Zorggegevens

Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor (BRIMM): overactieve blaas

Algemeen

Naam
Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor (BRIMM): overactieve blaas
Afkorting
BRIMM-OAB
Beschrijving

Een cohort van 295 patiënten met een overactieve blaas waarvan van 288 een combinatie van gegevens uit elektronische patiëntendossiers uit huisartsenpraktijken en patiëntervaringen uit vragenlijsten beschikbaar is. Deze 288 patiënten gaven toestemming voor gegevenskoppeling.

Patiënten zijn geworven tussen januari 2018 en december 2019 en worden een jaar gevolgd.

De volgende gegevens zijn beschikbaar uit patiëntendossiers: comorbiditeit, contacten met de huisartsenpraktijk, klinische uitkomsten (uitslagen van laboratoriumtesten), voorschriften van geneesmiddelen, verwijzingen (voor een kleiner deel van patiënten).

De volgende gegevens zijn beschikbaar uit vragenlijsten: kwaliteit van leven, last van de blaasklachten, behandeling (waaronder gebruik van zelfzorgmiddelen), bijwerkingen.

Gebruiksdoel

In kaart brengen van de baten en risico’s van behandelingen bij overactieve blaas om te komen tot betere zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Nivel

Naam contactpersoon:

Leontien Korteweg

Telefoon:

030-2729614

E-mail:

zorgregistraties@nivel.nl

Adres:

Postbus 1568

Postcode/plaats:

3500 BN Utrecht

URL website:

www.nivel.nl/zorgregistraties

Beheerder gegevensbron
 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
16-07-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

De privacy bescherming van de gegevensverzameling voldoet aan de AVG.

Opdrachtgever(s)
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • Bijwerkingencentrum Lareb
Belangrijkste financier(s)
ZonMw
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

ZonMW

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Databank of dataset
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
 • ZonMw dataset
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Openbare gezondheidszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Behandeling van bijwerkingen
 • Bijwerkingen
 • Blaasklachten
 • Comorbiditeit op basis van gegevens uit huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
 • Klinische uitkomsten
 • Kwaliteit van leven
 • Therapietrouw uit patiëntvragenlijsten
 • Zorggebruik
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

295 patiënten met overactieve blaas.

Methode van gegevensverzameling
Het Nivel ontvangt wekelijks gepseudonimiseerde data van deelnemende huisartsenpraktijken. Patiënten met in dit geval een overactieve blaas (op basis van diagnose code ICPC of geneesmiddelcode ATC) worden gemarkeerd in deze extracties. Patiënten die voldoen aan de exclusiecriteria, bijvoorbeeld patiënten onder de 18, of patiënten met prostaatkanker, worden geëxcludeerd. Een lijst met patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor de studie worden vervolgens voorgelegd aan de huisarts via een trusted third party (TTP). De huisarts bepaalt of een patiënt inderdaad in aanmerking komt voor deelname. De huisarts levert vervolgens namen en adressen van patiënten die uitgenodigd worden namens de huisarts via een TTP. Uitnodigingen geven informatie over het project, informed consent en informatie over aanmelden voor de studie. Vragenlijsten zijn online te beantwoorden na registratie bij LIM. Informed consent wordt online gegeven, ook voor koppeling tussen Nivel Zorgregistraties en vragenlijst gegevens. Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor deelname aan de studie geeft de huisarts de reden op, bijvoorbeeld verhuisd, of niet de Nederlandse taal machtig. Patiënten ontvangen na deelname vijf keer een vragenlijst. Op basis van diagnose en geneesmiddelen werden 2.933 patiënten met symptomen van een overactieve blaas geselecteerd in aan de studie deelnemende huisartsenpraktijken. Na controle door de huisartsen zijn 1.636 patiënten aangeschreven. 295 patiënten namen vervolgens deel aan het onderzoek (18% van de patiënten die een uitnodiging ontvingen).
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen (geen extra registratielast, routine zorg data), patiënten.

Specialisme
 • Gynaecologie
 • Urologie
Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Patiënten, praktijken en zorgverleners.

Eerste meetjaar
2018
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Wekelijks – routine zorgdata, eenmaal per kwartaal – vragenlijst data

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 27 huisartsenpraktijken Inclusie is afgerond, 295 deelnemers 18% van patiënten die werden uitgenodigd doen mee

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid
 •          - De resultaten van het betreffende onderzoek moeten openbaar worden gepubliceerd.
 •          - Goedkeuring van de publicatie door Nivel Zorgregistraties en Lareb is vereist voordat de resultaten openbaar kunnen worden gemaakt.
 •          - Ten minste één onderzoeker van Nivel Zorgregistraties en/of Lareb is actief, als mede-auteur betrokken bij de rapportage over het betreffende onderzoek. Nivel Zorgregistraties en Lareb kunnen deze 
             voorwaarde laten vervallen indien de bijdrage aan de publicatie zeer beperkt is.
 •          - Het Nivel en Lareb stellen alleen gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de betreffende onderzoeksvragen. Deze gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de beantwoording van de
             vraagstelling waarvoor ze worden aangevraagd.
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Op aanvraag en onder voorwaarden via https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevens-aanvragen en na toestemming van Lareb.

Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Nivel

Naam contactpersoon:

Leontien Korteweg

Telefoon:

030-2729614

E-mail:

zorgregistraties@nivel.nl

Adres:

Postbus 1568

Postcode/plaats:

3500 BN Utrecht

URL website:

www.nivel.nl/zorgregistraties

Afnemers/gebruikers
 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Verwachte wijzigingen

De follow-up van patiënten loopt nog, deze wordt in januari 2021 afgesloten. 

Soortgelijke gegevensbronnen
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, BRIMM-OAB combineert gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (routine zorg data van huisartsenpraktijken) met patiëntervaringen uit vragenlijsten

Terug naar zoekpagina