / moeder
 • 7: Schoonvader / schoonmoeder
 • 8: Broer / zus
 • 9: Schoonbroer / schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Refusal
 • 99: Dont know
Sswhhbplhh5
Plaats in het huishouden van persoon 5
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon / schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-pers. huishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader / moeder
 • 7: Schoonvader / schoonmoeder
 • 8: Broer / zus
 • 9: Schoonbroer / schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Refusal
 • 99: Dont know
Sswhhbplhh6
Plaats in het huishouden van persoon 6
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon / schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-pers. huishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader / moeder
 • 7: Schoonvader / schoonmoeder
 • 8: Broer / zus
 • 9: Schoonbroer / schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Refusal
 • 99: Dont know
Sswhhbplhh7
Plaats in het huishouden van persoon 7
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon / schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-pers. huishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader / moeder
 • 7: Schoonvader / schoonmoeder
 • 8: Broer / zus
 • 9: Schoonbroer / schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Refusal
 • 99: Dont know
Sswhhbplhh8
Plaats in het huishouden van persoon 8
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon / schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-pers. huishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader / moeder
 • 7: Schoonvader / schoonmoeder
 • 8: Broer / zus
 • 9: Schoonbroer / schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Refusal
 • 99: Dont know
Sswregaantalpersonen
Aantal personen in huishouden volgens het achtergrondbestand
97: Niet van toepassing
Sswreggemeentecode
Gemeentecode [indeling van 2013]
 • 10: Delfzijl
 • 106: Assen
 • 109: Coevorden
 • 114: Emmen
 • 118: Hoogeveen
 • 119: Meppel
 • 14: Groningen
 • 140: Littenseradiel
 • 141: Almelo
 • 147: Borne
 • 148: Dalfsen
 • 15: Grootegast
 • 150: Deventer
 • 1507: Horst aan de maas
 • 1509: Oude ijsselstreek
 • 1525: Teylingen
 • 153: Enschede
 • 158: Haaksbergen
 • 1581: Utrechtse heuvelrug
 • 1586: Oost gelre
 • 1598: Koggenland
 • 160: Hardenberg
 • 1621: Lansingerland
 • 163: Hellendoorn
 • 164: Hengelo
 • 1640: Leudal
 • 1641: Maasgouw
 • 1651: Eemsmond
 • 1652: Gemert-bakel
 • 1655: Halderberge
 • 1658: Heeze-leende
 • 1659: Laarbeek
 • 166: Kampen
 • 1663: De marne
 • 1667: Reusel-de mierden
 • 1669: Roerdalen
 • 1671: Maasdonk
 • 1672: Rijnwoude
 • 1674: Roosendaal
 • 1676: Schouwen-duiveland
 • 168: Losser
 • 1680: Aa en hunze
 • 1681: Borger-odoorn
 • 1684: Cuijk
 • 1685: Landerd
 • 1690: De wolden
 • 1695: Noord-beveland
 • 1696: Wijdemeren
 • 1699: Noordenveld
 • 17: Haren
 • 1700: Twenterand
 • 1701: Westerveld
 • 1702: Sint anthonis
 • 1705: Lingewaard
 • 1706: Cranendonck
 • 1708: Steenwijkerland
 • 1709: Moerdijk
 • 171: Noordoostpolder
 • 1711: Echt-susteren
 • 1714: Sluis
 • 1719: Drimmelen
 • 1721: Bernheze
 • 1722: Ferwerderadiel
 • 1723: Alphen-chaam
 • 1724: Bergeijk
 • 1728: Bladel
 • 1729: Gulpen-wittem
 • 173: Oldenzaal
 • 1730: Tynaarlo
 • 1731: Midden-drenthe
 • 1734: Overbetuwe
 • 1735: Hof van twente
 • 1740: Neder-betuwe
 • 1742: Rijssen-holten
