Naam
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn
Afkorting
S&W
Beschrijving

Jaarlijkse enquête naar sociale samenhang en (subjectief) welzijn onder personen van 15 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland. Een aantal vragen wordt alleen aan personen van 18 jaar en ouder gesteld.

Gebruiksdoel

Vaststellen van ontwikkelingen in sociale samenhang en welzijn. Bij sociale samenhang gaat het om de sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking en om het vertrouwen in anderen en in instellingen. Bij welzijn gaat het om zaken als geluk, de tevredenheid met verschillende aspecten van de leefsituatie en eenzaamheid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Telefoon: 045 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data overheid.nl en CBS Open Data

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
10-08-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Raad van Advies CBS
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Omgeving
Gekoppelde trefwoorden
 • Eenzaamheid
 • Geluk
 • Politieke participatie
 • Sociale contacten
 • Tevredenheid
 • Vertrouwen
 • Vrijwilligerswerk
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers of consumenten

Methode van gegevensverzameling
Door middel van een vragenlijst via een enquête of interview in te vullen. Respondenten wordt gevraagd deel te nemen via internet. Een deel van de non-respondenten wordt vervolgens benaderd voor een telefonisch of face-to-face interview.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Eerste meetjaar voor participatie, sociale contacten en vertrouwen is 2012; eerste meetjaar voor welzijn is 2013.

Voor een groot deel van de indicatoren die in het onderzoek worden gemeten zijn ook oudere cijfers beschikbaar, uit de oude leefsituatie-onderzoeken van CBS (Doorlopend Leefsituatie Onderzoek, Permanent Onderzoek LeefSituatie). Echter, door diverse herontwerpen van de betreffende onderzoeken zijn lange tijdreeksen voor de meeste indicatoren niet beschikbaar.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2019 Jaarlijks circa 7.500 personen. Circa 15.000 personen per jaar. Rond de 50%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerd in diverse StatLine-tabellen

Thema Welzijn

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

Thema sociale samenhang

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Vertrouwen in mensen en organisaties; persoonskenmerken

Microdata onder voorwaarden via Remote access

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Telefoon: 045 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Korte onderzoeksbeschrijving van Sociale samenhang en welzijn

Bestandsdocumentatie Sociale samenhang en welzijn, Microdataservices

 

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Provincies
Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 2022 zijn een aantal vragen aangepast om ze beter invulbaar te maken op de smartphone. Tevens zijn er wat kleine wijzigingen in het design doorgevoerd.