Zorggegevens

Quality Registry Neuro Surgery

Algemeen

Naam
Quality Registry Neuro Surgery
Afkorting
QRNS
Beschrijving

De QRNS is een permanente monitor van de zorg voor patiënten die in het ziekenhuis opgenomen en behandeld worden. Het register bestaat uit een zestal aparte registraties.  

 1.        Behandeling van glioblastomen
  Nieuw gediagnosticeerde glioblastomen die chirurgisch worden behandeld.
  Recidieven bij de eerder geïncludeerde patiënten.
 2.        Behandeling van hypofysetumoren:
  Primaire hypofysetumoren en andere schedelbasistumoren in de sella regio die chirurgisch worden behandeld.
 3.        Behandeling van sub arachnoidale bloedingen. (SAB):
  Niet traumatisch Sub Arachnoïdale Bloeding, een SAB veroorzaakt door geruptureerd aneurysma, een perimesencephale bloeding en SAB door andere vasculaire oorzaak (spinaal AVM, sinustrombose, AV-fistel, etc.).
 4.        Infecties bij behandeling Hydrocephalus
  Liquor Drain.  Vastlegging van infecties bij shuntoperaties van patiënten met hydrocephalus
 5.        Monitoren DBS (Deep Brain Stimulation)
  Het volgen van patienten die met DBS worden behandeld voor diverse ziektebeelden.
 6.        GDLW (Geïnstrumenteerde degeneratieve lumbale wervelkolom)
  Monitoren van de behandeling van patiënten die door een neurochirurg zijn behandeld volgens genoemde methode

Specialisten leggen behandelgegevens vast in een online registratietool. Maandelijks worden de data overgezet naar een rapportage database, waarbij het mogelijk is gegevens via een benchmark te bekijken.

Gebruiksdoel

Door het vastleggen van gegevens van de behandeling is het mogelijk beter inzicht te krijgen in het verloop van de ziektebeelden en effectiviteit van de behandelingen, met als doel de zorg voor de patiënten uit deze doelgroep te verbeteren. Ook kan men leren van de resultaten van collega behandelcentra omdat het mogelijk is de centra met elkaar te vergelijken.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Naam contactpersoon: Wil Kuijpers 
Telefoon: 030-6358220
E-mail: servicedesk-qrns@sivz.nl
Website: Quality Registry Neuro Surgery

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Organisatie: NVvN
Naam contactpersoon: Dr. Jeroen Boogaarts, RadboudUMC
E-mail: servicedesk-qrns@sivz.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Na toestemming van het bestuur van de NVvN.

Beheerder gegevensbron
Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Eigenaar gegevensbron
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Actualisatiedatum
09-01-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Aanleveren aantallen patiënten in QRNS aan de IGJ
 • Afspraak binnen de eigen beroepsgroep
 • Diverse indicatoren berekend uit het QRNS aanleveren aan de IGJ
Opdrachtgever(s)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Stichting Kwaliteitsbevordering Neurochirurgie (SKN)
Belangrijkste financier(s)
Deelnemende centra
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

Door de deelnemende centra.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Alle patiënten uit ziekenhuizen en ZBC's die aan de inclusiecriteria voldoen.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medisch specialisten / nurse practioners

Specialisme
Neurochirurgie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen via een online registratie programma voor zover mogelijk gekoppeld aan een door het ziekenhuis gebruikt elektronisch patiëntendossier (EPD).

Eerste meetjaar
2011
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • ASA score

 • Glioblastoom

 • Hypofyse

 • Karnofsky score

 • Modified Ranking Scale

 • Operatie techniek

 • Plaatsing shunt

 • Revisie

 • Shuntsysteem

 • Subarachnoïdale bloeding (SAB)

 • Type behandeling

 • VOD: visus oculi dextri; de scherpte van het rechteroog

 • VOS: visus oculi sinistri; de scherpte van het linkeroog

 • World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)

 • Mrs
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2017 In totaal 18 ziekenhuizen 90% 100% van de instellingen
2018 In totaal 18 ziekenhuizen 90% 100% van de instellingen
2019 In totaal 16 ziekenhuizen 100% 100% van de instellingen
2020 In totaal 16 ziekenhuizen 100% 100% van de instellingen
2021 In totaal 15 ziekenhuizen 100% 100% van de instellingen
2022 In totaal 18 van de 18 centra 100% 100% van de instellingen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Na toestemming van het bestuur van de NVvN.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Naam contactpersoon: Wil Kuijpers 
Telefoon: 030-6358220
E-mail: servicedesk-qrns@sivz.nl
Website: Quality Registry Neuro Surgery

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Organisatie: NVvN
Naam contactpersoon: Dr. Jeroen Boogaarts, RadboudUMC
E-mail: servicedesk-qrns@sivz.nl

Beschikbare publicaties

Jaarlijks worden rapportages uitgevoerd. Zie de meest actuele gegevens op de website.

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

In de loop van 2023 start de DBS registratie.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet digitaal beschikbaar.

Terug naar zoekpagina