 • 175: Ommen
 • 177: Raalte
 • 1771: Geldrop-mierlo
 • 1773: Olst-wijhe
 • 1774: Dinkelland
 • 1783: Westland
 • 18: Hoogezand-sappemeer
 • 180: Staphorst
 • 183: Tubbergen
 • 184: Urk
 • 1842: Midden-delfland
 • 1859: Berkelland
 • 1876: Bronckhorst
 • 1883: Sittard-geleen
 • 1884: Kaag en braassem
 • 189: Wierden
 • 1891: Dantumadiel
 • 1892: Zuidplas
 • 1894: Peel aan de maas
 • 1895: Oldambt
 • 1896: Zwartewaterland
 • 1900: Súdwest fryslân
 • 1901: Bodegraven-reeuwijk
 • 1903: Eijsden-margraten
 • 1904: Stichtse vecht
 • 1908: Menameradiel
 • 1911: Hollands kroon
 • 1916: Leidschendam-voorburg
 • 1924: Goeree-overflakkee
 • 1926: Pijnacker-nootdorp
 • 1927: Molenwaard
 • 193: Zwolle
 • 1955: Montferland
 • 196: Rijnwaarden
 • 197: Aalten
 • 1987: Menterwolde
 • 200: Apeldoorn
 • 202: Arnhem
 • 203: Barneveld
 • 209: Beuningen
 • 213: Brummen
 • 214: Buren
 • 216: Culemborg
 • 22: Leek
 • 221: Doesburg
 • 222: Doetinchem
 • 225: Druten
 • 226: Duiven
 • 228: Ede
 • 230: Elburg
 • 232: Epe
 • 233: Ermelo
 • 236: Geldermalsen
 • 24: Loppersum
 • 241: Groesbeek
 • 243: Harderwijk
 • 244: Hattem
 • 246: Heerde
 • 25: Marum
 • 252: Heumen
 • 262: Lochem
 • 263: Maasdriel
 • 265: Millingen aan de rijn
 • 267: Nijkerk
 • 268: Nijmegen
 • 269: Oldebroek
 • 273: Putten
 • 274: Renkum
 • 275: Rheden
 • 277: Rozendaal
 • 279: Scherpenzeel
 • 281: Tiel
 • 282: Ubbergen
 • 285: Voorst
 • 289: Wageningen
 • 293: Westervoort
 • 294: Winterswijk
 • 296: Wijchen
 • 297: Zaltbommel
 • 299: Zevenaar
 • 3: Appingedam
 • 301: Zutphen
 • 302: Nunspeet
 • 303: Dronten
 • 304: Neerijnen
 • 307: Amersfoort
 • 308: Baarn
 • 310: De bilt
 • 312: Bunnik
 • 313: Bunschoten
 • 317: Eemnes
 • 321: Houten
 • 327: Leusden
 • 331: Lopik
 • 335: Montfoort
 • 339: Renswoude
 • 34: Almere
 • 340: Rhenen
 • 342: Soest
 • 344: Utrecht
 • 345: Veenendaal
 • 351: Woudenberg
 • 352: Wijk bij duurstede
 • 353: Ijsselstein
 • 355: Zeist
 • 356: Nieuwegein
 • 358: Aalsmeer
 • 361: Alkmaar
 • 362: Amstelveen
 • 363: Amsterdam
 • 365: Graft-de rijp
 • 37: Stadskanaal
 • 370: Beemster
 • 373: Bergen [nh.]
 • 375: Beverwijk
 • 376: Blaricum
 • 377: Bloemendaal
 • 381: Bussum
 • 383: Castricum
 • 384: Diemen
 • 385: Edam-volendam
 • 388: Enkhuizen
 • 392: Haarlem
 • 393: Haarlemmerliede en spaarnwoude
 • 394: Haarlemmermeer
 • 396: Heemskerk
 • 397: Heemstede
 • 398: Heerhugowaard
 • 399: Heiloo
 • 40: Slochteren
 • 400: Den helder
 • 402: Hilversum
 • 405: Hoorn
 • 406: Huizen
 • 415: Landsmeer
 • 416: Langedijk
 • 417: Laren
 • 420: Medemblik
 • 424: Muiden
 • 425: Naarden
 • 431: Oostzaan
 • 432: Opmeer
 • 437: Ouder-amstel
 • 439: Purmerend
 • 441: Schagen
 • 448: Texel
 • 450: Uitgeest
 • 451: Uithoorn
 • 453: Velsen
 • 457: Weesp
 • 458: Schermer
 • 47: Veendam
 • 473: Zandvoort
 • 478: Zeevang
 • 479: Zaanstad
 • 48: Vlagtwedde
 • 482: Alblasserdam
 • 484: Alphen aan den rijn
 • 489: Barendrecht
 • 491: Bergambacht
 • 498: Drechterland
 • 499: Boskoop
 • 5: Bedum
 • 50: Zeewolde
 • 501: Brielle
 • 502: Capelle aan den ijssel
 • 503: Delft
 • 505: Dordrecht
 • 51: Skarsterlân
 • 512: Gorinchem
 • 513: Gouda
 • 518: S-gravenhage
 • 523: Hardinxveld-giessendam
 • 53: Winsum
 • 530: Hellevoetsluis
 • 531: Hendrik-ido-ambacht
 • 532: Stede broec
 • 534: Hillegom
 • 537: Katwijk
 • 542: Krimpen aan den ijssel
 • 545: Leerdam
