Zorggegevens

Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg

Algemeen

Naam
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg
Beschrijving

Jaarlijks stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) circa 150.000 indicaties vast in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wet Wzd (voorheen Bopz). Voor 2015 voerde het CIZ de indicatiestelling voor de AWBZ uit. Gegevens uit de Wlz-registratie van het CIZ zijn beschikbaar voor zowel onderzoek als standaard rapportages.

Informatie en geaggregeerde gegevens zijn beschikbaar via de website www.ciz.nl, via de pagina 'Over het CIZ > Databank' en via de Monitor langdurige zorg (www.monitorlangdurigezorg.nl).

Gebruiksdoel

De langdurige zorg is per 1 januari 2015 ondergebracht in vier zorgwetten; de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. De Wlz biedt een wettelijk verzekerd recht op zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het gaat om mensen die sterk in hun mogelijkheden en regie zijn beperkt en blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. De blijvende behoefte aan Wlz-zorg wordt op basis van objectieve criteria door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. 

Naast het stellen van de indicaties (primaire doel) gebruikt het CIZ de verzamelde gegevens zelf ook voor:

- Ondersteuning primaire proces van indicatiestelling en opwerken gegevens naar zinvolle managementinformatie (stuurinformatie)

- Opstellen van rapportages aan de opdrachtgever (verantwoording)

- Doorleveren van gegevens en/of informatie aan het CBS en de NZa (conform wettelijke verplichtingen)

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zie website Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Tel.: 088 789 10 00
E-mail: info@ciz.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, via CBS op data.overheid.nl

Beheerder gegevensbron
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Eigenaar gegevensbron
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Actualisatiedatum
07-03-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Zie de pagina ciz.nl

Opdrachtgever(s)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Belangrijkste financier(s)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie op persoonsniveau
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
Wet langdurige zorg (Wlz)
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Indicatietrajecten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Regionale uitvoeringskantoren (N=4)

Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Divers

Bijzonderheden

Eerste meetjaar voor de AWBZ is 2005, Eerste meetjaar voor de Wlz is 2015.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Primaire gegevens zijn niet vrij opvraagbaar. Via de website (databank) zijn actuele gegevens op gedetailleerd aggregatieniveau voor derden beschikbaar. Verzoeken om geaggregeerde gegevens worden beoordeeld en in overleg met de vragende partij worden afspraken gemaakt omtrent levering en voorwaarden voor het gebruik van de data.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerde gegevens, zie de pagina Over het CIZ, Monitor Langdurige Zorg en op data.overheid.nl.

Contactgegevens publiek

Zie website Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Tel.: 088 789 10 00
E-mail: info@ciz.nl

Beschikbare publicaties

Zie de pagina Over het CIZ onderdeel Jaarverslagen.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Onderzoeksbureaus
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Monitor Langdurige Zorg
 • Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden

- Op 1 januari 2017 is het CIZ gestopt met het stellen van indicaties voor eerstelijns verblijfszorg

- Vanaf 1 januari 2021 geeft de grondslag ‘psychische stoornis’ in combinatie met de toegangscriteria voor volwassenen ook toegang tot de Wlz. Hiervoor zijn de GGZ-Wonen zorgprofielen toegevoegd aan de Wlz. Het CIZ heeft vanaf 2020 al cliënten hiervoor geïndiceerd (met startdatum op 1 januari 2021).

- Op 1 januari 2021 is de Wlz-subsidieregeling extramuraal verblijf gestopt.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Nog geen codeboek of datadictionary
beschikbaar.

Terug naar zoekpagina