Naam
Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen van GGD’en en RIVM
Afkorting
Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen
Beschrijving

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Als onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 van het Netwerk GOR is de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM. Met de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van jongvolwassenen tijdens en na de coronacrisis. Alle regionale GGD’en in Nederland verzamelen de gegevens op dezelfde manier, waardoor cijfers op landelijk en regionaal niveau beschikbaar zijn. De werving heeft plaatsgevonden via een social media campagne en offline werving. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkelt om de gezondheid van jongvolwassenen te bevorderen. In 2022 vond de eerste meting van de landelijk geharmoniseerde Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen plaats: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. In 2024 wordt een nieuwe meting van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd.

Gebruiksdoel

Het doel van de ‘Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, GGD’en en RIVM’ is om de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in kaart te brengen ten behoeve van onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Email: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Data-aanvraag: monitorgezondheid.nl/data-aanvraag

Website: monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jongvolwassenen

Open data beschikbaar

Cijfers op RIVM Statline: https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50115NED/table

Kaarten op VZinfo: https://www.vzinfo.nl/atlas-vzinfo-kaarten-gezondheidsmonitor-jongvolwassenen

Beheerder gegevensbron
 • GGD'en
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
GGD'en
Actualisatiedatum
03-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht om minstens eens in de 4 jaar de lokale gezondheidstoestand in kaart te brengen.

De Corona Gezondheidsmonitors worden daarnaast specifiek uitgevoerd in het kader van de wettelijke taak Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) (Wpg, artikel 2, lid 1 Besluit publieke gezondheid).

Opdrachtgever(s)
ZonMw namens Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
ZonMw namens Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sociaaleconomische factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland, GGD regio's
Eenheden in de gegevens

Nederlanders van 16 tot en met 25 jaar, 69.750 in 2022.

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en/of interview: Digitale vragenlijst via open link (zonder steekproef)
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Nederlanders van 16 tot en met 25 jaar

Eerste meetjaar
2022
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eerste meting in 2022 en volgende voor 2024 gepland.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2022 69.750 n.v.t. 3,2% van totale populatie 16 t/m 25-jarigen in Nederland Nederland
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Op monitorgezondheid.nl/data-aanvraag vindt u meer informatie over de voorwaarden waaronder de gegevens zijn aan te vragen.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op landelijk niveau. 

Contactgegevens publiek

Email: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Data-aanvraag: monitorgezondheid.nl/data-aanvraag

Website: monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jongvolwassenen

Beschikbare publicaties

https://www.rivm.nl/gor-covid-19

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • GGD'en
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website RIVM Statline
 • Website VZinfo.nl
Soortgelijke gegevensbronnen
Gezondheidsmonitor Jeugd van GGD’en en RIVM; Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en CBS en RIVM