 • 546: Leiden
 • 547: Leiderdorp
 • 55: Boarnsterhim
 • 553: Lisse
 • 556: Maassluis
 • 56: Zuidhorn
 • 568: Bernisse
 • 569: Nieuwkoop
 • 575: Noordwijk
 • 576: Noordwijkerhout
 • 579: Oegstgeest
 • 58: Dongeradeel
 • 584: Oud-beijerland
 • 585: Binnenmaas
 • 588: Korendijk
 • 589: Oudewater
 • 59: Achtkarspelen
 • 590: Papendrecht
 • 597: Ridderkerk
 • 599: Rotterdam
 • 60: Ameland
 • 603: Rijswijk
 • 606: Schiedam
 • 608: Schoonhoven
 • 610: Sliedrecht
 • 611: Cromstrijen
 • 612: Spijkenisse
 • 613: Albrandswaard
 • 614: Westvoorne
 • 617: Strijen
 • 620: Vianen
 • 622: Vlaardingen
 • 623: Vlist
 • 626: Voorschoten
 • 627: Waddinxveen
 • 629: Wassenaar
 • 63: Het bildt
 • 632: Woerden
 • 637: Zoetermeer
 • 638: Zoeterwoude
 • 642: Zwijndrecht
 • 643: Nederlek
 • 644: Ouderkerk
 • 653: Gaasterlân-sleat
 • 654: Borsele
 • 664: Goes
 • 668: West maas en waal
 • 677: Hulst
 • 678: Kapelle
 • 687: Middelburg
 • 689: Giessenlanden
 • 7: Bellingwedde
 • 70: Franekeradeel
 • 703: Reimerswaal
 • 707: Zederik
 • 715: Terneuzen
 • 716: Tholen
 • 717: Veere
 • 718: Vlissingen
 • 72: Harlingen
 • 733: Lingewaal
 • 736: De ronde venen
 • 737: Tytsjerksteradiel
 • 738: Aalburg
 • 74: Heerenveen
 • 743: Asten
 • 744: Baarle-nassau
 • 748: Bergen op zoom
 • 753: Best
 • 755: Boekel
 • 756: Boxmeer
 • 757: Boxtel
 • 758: Breda
 • 762: Deurne
 • 765: Pekela
 • 766: Dongen
 • 770: Eersel
 • 772: Eindhoven
 • 777: Etten-leur
 • 779: Geertruidenberg
 • 784: Gilze en rijen
 • 785: Goirle
 • 786: Grave
 • 788: Haaren
 • 79: Kollumerland en nieuwkruisland
 • 794: Helmond
 • 796: S-hertogenbosch
 • 797: Heusden
 • 798: Hilvarenbeek
 • 80: Leeuwarden
 • 809: Loon op zand
 • 81: Leeuwarderadeel
 • 815: Mill en sint hubert
 • 82: Lemsterland
 • 820: Nuenen, gerwen en nederwetten
 • 823: Oirschot
 • 824: Oisterwijk
 • 826: Oosterhout
 • 828: Oss
 • 840: Rucphen
 • 844: Schijndel
 • 845: Sint-michielsgestel
 • 846: Sint-oedenrode
 • 847: Someren
 • 848: Son en breugel
 • 85: Ooststellingwerf
 • 851: Steenbergen
 • 852: Waterland
 • 855: Tilburg
 • 856: Uden
 • 858: Valkenswaard
 • 86: Opsterland
 • 860: Veghel
 • 861: Veldhoven
 • 865: Vught
 • 866: Waalre
 • 867: Waalwijk
 • 870: Werkendam
 • 873: Woensdrecht
 • 874: Woudrichem
 • 879: Zundert
 • 88: Schiermonnikoog
 • 880: Wormerland
 • 881: Onderbanken
 • 882: Landgraaf
 • 888: Beek
 • 889: Beesel
 • 893: Bergen [l.]
 • 899: Brunssum
 • 9: Ten boer
 • 90: Smallingerland
 • 907: Gennep
 • 917: Heerlen
 • 928: Kerkrade
 • 93: Terschelling
 • 935: Maastricht
 • 938: Meerssen
 • 944: Mook en middelaar
 • 946: Nederweert
 • 951: Nuth
 • 957: Roermond
 • 96: Vlieland
 • 962: Schinnen
 • 965: Simpelveld
 • 971: Stein
 • 98: Weststellingwerf
 • 981: Vaals
 • 983: Venlo
 • 984: Venray
 • 986: Voerendaal
 • 988: Weert
 • 994: Valkenburg aan de geul
 • 995: Lelystad
Sswregherk15
Herkomstgroepering in 15 categoriën op basis van het achtergrondbestand
 • 1: Nederland
 • 10: Ex-sovjetunie
 • 11: Spanje/por/it/griek
 • 12: Ex-joegoslavie
 • 13: Ex-tjechie,albanie
 • 14: Overig west+japan/indonesia
 • 15: Overige buitenland
 • 2: Suriname
 • 3: Turkije
 • 4: Marokko
 • 5: Nedl. antillen
 • 6: Afrika
 • 7: Azie
 • 8: Zuid amerika
 • 9: Europa exclusief 10-13
Sswregherk8
Herkomstgroepering in 8 categoriën op basis van het achtergrondbestand
 • 0: Autochtoon
 • 1: Marokko
 • 2: Turkije
