Naam
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation
Afkorting
SOAP
Beschrijving

De Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s), voorheen soa-poli's, bieden groepen met een verhoogde kans op soa de mogelijkheid om zich gratis te laten testen op soa en verstrekken medicatie als er een soa wordt vastgesteld. Onder deze groepen vallen onder andere personen die geïnformeerd zijn dat ze mogelijk een soa hebben opgelopen, personen met soa-gerelateerde klachten, personen jonger dan 25 jaar, geboorteland in Afrika, Azië, Midden-/Zuid-Amerika of Oost-Europa van de ouders of van de persoon zelf, mannen die seks hebben met mannen (MSM), slachtoffers van seksueel geweld en personen die sekswerk uitvoeren. Daarnaast loopt sinds medio 2019 het nationale PrEP pilot programma bij de CSG’s, en wordt PrEP medicatie en zorg verstrekt aan tot maximaal 8500 personen met een hoog risico op hiv. Jaarlijks worden er ongeveer 170.000 consulten afgenomen bij CSG’s.

In de internetapplicatie SOAP worden de soa-consulten afkomstig van 24 CSG's verzameld. Bij elk consult wordt een vragenlijst ingevuld met demografische gegevens, epidemiologische kenmerken, laboratoriumonderzoek en soa-diagnoses. Deze gegevens worden via het elektronisch patiëntendossier naar de internetapplicatie SOAP verstuurd waarmee de gegevens op uniforme wijze worden verzameld

Gebruiksdoel

Inzicht verschaffen in soa en hiv trends bij de Centra Seksuele Gezondheid in Nederland ten behoeve van surveillance, beleidsadvisering en de financiering van de aanvullende soa-zorg. SOAP maakt een veilige, anonieme en snelle registratie en verzending naar het RIVM mogelijk, door middel van een geautomatiseerd systeem.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM, CIb
SOAP team
E-mail: soap@rivm.nl
Tel.: 088 689 4013, 030 274 2270
Zie het onderdeel Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beschikbaar na overleg en toestemming binnen registratiecommissie SOAP.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
30-04-2024
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Subsidieregeling publieke gezondheid, paragraaf aanvullende curatieve soa-bestrijding.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie
 • Preventie gericht op determinanten
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Consulten

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten en registraties
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers GGD'en en Centra Seksuele Gezondheid

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Centra Seksuele Gezondheid
Eerste meetjaar
2004
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

Registratie:

Alle consulten betreffende soa- of hiv-vragen die bij de Centra Seksuele Gezondheid binnenkomen, ongeacht de diagnose(n).

De belangrijkste variabelen zijn:

Datum consult, IDnummer, Geboortegeslacht, Genderidentiteit ,Geboortejaar, Postcodecijfers, Opleidingsniveau, Bevolkingsgroep, Geboorteland, Geboorteland vader, Geboorteland moeder, Hulpvraag (Sense), Type soa-consult, gespreksvorm soa-consult, manier van testafname, Soa-gerelateerde klachten, Indien klachten: syfilis/hiv gerelateerde klachten, Gewaarschuwd door partner, Indien gewaarschuwd: voor welke soa, Partner doelgroep, Indien partner doelgroep: welke doelgroep, Slachtoffer seksueel geweld, Sekspartners in de afgelopen 6 maanden, In het afgelopen jaar een soa test gedaan. In het afgelopen jaar gonorroe, chlamydia of syfilis gehad, sekswerk, Alcohol en/of drugsgebruik voor/tijdens seks, receptieve en insertieve anale seks in de afgelopen 6 maanden, vaginale seks in de afgelopen 6 maanden, orale seks in de afgelopen 6 maanden, Groepsseks, PrEP gebruik, Eerdere hiv-test, Aantal seksuele contacten in laatste 6 maanden, Soa-onderzoek en diagnose, HIV onderzoek en diagnose en Partnerwaarschuwing bij soa/hiv, Mpox vaccinatie.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2023 In totaal leveren 24 organisaties of centra gegevens aan Nvt Nvt Nvt
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Via een dataverzoek kan de SOAP registratiecommissie toestemming verlenen voor toegang tot landelijke informatie. Een GGD of soa-polikliniek heeft altijd toegang tot zijn of haar eigen gegevens. 

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de link naar

Soa cijfers en rapportages | RIVM

Contactgegevens publiek

RIVM, CIb
SOAP team
E-mail: soap@rivm.nl
Tel.: 088 689 4013, 030 274 2270
Zie het onderdeel Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Beschikbare publicaties

Zie de link naar

Soa cijfers en rapportages | RIVM

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • RIVM jaarrapportages
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl