Naam
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study)
Afkorting
ERGO
Beschrijving

Het onderzoek kijkt naar ziekten en aandoeningen, determinanten vanuit leefstijl (zoals voeding en lichamelijke activiteit) en endogene determinanten (zoals genetische en metabole factoren).

Gebruiksdoel

Het ERGO-onderzoek (of Rotterdam Study) heeft als doel inzicht te krijgen in risicofactoren voor verouderingsziekten bij ouderen waarop (in de toekomst) preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Het gaat om hart- en vaatziekten, oogziekten (glaucoom, macula-degeneratie), osteoporose, osteo-artrose (en invaliditeit), dementie en ziekte van Parkinson, epilepsie en depressie, huidziekten, gehoorafwijkingen, oncologie, longziekten en leverziekten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study)
Afdeling Epidemiologie / NA-2818
Erasmus MC
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Tel.: 010 703 8900
E-mail: secretariat.epi@erasmusmc.nl
Website ERGO-onderzoek

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Data zijn onder voorwaarden toegankelijk na goedkeuring managementteam.

Beheerder gegevensbron
Erasmus MC
Eigenaar gegevensbron
Erasmus MC
Actualisatiedatum
11-04-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Wet Bevolkingsonderzoek

Opdrachtgever(s)
Erasmus MC
Belangrijkste financier(s)
Erasmus MC
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • COVID-19
 • Dementie
 • Depressie
 • Epilepsie
 • Gehoorafwijkingen
 • Hartvaatstelsel
 • Huidziekten
 • Leverziekten
 • Longziekten
 • Oncologie
 • Oogziekten
 • Osteo-artrose
 • Osteoporose
 • Ziekte van Parkinson
Geografische dekking
Rotterdam, postcodegebied 3068-3069
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten en metingen op het onderzoekscentrum. Koppeling met nationale medische registraties
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Apothekers
 • Artsen
 • Assistenten
 • Onderzoekers
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Huisartsenpraktijken
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • GGZ-instellingen
 • Apotheken
 • Nationale onderzoeksinstellingen (IKNL, CBS, PALGA)
Eerste meetjaar
1990
Meest recente meetjaar
2024
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn: 

Verouderingsziekten, hart- en vaatziekten, neurologie, oogheelkunde, genetica, bewegingsapparaat, psychiatrie, leverziekten, longzieken, gehoor, huidziekten, oncologie en farmacologie. Zie ook de website

Zie ook de verwijzing naar de metadata Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
1990 7983
2000 7983 + 3011
2006 7983+3011+3932
2020 7983+3011+3932+3005
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Data zijn uitsluitend bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Data zijn onder voorwaarden toegankelijk nadat het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door het managementteam.(secretariat.epi@erasmusmc.nl).

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study)
Afdeling Epidemiologie / NA-2818
Erasmus MC
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Tel.: 010 703 8900
E-mail: secretariat.epi@erasmusmc.nl
Website ERGO-onderzoek

Beschikbare publicaties

Zie deze link naar PubMed.

Afnemers/gebruikers
Erasmus MC
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Eind 2020 is de inclusie van het vierde cohort afgerond. Hiermee zijn 3005 deelnemers aan het ERGO-onderzoek toegevoegd.