 • 3: Suriname
 • 4: Ned. antillen en aruba
 • 5: Overige niet-westerse landen
 • 6: Overige westerse landen
 • 7: Onbekend
Sswreglandsdeel
Landsdeel
 • 1: Noord-nederland
 • 2: Oost-nederland
 • 3: West-nederland
 • 4: Zuid-nederland
Sswregpercbestinkh
Percentielgroepen besteedbaar huishoudensinkomen jaar t-1 [voorlopige cijfers]
 • 0: 0 tot 1%
 • 1: 1 tot 2%
 • 10: 10 tot 11%
 • 11: 11 tot 12%
 • 12: 12 tot 13%
 • 13: 13 tot 14%
 • 14: 14 tot 15%
 • 15: 15 tot 16%
 • 16: 16 tot 17%
 • 17: 17 tot 18%
 • 18: 18 tot 19%
 • 19: 19 tot 20%
 • 2: 2 tot 3%
 • 20: 20 tot 21%
 • 21: 21 tot 22%
 • 22: 22 tot 23%
 • 23: 23 tot 24%
 • 24: 24 tot 25%
 • 25: 25 tot 26%
 • 26: 26 tot 27%
 • 27: 27 tot 28%
 • 28: 28 tot 29%
 • 29: 29 tot 30%
 • 3: 3 tot 4%
 • 30: 30 tot 31%
 • 31: 31 tot 32%
 • 32: 32 tot 33%
 • 33: 33 tot 34%
 • 34: 34 tot 35%
 • 35: 35 tot 36%
 • 36: 36 tot 37%
 • 37: 37 tot 38%
 • 38: 38 tot 39%
 • 39: 39 tot 40%
 • 4: 4 tot 5%
 • 40: 40 tot 41%
 • 41: 41 tot 42%
 • 42: 42 tot 43%
 • 43: 43 tot 44%
 • 44: 44 tot 45%
 • 45: 45 tot 46%
 • 46: 46 tot 47%
 • 47: 47 tot 48%
 • 48: 48 tot 49%
 • 49: 49 tot 50%
 • 5: 5 tot 6%
 • 50: 50 tot 51%
 • 51: 51 tot 52%
 • 52: 52 tot 53%
 • 53: 53 tot 54%
 • 54: 54 tot 55%
 • 55: 55 tot 56%
 • 56: 56 tot 57%
 • 57: 57 tot 58%
 • 58: 58 tot 59%
 • 59: 59 tot 60%
 • 6: 6 tot 7%
 • 60: 60 tot 61%
 • 61: 61 tot 62%
 • 62: 62 tot 63%
 • 63: 63 tot 64%
 • 64: 64 tot 65%
 • 65: 65 tot 66%
 • 66: 66 tot 67%
 • 67: 67 tot 68%
 • 68: 68 tot 69%
 • 69: 69 tot 70%
 • 7: 7 tot 8%
 • 70: 70 tot 71%
 • 71: 71 tot 72%
 • 72: 72 tot 73%
 • 73: 73 tot 74%
 • 74: 74 tot 75%
 • 75: 75 tot 76%
 • 76: 76 tot 77%
 • 77: 77 tot 78%
 • 78: 78 tot 79%
 • 79: 79 tot 80%
 • 8: 8 tot 9%
 • 80: 80 tot 81%
 • 81: 81 tot 82%
 • 82: 82 tot 83%
 • 83: 83 tot 84%
 • 84: 84 tot 85%
 • 85: 85 tot 86%
 • 86: 86 tot 87%
 • 87: 87 tot 88%
 • 88: 88 tot 89%
 • 89: 89 tot 90%
 • 9: 9 tot 10%
 • 90: 90 tot 91%
 • 91: 91 tot 92%
 • 92: 92 tot 93%
 • 93: 93 tot 94%
 • 94: 94 tot 95%
 • 95: 95 tot 96%
 • 96: 96 tot 97%
 • 97: 97 tot 98%
 • 98: 98 tot 99%
 • 99: 99 tot 100%
 • 999: Onbekend
Sswregpercgestinkh
Percentielgroep gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen jaar t-1 [voorlopige cijfers]
 • 0: 0 tot 1%
 • 1: 1 tot 2%
 • 10: 10 tot 11%
 • 11: 11 tot 12%
 • 12: 12 tot 13%
 • 13: 13 tot 14%
 • 14: 14 tot 15%
 • 15: 15 tot 16%
 • 16: 16 tot 17%
 • 17: 17 tot 18%
 • 18: 18 tot 19%
 • 19: 19 tot 20%
 • 2: 2 tot 3%
 • 20: 20 tot 21%
 • 21: 21 tot 22%
 • 22: 22 tot 23%
 • 23: 23 tot 24%
 • 24: 24 tot 25%
 • 25: 25 tot 26%
 • 26: 26 tot 27%
 • 27: 27 tot 28%
 • 28: 28 tot 29%
 • 29: 29 tot 30%
 • 3: 3 tot 4%
 • 30: 30 tot 31%
 • 31: 31 tot 32%
 • 32: 32 tot 33%
 • 33: 33 tot 34%
 • 34: 34 tot 35%
 • 35: 35 tot 36%
 • 36: 36 tot 37%
 • 37: 37 tot 38%
 • 38: 38 tot 39%
 • 39: 39 tot 40%
 • 4: 4 tot 5%
 • 40: 40 tot 41%
 • 41: 41 tot 42%
 • 42: 42 tot 43%
 • 43: 43 tot 44%
 • 44: 44 tot 45%
 • 45: 45 tot 46%
 • 46: 46 tot 47%
 • 47: 47 tot 48%
 • 48: 48 tot 49%
 • 49: 49 tot 50%
 • 5: 5 tot 6%
 • 50: 50 tot 51%
 • 51: 51 tot 52%
 • 52: 52 tot 53%
 • 53: 53 tot 54%
 • 54: 54 tot 55%
 • 55: 55 tot 56%
 • 56: 56 tot 57%
 • 57: 57 tot 58%
 • 58: 58 tot 59%
 • 59: 59 tot 60%
 • 6: 6 tot 7%
 • 60: 60 tot 61%
 • 61: 61 tot 62%
 • 62: 62 tot 63%
 • 63: 63 tot 64%
 • 64: 64 tot 65%
 • 65: 65 tot 66%
 • 66: 66 tot 67%
 • 67: 67 tot 68%
 • 68: 68 tot 69%
 • 69: 69 tot 70%
 • 7: 7 tot 8%
 • 70: 70 tot 71%
 • 71: 71 tot 72%
 • 72: 72 tot 73%
 • 73: 73 tot 74%
 • 74: 74 tot 75%
 • 75: 75 tot 76%
 • 76: 76 tot 77%
 • 77: 77 tot 78%
 • 78: 78 tot 79%
 • 79: 79 tot 80%
 • 8: 8 tot 9%
 • 80: 80 tot 81%
 • 81: 81 tot 82%
 • 82: 82 tot 83%
 • 83: 83 tot 84%
 • 84: 84 tot 85%
 • 85: 85 tot 86%
 • 86: 86 tot 87%
 • 87: 87 tot 88%
 • 88: 88 tot 89%
 • 89: 89 tot 90%
 • 9: 9 tot 10%
 • 90: 90 tot 91%
 • 91: 91 tot 92%
 • 92: 92 tot 93%
 • 93: 93 tot 94%
 • 94: 94 tot 95%
 • 95: 95 tot 96%
 • 96: 96 tot 97%
 • 97: 97 tot 98%
 • 98: 98 tot 99%
 • 99: 99 tot 100%
 • 999: Onbekend
Sswregpercvermogen
1% groepen van het vermogen
 • 0: 0 tot 1%
 • 1: 1 tot 2%
 • 10: 10 tot 11%
 • 11: 11 tot 12%
 • 12: 12 tot 13%
 • 13: 13 tot 14%
 • 14: 14 tot 15%
 • 15: 15 tot 16%
 • 16: 16 tot 17%
 • 17: 17 tot 18%
 • 18: 18 tot 19%
 • 19: 19 tot 20%
 • 2: 2 tot 3%
 • 20: 20 tot 21%
 • 21: 21 tot 22%
 • 22: 22 tot 23%
 • 23: 23 tot 24%
 • 24: 24 tot 25%
 • 25: 25 tot 26%
 • 26: 26 tot 27%
 • 27: 27 tot 28%
 • 28: 28 tot 29%
 • 29: 29 tot 30%
 • 3: 3 tot 4%
 • 30: 30 tot 31%
 • 31: 31 tot 32%
 • 32: 32 tot 33%
 • 33: 33 tot 34%
 • 34: 34 tot 35%
 • 35: 35 tot 36%
 • 36: 36 tot 37%
 • 37: 37 tot 38%
 • 38: 38 tot 39%
 • 39: 39 tot 40%
 • 4: 4 tot 5%
 • 40: 40 tot 41%
 • 41: 41 tot 42%
 • 42: 42 tot 43%
 • 43: 43 tot 44%
 • 44: 44 tot 45%
 • 45: 45 tot 46%
 • 46: 46 tot 47%
 • 47: 47 tot 48%
 • 48: 48 tot 49%
 • 49: 49 tot 50%
 • 5: 5 tot 6%
 • 50: 50 tot 51%
 • 51: 51 tot 52%
 • 52: 52 tot 53%
 • 53: 53 tot 54%
 • 54: 54 tot 55%
 • 55: 55 tot 56%
 • 56: 56 tot 57%
 • 57: 57 tot 58%
 • 58: 58 tot 59%
 • 59: 59 tot 60%
 • 6: 6 tot 7%
 • 60: 60 tot 61%
 • 61: 61 tot 62%
 • 62: 62 tot 63%
 • 63: 63 tot 64%
 • 64: 64 tot 65%
 • 65: 65 tot 66%
 • 66: 66 tot 67%
 • 67: 67 tot 68%
 • 68: 68 tot 69%
 • 69: 69 tot 70%
 • 7: 7 tot 8%
 • 70: 70 tot 71%
 • 71: 71 tot 72%
 • 72: 72 tot 73%
 • 73: 73 tot 74%
 • 74: 74 tot 75%
 • 75: 75 tot 76%
 • 76: 76 tot 77%
 • 77: 77 tot 78%
 • 78: 78 tot 79%
 • 79: 79 tot 80%
 • 8: 8 tot 9%
 • 80: 80 tot 81%
 • 81: 81 tot 82%
 • 82: 82 tot 83%
 • 83: 83 tot 84%
 • 84: 84 tot 85%
 • 85: 85 tot 86%
 • 86: 86 tot 87%
 • 87: 87 tot 88%
 • 88: 88 tot 89%
 • 89: 89 tot 90%
 • 9: 9 tot 10%
 • 90: 90 tot 91%
 • 91: 91 tot 92%
 • 92: 92 tot 93%
 • 93: 93 tot 94%
 • 94: 94 tot 95%
 • 95: 95 tot 96%
 • 96: 96 tot 97%
 • 97: 97 tot 98%
 • 98: 98 tot 99%
 • 99: 99 tot 100%
 • 999: Onbekend
Sswregplaatsinhuishouden
Plaats in het huishouden volgens het achtergrondbestand
 • 0: In institutioneel hh
 • 1: Kind
 • 10: Institutioneel hh
 • 2: Alleenstaande
 • 3: Partner in ongeh stel z k
 • 4: Partner in geh. stel z k
 • 5: Partner in ongeh stel m k
 • 6: Partner in geh. stel m k
 • 7: Ouder in 1 ouder hh
 • 8: Referentie pers. ov. hh
 • 9: Overig lid hh
 • 97: Niet van toepassing
Sswregprovincie
Provincie
 • 20: Groningen
 • 21: Friesland
 • 22: Drenthe
 • 23: Overijssel
 • 24: Flevoland
 • 25: Gelderland
 • 26: Utrecht
 • 27: Noord-holland
 • 28: Zuid-holland
 • 29: Zeeland
 • 30: Noord-brabant
 • 31: Limburg
Sswregsec
Sociaaleconomische categorie van de persoon 2012VRL
 • 1: Werknemer particulier bedrijf
 • 10: Pensioenontvanger tot 65 jaar
 • 11: Pensioenontvanger 65 jaar e.o.
 • 12: Student
