Volksgezondheidenzorg.info

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation

Algemeen

Naam
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation
Afkorting
SOAP
Beschrijving

De Centra Seksuele Gezondheid (CSG), voorheen soa-poli's, bieden hoogrisicogroepen de mogelijkheid om zich gratis te laten testen op soa en verstrekken medicatie als er een wordt vastgesteld. Het totaal aantal consulten in 2016 bedroeg 143.139, een toename van 5% ten opzichte van 2015. Van alle bezoekers werden de meeste soa gediagnosticeerd bij mensen die ervoor gewaarschuwd waren dat ze mogelijk een soa hadden opgelopen, mensen jonger dan 25 jaar, migranten uit gebieden waar soa en hiv veel voorkomen (bijvoorbeeld Afrika, Zuid-Amerika of Oost-Europa), of mannen die seks hebben met mannen (MSM).

In de internetapplicatie SOAP worden de soa-consulten afkomstig van 26 Centra Seksuele Gezondheid verzameld. Bij elk consult wordt een vragenlijst ingevuld met demografische gegevens, epidemiologische kenmerken, laboratoriumonderzoek en soa-diagnoses. Deze gegevens worden via het elektronisch patiëntendossier naar de internetapplicatie SOAP verstuurd waarmee de gegevens op uniforme wijze worden verzameld.

Gebruiksdoel

Inzicht verschaffen in soa en hiv trends bij de Centra Seksuele Gezondheid in Nederland ten behoeve van surveillance, beleidsadvisering en de financiering van de aanvullende soa-zorg. SOAP maakt een veilige, anonieme en snelle registratie en verzending naar het RIVM mogelijk, door middel van een geautomatiseerd systeem.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM, CIb
Fleur van Aar
E-mail: fleur van aar@rivm.nl
Tel.: 030 274 2270
Zie het onderdeel SOA op de website van het RIVM

Brondata beschikbaar

Beschikbaar na overleg en toestemming binnen registratiecommissie SOAP.

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
09-05-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Subsidieregeling publieke gezondheid, paragraaf aanvullende curatieve soa-bestrijding

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie
 • Preventie gericht op determinanten
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Consulten

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten en registraties
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers GGD'en en Centra Seksuele Gezondheid

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • GGD'en
 • Centra Seksuele Gezondheid
Eerste meetjaar
2004
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

Registratie:

Alle consulten betreffende soa- of hiv-vragen die bij de Centra Seksuele Gezondheid binnenkomen, ongeacht de diagnose(n).

De belangrijkste variabelen zijn:

Datum consult, IDnummer, Geslacht, Transgender (vervolgvraag geslacht), Geboortejaar, Postcodecijfers, Opleidingsniveau, Bevolkingsgroep, Geboorteland, Geboorteland vader, Geboorteland moeder, Hulpvraag (Sense), Type soa-consult, Man tot man, Klachten, Indien klachten: syfilis/hiv gerelateerde klachten, Gewaarschuwd, Indien gewaarschuwd: voor welke soa, Partner doelgroep, Indien partner doelgroep: welke doelgroep, Slachtoffer seksueel geweld, Seksuele voorkeur, In het afgelopen jaar een soa test gedaan, In het afgelopen jaar gonorroe, chlamydia of syfilis gehad, Prostituee, Prostituant, Swinger, Alcohol en/of drugsgebruik voor tijdens seks, Anale seks in de afgelopen 6 maanden, Orale seks in de afgelopen 6 maanden, Seksueel contact met hiv-positieve mannen, Groepsseks, Eerdere hiv-test, datum hiv-test, Aantal seksuele contacten in laatste 6 maanden, Condoomgebruik bij laatste seksuele contact, Vaste of losse partner, Soa-onderzoek, HIV onderzoek en diagnose en Partnerwaarschuwing bij soa/hiv.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2014 In totaal leveren 26 organisaties of centra gegevens aan
2015 In totaal leveren 26 organisaties of centra gegevens aan
2016 In totaal leveren 26 organisaties of centra gegevens aan

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Via een dataverzoek kan de SOAP registratiecommissie toestemming verlenen voor toegang tot landelijke informatie. Een GGD of soa-polikliniek heeft altijd toegang tot zijn of haar eigen gegevens. Zie ook het SOAP gebruikersreglement.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de link naar het Jaarverslag 2015 met de cijfers en die van het Jaarverslag 2016 met cijfers uit 2016.

Contactgegevens publiek

RIVM, CIb
Fleur van Aar
E-mail: fleur van aar@rivm.nl
Tel.: 030 274 2270
Zie het onderdeel SOA op de website van het RIVM

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Zie bijgaande link
naar
het SOAP: Codeboek 2016

Terug naar zoekpagina