Zorggegevens

Contactgegevens Zorgbelangorganisaties

Algemeen

Naam
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties
Beschrijving

Zorgbelang staat voor een gezond en veerkrachtig Nederland. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past. 

Zorgbelang Nederland (ZBN) werkt met 9 zorgbelangorganisaties (zbo’s) samen. De 10 zbo’s zorgen voor landelijke dekking van regionale en lokale activiteiten. De zbo’s versterken de eigen kracht en positie van zorgvragers en zorgen ervoor dat de ervaringen van zorgvragers worden opgehaald en ingebracht in lokale en regionale beleidsvorming. Ze zijn onafhankelijk van aanbieders van zorg en ondersteuning, gemeenten en zorgverzekeraars en werken consequent vanuit het perspectief van zorgvragers. Daarbij verbinden ze de perspectieven van verschillende groepen zorgvragers met elkaar.

Gebruiksdoel

Hiervoor staan wat Zorgbelang Nederland betreft de mogelijkheden, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers centraal, en vinden wij het belangrijk dat het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop aansluit. De regionale Zorgbelangorganisaties zijn de verbindende schakel tussen al deze partijen. Wij geloven in de kracht van het in gesprek zijn én blijven met elkaar. Van het samen kunnen vertalen van ieders mogelijkheden en wensen naar een passend en goed uitvoerbaar zorg- en welzijnsbeleid. Zo werken wij samen met patiënten, cliënten, burgers en landelijke, regionale en lokale partijen aan een gezond en veerkrachtig Nederland. Wij zijn partner op het gebied van individuele cliëntondersteuning, patiënt-, cliënt-, en burgerparticipatie en het ontwikkelen en inbrengen van ervaringsdeskundigheid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zorgbelang Nederland

E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl

Website Zorgbelang-Nederland

Beheerder gegevensbron
Zorgbelang Nederland
Eigenaar gegevensbron
Zorgbelang Nederland
Actualisatiedatum
06-01-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Zorgbelang Nederland
Belangrijkste financier(s)
 • Ledenbijdragen
 • Externe financiers
 • Lidorganisaties of externe financiering
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Verwijzingen naar instanties: onder andere zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, patiëntenrechten, klachtenmogelijkheden, hulp bij het indienen van klachten, links en adressen.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Secretariaat Zorgbelang Nederland

Eerste meetjaar
1984
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Leden van Zorgbelang Nederland

De volgende organisaties zijn per 31 december 2017 bij Zorgbelang Nederland aangesloten:

 • Zorgbelang Groningen
 • Zorgbelang Fryslan
 • Zorgbelang Drenthe
 • CMO Flevoland/Flever
 • Zorgbelang Overijssel
 • Zorgbelang Inclusief
 • Cliëntenbelang Amsterdam
 • Zorgbelang Brabant/ Zeeland
 • Zorgbelang Limburg

De werkzaamheden in de provincie Noord-Holland worden uitgevoerd door de zorgbelangorganisaties uit de aangrenzende provincies. Daarmee is bij de uitvoering van verschillende activiteiten sprake van landelijke dekking.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, informatie is via de website van Zorgbelang Nederland beschikbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website Zorgbelang Nederland.

Contactgegevens publiek

Zorgbelang Nederland

E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl

Website Zorgbelang-Nederland

Afnemers/gebruikers
Nederlandse bevolking
Verwachte wijzigingen

nvt

Belangrijke wijzigingen in het verleden

nvt

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
bij deze gegevensbron niet relevant.

Terug naar zoekpagina