 • 13: Overig niet actief
 • 14: Zonder inkomen
 • 2: Ambtenaar
 • 3: Directeur-grootaandeelhouder
 • 4: Zelfstandige
 • 5: Overig actief
 • 6: Ontvanger werkloosheidsuitk
 • 7: Bijstandsontvanger
 • 8: Ontvanger van ov soc voorz
 • 9: Arbeidsongeschikte
 • 99: Onbekend
Sswregstedgem
Stedelijkheid van de gemeente
 • 1: Zeer sterk stedelijk
 • 2: Sterk stedelijk
 • 3: Matig stedelijk
 • 4: Weinig stedelijk
 • 5: Niet stedelijk
Sswregtypehuishouden
Type huishouden volgens het achtergrondbestand
 • 1: 1 persoons hh
 • 2: Ongehuwd stel zonder kinderen
 • 3: Gehuwd stel zonder kinderen
 • 4: Ongehuwd stel met kinderen
 • 5: Gehuwd stel met kinderen
 • 6: Eénouder hh
 • 7: Overig of onbekend hh
 • 8: Institutioneel hh
 • 9: Hh onbekend
 • 97: Niet van toepassing
Sswregwaardewoning
De waarde van de eigen woning van het huishouden
9999999: Onbekend
Sswregwoonsituatie
Woonsituatie [eigen woning / huurhuis]
 • 1: Eigen woning
 • 2: Huurwoning, met huurtoeslag
 • 3: Huurwoning, zonder huurtoeslag
 • 9: Onbekend
Sswvrgactiegr
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een actiegroep?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgadviesgldwie
En bij wie zou u als eerste aankloppen voor advies over geldzaken?
 • 1: Partner
 • 2: Familie
 • 3: Vriend
 • 4: Buren
 • 5: Kennis
 • 6: Ander
 • 7: Niet van toepassing [split half]
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgalcohol
Drinkt u wel eens alcoholhoudende dranken?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgalcohol6glazen
Heeft u het laatste half jaar wel eens 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag gedronken?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgalgvertr
Vindt u de meeste mensen wel te vertrouwen of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?
 • 1: Meeste mensen zijn wel te vertrouwen
 • 2: Men kan niet voorzichtig genoeg zijn
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgambten
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Contact opgenomen met een politicus of ambtenaar?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgambtenar
Hoeveel vertrouwen heeft u in ambtenaren?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgandereorg
Heeft u in de afgelopen 12 maanden nog activiteiten of vrijwilligerswerk gedaan voor organisaties op een ander gebied?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrganders
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: iets anders gedaan om iets politiek aan de orde te stellen?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgarbeidso
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor de vakbond of een bedrijfsorganisatie, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvereniging?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgbanken
Hoeveel vertrouwen heeft u in banken?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgbedryven
Hoeveel vertrouwen heeft u in grote bedrijven?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgbegrijp
Er zijn mensen die me echt begrijpen
 • 1: Ja
 • 2: Soms
 • 3: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgbeperking
In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen?
 • 1: Ernstig beperkt
 • 2: Wel beperkt, maar niet ernstig
 • 3: Helemaal niet beperkt
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgbuurcont
Hoe vaak heeft u contact met buren?
