Volksgezondheidenzorg.info

Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg

Algemeen

Naam
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg
Beschrijving

Jaarlijks stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) circa één miljoen indicaties vast voor voorzieningen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Dit gebeurt in 4 regionale uitvoeringskantoren. Uit elke decentrale database wordt periodiek een data-extract gegenereerd (via het softwarepakket dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van het primaire proces: het indiceren van Wlz zorg). Deze data wordt in het centraal beheerde DataWareHouse (DWH) ingelezen. Vanuit het DWH zijn de gegevens beschikbaar voor zowel onderzoek als standaard rapportages.

Informatie is beschikbaar via de website, de pagina 'cijfers en feiten'.

Gebruiksdoel

De langdurige zorg is per 1 januari 2015 ondergebracht in vier zorgwetten; de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. De Wlz biedt een wettelijk verzekerd recht op zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het gaat om mensen die sterk in hun mogelijkheden en regie zijn beperkt en blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. De blijvende behoefte aan Wlz-zorg wordt op basis van objectieve criteria door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. Het doel is tweeledig:

 1. Ondersteuning primaire proces van indicatiestelling in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 2. Opwerken gegevens naar zinvolle managementinformatie: soort besluiten in aantallen geregistreerd naar functies/klasse/grondslagen en informatie nog niet afgehandelde aanvragen.
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zie website Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Tel.: 088 789 10 00
E-mail: info@ciz.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Eigenaar gegevensbron
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Actualisatiedatum
20-10-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Het CIZ werkt conform de Beleidsregels indicatiestelling Wlz.

Opdrachtgever(s)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Belangrijkste financier(s)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Indicatietrajecten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Regionale uitvoeringskantoren (N=4)

Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Divers

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Primaire gegevens zijn niet vrij opvraagbaar. Via de website (databank) zijn actuele gegevens op gedetailleerd aggregatieniveau voor derden beschikbaar. Verzoeken om geaggregeerde gegevens worden beoordeeld en in overleg met de vragende partij worden afspraken gemaakt omtrent levering en voorwaarden voor het gebruik van de data.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerde gegevens, zie de pagina Cijfers en feiten.

Contactgegevens publiek

Zie website Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Tel.: 088 789 10 00
E-mail: info@ciz.nl

Beschikbare publicaties

Zie de pagina 'Voor professionals' onderdeel Downloads voor onder andere jaarverslagen.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Onderzoeksbureaus
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Nog geen codeboek of datadictionary
beschikbaar.

Terug naar zoekpagina