Zorggegevens

ADFICE_IT harmonized dataset

Algemeen

Naam
ADFICE_IT harmonized dataset
Afkorting
ADFICE_IT harmonized dataset
Beschrijving

In het kader van de ADFICE_IT studie zijn zes Europese cohort studies onder ouderen geharmoniseerd. Het resultaat is een enkele grote dataset met data over:

vallen; risicofactoren en voorspellers van vallen, waaronder medicatiegebruik; (genetische) biomarkers; chronische aandoeningen; emotioneel, cognitief en fysiek functioneren; leefstijlfactoren; en socio-demografische kenmerken.

De geharmoniseerde cohorten zijn de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), de B-vitamins for the PRevention Of Osteoporotic Fractures (B-PROOF), de Activity and Function in the Elderly in Ulm study (ActiFE Ulm), de Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA), en het Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study).

De ADFICE_IT dataset bevat cross-sectionele data voor alle zes cohorten en prospectieve data over vallen voor drie van de zes cohorten (LASA, B-Proof, en ActiFE Ulm). In de laatstgenoemde drie cohorten waren valincidenten prospectief gemeten gedurende een periode van 1 tot 3 jaar door middel van een valkalender.

Gebruiksdoel

De ADFICE_IT harmonized dataset is ontwikkeld met als doel om kennis te genereren rondom de causale en voorspellende factoren voor vallen onder ouderen. 

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Amsterdam UMC

Naam contactpersoon:

Natasja van Schoor

Telefoon:

+31204448439

E-mail:

nm.vanschoor@amsterdamumc.nl

Adres:

De Boelelaan 1089A

Postcode/plaats:

1081 HV Amsterdam

URL website:

https://www.onderzoeknaarvallen.nl/

Beheerder gegevensbron
Amsterdam UMC
Eigenaar gegevensbron
 • Amsterdam UMC
 • Erasmus MC
 • Trinity College Dublin
 • Ulm University
Actualisatiedatum
17-04-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

AVG

Opdrachtgever(s)
 • ZonMw
 • Amsterdam UMC
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • ZonMw
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Erasmus Universiteit
 • Wageningen UR
 • Erasmus MC
 • Europese Commissie (EC)
 • Amsterdam UMC
 • Ulm University
 • Amsterdam Universiteitsfonds
 • Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • Netherlands Consortium for Healthy Ageing (NCHA)
 • Ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Kunst van de deelstaat Baden-Württemberg, Duitsland
 • Ierse overheid
 • Atlantic Philanthropies
 • Irish Life plc.
 • Research Institute for Diseases in the Elderly (RIDE)
 • The Netherlands Genomics Initiative (NGI)
 • Gemeente Rotterdam
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

ZonMw

Amsterdam Universiteitsfonds

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Netherlands Consortium for Healthy Ageing (NCHA) Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Wageningen University & Research

Ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Kunst van de deelstaat Baden-Württemberg, Duitsland

Ulm University

Ierse overheid

Atlantic Philanthropies

Irish Life plc.

Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam

Research Institute for Diseases in the Elderly (RIDE)

The Netherlands Genomics Initiative (NGI)

De Europese commissie

De Rotterdamse gemeente

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Biologische factoren
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Genetica
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Sociaaleconomische factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • medicatiegebruik
 • Ouderen
 • risicofactoren/voorspellers
 • Vallen
Geografische dekking
Internationaal, nl.: Nederland, Ierland, en Duitsland
Eenheden in de gegevens

23880 Burgers

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en/of interview
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Binnen de individuele cohortstudies zijn vragenlijsten en persoonlijke interviews afgenomen onder de respondenten. Ook zijn er lichamelijke en cognitieve tests afgenomen onder de respondenten. In B-PROOF, LASA, en de Rotterdam study is tevens bloed afgenomen voor bloedbepalingen. Voor deze cohorten zijn GWAS gegevens beschikbaar.

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Onderzoekers

Eerste meetjaar
1995
Meest recente meetjaar
2013
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

De ADFICE_IT dataset bevat cross-sectionele data voor alle zes cohorten en prospectieve data over vallen voor drie van de zes cohorten (LASA, B-Proof, en ActiFE Ulm). In de laatstgenoemde drie cohorten waren valincidenten prospectief gemeten gedurende een periode van 1 tot 3 jaar doormiddel van een valkalender. 

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
1995 Aantal deelnemers LASA (cohort 1): 3107
2009 Aantal deelnemers ActiFE Ulm: 1506
2009 Aantal deelnemers TILDA (baseline data): 8163
2008 Aantal deelnemers B-PROOF: 2919
2009 Aantal deelnemers Rotterdam Study: 7162
2013 Aantal deelnemers LASA (cohort 3): 1023

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De dataset is uitsluitend bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Data zijn onder voorwaarden toegankelijk nadat het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door het onderzoeksteam en de individuele cohorten. Zie onze website voor meer informatie (https://www.onderzoeknaarvallen.nl/onderzoekersinformatie/adfice_it/cohortdata/). U kunt contact opnemen via adfice-it@amc.nl.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

De ADFICE_IT geharmoniseerde cohort dataset - Valpreventie (onderzoeknaarvallen.nl)

Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Amsterdam UMC

Naam contactpersoon:

Natasja van Schoor

Telefoon:

+31204448439

E-mail:

nm.vanschoor@amsterdamumc.nl

Adres:

De Boelelaan 1089A

Postcode/plaats:

1081 HV Amsterdam

URL website:

https://www.onderzoeknaarvallen.nl/

Beschikbare publicaties

Seppala, L. J., van de Loo, B., Schut, M., van Schoor, N. M., Stricker, B. H., Kenny, R. A., Moriarty, F., de Groot, L., Denkinger, M., Rothenbacher, D., van der Velde, N., & Abu-Hanna, A. (2021). A Propensity Score Matched Approach to Assess the Associations of Commonly Prescribed Medications with Fall Risk in a Large Harmonized Cohort of Older Ambulatory Persons. Drugs & aging, 38(9), 797–805. 

van de Loo B, Seppala LJ, van der Velde N, Medlock S, Denkinger M, de Groot LC, Kenny RA, Moriarty F, Rothenbacher D, Stricker B, Uitterlinden A, Abu-Hanna A, Heymans MW, van Schoor N. Development of the ADFICE_IT Models for Predicting Falls and Recurrent Falls in Community-Dwelling Older Adults: Pooled Analyses of European Cohorts With Special Attention to Medication. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2022 Jul 5;77(7):1446-1454.

Afnemers/gebruikers
Onderzoekers
Soortgelijke gegevensbronnen
De ADFICE_IT studie is een geharmoniseerde dataset van de volgende cohortstudies: Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), de B-vitamins for the PRevention Of Osteoporotic Fractures (B-PROOF), de Activity and Function in the Elderly in Ulm study (ActiFE Ulm), de Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA), en het Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study).

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
www. onderzoeknaarvallen.nl

Terug naar zoekpagina