 • 1: Dagelijks
 • 2: Minstens 1x per week, maar niet dagelijks
 • 3: Minstens 1x per maand, maar niet wekelijks
 • 4: Minder dan 1x per maand
 • 5: Zelden of nooit
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgbuurt
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan ten behoeve van de wijk of de buurt?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgcultuurv
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor culturele verenigingen, zoals bijvoorbeeld een muziek- of toneelvereniging of een tekenclub?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgdemonstr
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een protestactie, protestmars of demonstratie?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgeu
Hoeveel vertrouwen heeft u in de Europese Unie?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgfamcont
Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden of gezinsleden die niet bij u in huis wonen?
 • 1: Dagelijks,
 • 2: Minstens 1x per week, maar niet dagelijks,
 • 3: Minstens 1x per maand, maar niet wekelijks,
 • 4: Minder dan 1x per maand,
 • 5: Of zelden of nooit?
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrggeluk
Mate waarin u zich een gelukkig mens vindt op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrggewicht
Hoeveel kilo weegt u? Het gaat om het gewicht in kilo s, zonder kleren. Indien onderzoekspersoon zwanger is, gewicht van voor de zwangerschap invullen.
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Sswvrgghoevaak6glazen
Hoe vaak dronk u het afgelopen half jaar 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één dag?
 • 1: 1 keer per week of vaker
 • 2: Minder dan 1 keer per week
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrghobbyact
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor hobby- of gezelligheidsverenigingen?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrghoorz
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een door de overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst, hoorzitting of discussiebijeenkomst?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrghulpverl
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan op het gebied van sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering of slachtofferhulp?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrginfohulp
Heeft u in de afgelopen 4 weken buiten organisaties om onbetaalde hulp geven aan anderen buiten uw eigen huishouden, zoals zieken, buren, familie, vrienden en bekenden?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrginternt
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Via internet, e-mail of SMS meegedaan aan een politieke discussie of actie?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgisoleerd
Ik voel me van andere mensen geïsoleerd
 • 1: Ja
 • 2: Soms
 • 3: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgjeugdwrk
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan in het jeugd- en buurthuiswerk of als leider van scouting?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgkerken
Hoeveel vertrouwen heeft u in kerken?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgkerkmosk
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk, moskee of een levensbeschouwelijke groepering, zoals bijvoorbeeld de kerkenraad, parochieraad, moskeevereniging, huisbezoek, of het rondbrengen van blaadjes?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgkluswie
En bij wie zou u als eerste aankloppen voor hulp bij klusjes ien en om het huis?
 • 1: Partner
 • 2: Familie
 • 3: Vriend
 • 4: Buren
 • 5: Kennis
 • 6: Ander
 • 7: Niet van toepassing [split half]
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglangdaandoening
Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing [vraag pas in b-versie toegevoegd]
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgleger
Hoeveel vertrouwen heeft u in het leger?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglenenwie
En bij wie zou u als eerste aankloppen om geld van te lenen?
 • 1: Partner
 • 2: Familie
 • 3: Vriend
 • 4: Buren
 • 5: Kennis
 • 6: Ander
 • 7: Niet van toepassing [split half]
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglengte
Hoe lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Sswvrglidander
Bent u lid van een andere vereniging dan de zojuist genoemde?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidconsum
Bent u lid van een consumentenorganisatie, zoals de ANWB, de Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidcult
Bent u lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidgezel
Bent u lid van een gezelligheidsvereniging, bijvoorbeeld een personeelsvereniging, carnavalsvereniging of studentenvereniging
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidhobby
Bent u lid van een hobbyvereniging, bijvoorbeeld een auto-, handwerk- of computerclub?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidjeugd
Bent u lid van een jeugd- of jongerenorganisatie, zoals de scouting?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidmilieu
Bent u lid van een organisatie op het gebied van natuur en milieu, zoals Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten of de vogelbescherming?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidpatient
Bent u lid van een patiëntenvereniging?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidpol
Bent u lid van een politieke partij of organisatie?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidsport
Bent u lid van een sportvereniging?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidvakbond
Bent u lid van een vakbond?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrglidwerkgorg
Bent u lid van een werkgeversvereniging, middenstandsorganisatie of beroepsvereniging?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgmedia
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: De radio, televisie of krant ingeschakeld?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgonveilig
Mate waarin u zich onveilig voelt op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgoppaswie
En bij wie zou u als eerste aankloppen om op huis te passen?
 • 1: Partner
 • 2: Familie
 • 3: Vriend
 • 4: Buren
 • 5: Kennis
 • 6: Ander
 • 7: Niet van toepassing [split half]
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgpartyact
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor een politieke partij of actiegroep?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgpers
Hoeveel vertrouwen heeft u in de pers?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgpetitie
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Meegedaan aan een handtekeningenactie?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgpolinter
In hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen:
 • 1: Zeer geïnteresseerd,
 • 2: Tamelijk geïnteresseerd,
 • 3: Weinig geïnteresseerd,
 • 4: Of niet geïnteresseerd?
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgpolitie
Hoeveel vertrouwen heeft u in de politie?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgpolitiek
Heeft u in de afgelopen 5 jaar: Een politieke partij of organisatie ingeschakeld?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgpraatwie
En bij wie zou u hiervoor als eerste aankloppen als u met iemand over problemen wilt praten?
 • 1: Partner
 • 2: Familie
 • 3: Vriend
 • 4: Buren
 • 5: Kennis
 • 6: Ander
 • 7: Niet van toepassing [split half]
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgpraten
Er zijn mensen met wie ik goed kan praten
 • 1: Ja
 • 2: Soms
 • 3: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgrechter
Hoeveel vertrouwen heeft u in rechters?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgroken
Rookt u?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgschool
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan op school, zoals bijvoorbeeld hulp op school, de oudercommissie, schoolbestuur, werken in bibliotheek of als leesouder?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgsocicont
Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig
 • 1: Ja
 • 2: Soms
 • 3: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgsportact
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor een sportvereniging, in het bestuur of bijvoorbeeld werken in een kantine, organisatie, trainen of zaalbeheer?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgsporten
Hoe vaak sport u gemiddeld?
 • 1: Dagelijks
 • 2: Minstens 1x per week, maar niet dagelijks
 • 3: Minstens 1x per maand, maar niet wekelijks
 • 4: Minder dan 1x per maand
 • 5: Zelden of nooit
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgterecht
Er zijn mensen bij wie ik terecht kan
 • 1: Ja
 • 2: Soms
 • 3: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgtevrbuurt
Mate waarin u tevreden bent met de buurt waarin u woont op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevreden
Mate waarin u tevreden bent met het leven dat u nu leidt op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrfinancien
Mate waarin u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrgewciht
Mate waarin u tevreden bent met uw gewicht op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrlichgezo
Mate waarin u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevropleiding
Mate waarin u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrpartner
Mate waarin u tevreden bent met de relatie met uw partner op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrpsychgezo
Mate waarin u tevreden bent met uw psychische gezondheid op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrreistijd
Mate waarin u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrsocleven
Mate waarin u tevreden bent met uw sociale leven op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrtijd
Mate waarin u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrwerkbezigheden
Mate waarin u tevreden bent met uw werk of uw dagelijkse bezigheden op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtevrwoning
Mate waarin u tevreden bent met uw woning op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgtk12
Heeft u gestemd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgtraplopen
Sommige mensen hebben moeite met het uitvoeren van bepaalde handelingen, bijvoorbeeld de trap op- en aflopen. Heeft u hier moeite mee?
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 5: Zelfs niet met hulp van anderen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgtwkamer
Hoeveel vertrouwen heeft u in de Tweede Kamer?
 • 1: Heel veel vertrouwen
 • 2: Tamelijk veel vertrouwen
 • 3: Niet zo veel vertrouwen
 • 4: Helemaal geen vertrouwen
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgvakantie
Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest?
 • 1: Geen enkele keer,
 • 2: 1 keer,
 • 3: Of meer dan 1 keer?
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgverenig
Hoe vaak neemt u deel aan activiteiten van één of meer verenigingen?
 • 1: Minimaal 1 keer per week
 • 2: Minimaal 1 keer per maand
 • 3: Minder dan 1 keer per maand
 • 4: Nooit
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgverzorg
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan in de verzorging of verpleging, zoals bijvoorbeeld bejaardenzorg, kinderopvang, kruiswerk, zieken bezoeken, collecteren voor gezondheidsorganisaties, welfarewerk in het ziekenhuis?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgvriecont
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?
 • 1: Dagelijks,
 • 2: Minstens 1x per week, maar niet dagelijks,
 • 3: Minstens 1x per maand, maar niet wekelijks,
 • 4: Minder dan 1x per maand,
 • 5: Of zelden of nooit?
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgvrindgrp
Ik maak deel uit van een groep vrienden
 • 1: Ja
 • 2: Soms
 • 3: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgwelkpart12
Op welke partij heeft u gestemd [op 12 september 2012]?
 • 1: Cda
 • 10: Partij voor de dieren
 • 11: 50plus
 • 12: Andere partij
 • 13: Blanco
 • 14: Ongeldig
 • 2: Pvda
 • 3: Vvd
 • 4: Groenlinks
 • 5: Sp
 • 6: D66
 • 7: Christenunie
 • 8: Sgp
 • 9: Partij voor de vrijheid
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgwerving
Dit waren de vragen voor dit onderzoek. De mogelijkheid bestaat dat wij u in de toekomst nog eens willen benaderen voor een vergelijkbaar onderzoek. Zou u dat goed vinden?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Sswvrgwoonomst
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens vrijwilligerswerk gedaan op het gebied van wonen, woonomstandigheden of huurdersbelangen?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Sswvrgzorgenbaanverlies
Mate waarin u zich zorgen maakt om geen werk of opdrachten meer te krijgen op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Sswvrgzorgenfintoekomst
Mate waarin u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst op een schaal van 1 tot en met 10
 • 1: 1
 • 10: 10
 • 2: 2
 • 3: 3
 • 4: 4
 • 5: 5
 • 6: 6
 • 7: 7
 • 8: 8
 • 9: 9
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Swwaflkluspart
Hulp nodig bij klusjes in en om het huis, onbetaald terecht kunnen bij: partner
 • 1: Wel
 • 2: Niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet

Terug naar zoekpagina