Volksgezondheidenzorg.info

Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg

Algemeen

Naam
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg
Beschrijving

Jaarlijks stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) circa 150.000 indicaties vast in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wet Bopz. Voor 2015 voerde het CIZ de indicatiestelling voor de AWBZ uit. Gegevens uit de registratie van het CIZ zijn beschikbaar voor zowel onderzoek als standaard rapportages.

Informatie is beschikbaar via de website, via de pagina 'Over het CIZ > Feiten en cijfers'.

Gebruiksdoel

De langdurige zorg is per 1 januari 2015 ondergebracht in vier zorgwetten; de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. De Wlz biedt een wettelijk verzekerd recht op zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het gaat om mensen die sterk in hun mogelijkheden en regie zijn beperkt en blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. De blijvende behoefte aan Wlz-zorg wordt op basis van objectieve criteria door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. Het doel is tweeledig:

 1. Ondersteuning primaire proces van indicatiestelling in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 2. Opwerken gegevens naar zinvolle managementinformatie: soort besluiten in aantallen geregistreerd naar functies/klasse/grondslagen en informatie nog niet afgehandelde aanvragen.
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zie website Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Tel.: 088 789 10 00
E-mail: info@ciz.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, via CBS op data.overheid.nl

Beheerder gegevensbron
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Eigenaar gegevensbron
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Actualisatiedatum
03-02-2020
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Zie de pagina 'Wet- en regelgeving'

Opdrachtgever(s)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Belangrijkste financier(s)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie op persoonsniveau
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Indicatietrajecten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Regionale uitvoeringskantoren (N=4)

Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Divers

Bijzonderheden

Welke gegevens worden geregistreerd:

Data hebben betrekking op 2017.

Aanvragen Wlz regulier
75% (116.842 aanvragen)

Aanvragen wet BOPZ
22% (34.715 aanvragen)

Adviezen buk
12% (18.923 adviezen)

Aanvragen WLz subsidieregelingen
3% (4.590 aanvragen)

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Primaire gegevens zijn niet vrij opvraagbaar. Via de website (databank) zijn actuele gegevens op gedetailleerd aggregatieniveau voor derden beschikbaar. Verzoeken om geaggregeerde gegevens worden beoordeeld en in overleg met de vragende partij worden afspraken gemaakt omtrent levering en voorwaarden voor het gebruik van de data.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerde gegevens, zie de pagina Feiten en cijfers en op data.overheid.nl.

Contactgegevens publiek

Zie website Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Tel.: 088 789 10 00
E-mail: info@ciz.nl

Beschikbare publicaties

Zie de pagina 'Feiten en cijfers' onderdeel Jaarverslag.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Onderzoeksbureaus
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Monitor Langdurige Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Nog geen codeboek of datadictionary
beschikbaar.

Terug naar zoekpagina