Naam
zorg-capaciteit.nl
Beschrijving

Overzicht beschikbaarheid IC-bedden, kinder-IC bedden, CC-bedden in Nederlandse ziekenhuizen.

Mogelijk voor andere instellingen om snel contact op te nemen met het ziekenhuis waar nodige zorgcapaciteit beschikbaar is. Met de informatie kunnen de medewerkers van ziekenhuizen en meldkamers in één oogslag snel en doeltreffend patiënten plaatsen en overplaatsen.

Gebruiksdoel

Deze site vormt een portaal voor de beschikbare zorgcapaciteit van Nederland, en biedt de mogelijk voor instellingen om snel contact op te nemen met het ziekenhuis waar een bed beschikbaar is. Dit bespaart veel zoekacties.

Operationeel
Ja
Beheerder gegevensbron
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Actualisatiedatum
31-08-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Capaciteit en zorgkwaliteit
 • Ziekenhuiszorg
Gekoppelde trefwoorden
 • CC-bedden
 • IC-bedden
 • Kinder-IC bedden
Geografische dekking
Nederland; ziekenhuizen
Eenheden in de gegevens

Beschikbare bedden

Methode van gegevensverzameling
Directe registratie
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Ziekenhuismedewerkers

Specialisme
 • Acute zorg
 • Interne geneeskunde
Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2020
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Medewerker ziekenhuis, medewerker meldkamer of medewerker ROAZ

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

zorg capaciteit

Afnemers/gebruikers
 • Meldkamers
 • Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

In een latere fase worden desgewenst ook de capaciteit van andere bedtypen en transportcapaciteit inzichtelijk gemaakt.