Volksgezondheidenzorg.info

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation

Algemeen

Naam
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation
Afkorting
SOAP
Beschrijving

De Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s), voorheen soa-poli's, bieden hoogrisicogroepen de mogelijkheid om zich gratis te laten testen op soa en verstrekken medicatie als er een wordt vastgesteld. Onder hoogrisicogroepen vallen onder andere personen die ervoor geïnformeerd waren dat ze mogelijk een soa hadden opgelopen, personen met klachten, personen jonger dan 25 jaar, personen met een migratieachtergrond uit gebieden waar soa en hiv veel voorkomen (bijvoorbeeld Afrika, Zuid-Amerika of Oost-Europa), mannen die seks hebben met mannen (MSM) en personen die sekswerk uitvoeren. Jaarlijks worden er ongeveer 150.000 consulten afgenomen bij CSG’s.

In de internetapplicatie SOAP worden de soa-consulten afkomstig van 24 CSG's verzameld. Bij elk consult wordt een vragenlijst ingevuld met demografische gegevens, epidemiologische kenmerken, laboratoriumonderzoek en soa-diagnoses. Deze gegevens worden via het elektronisch patiëntendossier naar de internetapplicatie SOAP verstuurd waarmee de gegevens op uniforme wijze worden verzameld.

Gebruiksdoel

Inzicht verschaffen in soa en hiv trends bij de Centra Seksuele Gezondheid in Nederland ten behoeve van surveillance, beleidsadvisering en de financiering van de aanvullende soa-zorg. SOAP maakt een veilige, anonieme en snelle registratie en verzending naar het RIVM mogelijk, door middel van een geautomatiseerd systeem.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM, CIb
Fleur van Aar, Maartje Visser
E-mail: soap@rivm.nl
Tel.: 030 274 2270
Zie het onderdeel Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beschikbaar na overleg en toestemming binnen registratiecommissie SOAP.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
18-05-2021
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Subsidieregeling publieke gezondheid, paragraaf aanvullende curatieve soa-bestrijding.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie
 • Preventie gericht op determinanten
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Consulten

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten en registraties
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers GGD'en en Centra Seksuele Gezondheid

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Centra Seksuele Gezondheid
Eerste meetjaar
2004
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

Registratie:

Alle consulten betreffende soa- of hiv-vragen die bij de Centra Seksuele Gezondheid binnenkomen, ongeacht de diagnose(n).

De belangrijkste variabelen zijn:

Datum consult, IDnummer, Geslacht, Transgender (vervolgvraag geslacht), Geboortejaar, Postcodecijfers, Opleidingsniveau, Bevolkingsgroep, Geboorteland, Geboorteland vader, Geboorteland moeder, Hulpvraag (Sense), Type soa-consult, Klachten, Indien klachten: syfilis/hiv gerelateerde klachten, Gewaarschuwd, Indien gewaarschuwd: voor welke soa, Partner doelgroep, Indien partner doelgroep: welke doelgroep, Slachtoffer seksueel geweld, Seksuele voorkeur, In het afgelopen jaar een soa test gedaan, In het afgelopen jaar gonorroe, chlamydia of syfilis gehad, Prostituee, Prostituant, , Alcohol en/of drugsgebruik voor/tijdens seks, receptieve en insertieve anale seks in de afgelopen 6 maanden, vaginale seks, orale seks in de afgelopen 6 maanden, Seksueel contact met hiv-positieve mannen, Groepsseks, PrEP gebruik, Eerdere hiv-test, datum hiv-test, Aantal seksuele contacten in laatste 6 maanden, Soa-onderzoek, HIV onderzoek en diagnose en Partnerwaarschuwing bij soa/hiv.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 In totaal leveren 24 organisaties of centra gegevens aan Nvt Nvt Nvt

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Via een dataverzoek kan de SOAP registratiecommissie toestemming verlenen voor toegang tot landelijke informatie. Een GGD of soa-polikliniek heeft altijd toegang tot zijn of haar eigen gegevens. 

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de link naar

Contactgegevens publiek

RIVM, CIb
Fleur van Aar, Maartje Visser
E-mail: soap@rivm.nl
Tel.: 030 274 2270
Zie het onderdeel Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Zie bijgaande link
naar
het SOAP: Codeboek 2017

Terug naar zoekpagina