Volksgezondheidenzorg.info

Contactgegevens Zorgbelangorganisaties

Algemeen

Naam
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties
Beschrijving

Zorgbelang staat voor een gezond en veerkrachtig Nederland. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past. Op de website is de informatie op de volgende thema's weergegeven:
Adviespunt, Participatie. Academie Zorgbelang en Landelijke projecten.

Gebruiksdoel

Hiervoor staan wat Zorgbelang Nederland betreft de mogelijkheden, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers centraal, en vinden wij het belangrijk dat het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop aansluit. De regionale Zorgbelangorganisaties zijn de verbindende schakel tussen al deze partijen. Wij geloven in de kracht van het in gesprek zijn én blijven met elkaar. Van het samen kunnen vertalen van ieders mogelijkheden en wensen naar een passend en goed uitvoerbaar zorg- en welzijnsbeleid. Zo werken wij samen met patiënten, cliënten, burgers en landelijke, regionale en lokale partijen aan een gezond en veerkrachtig Nederland. Wij zijn partner op het gebied van individuele cliëntondersteuning, patiënt-, cliënt-, en burgerparticipatie en het ontwikkelen en inbrengen van ervaringsdeskundigheid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zorgbelang Nederland
E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl
Website Zorgbelang-Nederland

Beheerder gegevensbron
Zorgbelang Nederland
Eigenaar gegevensbron
Zorgbelang Nederland
Actualisatiedatum
07-12-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Zorgbelang Nederland
Belangrijkste financier(s)
Onbekend
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Sectoroverstijgende zorg
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Verwijzingen naar instanties: onder andere zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, patiëntenrechten, klachtenmogelijkheden, hulp bij het indienen van klachten, links en adressen.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Secretariaat Zorgbelang Nederland

Eerste meetjaar
1984
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, informatie is via de website van Zorgbelang Nederland beschikbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website Zorgbelang Nederland.

Contactgegevens publiek

Zorgbelang Nederland
E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl
Website Zorgbelang-Nederland

Beschikbare publicaties

Bijgaand een link naar het meest recente jaarverslag van Zorgbelang Nederland, onderaan de webpagina.

Afnemers/gebruikers
Nederlandse bevolking

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
bij deze gegevensbron niet relevant.

Terug naar zoekpagina