VZinfo.nl

Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie

Algemeen

Naam
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie
Afkorting
LOPS
Beschrijving

Op de poliklinieken seksuologie zijn multidisciplinaire teams werkzaam bestaande uit disciplines als artsen, klinisch psychologen en verpleegkundigen. Daarbij zijn er in elk team stafleden met een vervolgopleiding tot seksuoloog die zijn opgenomen in het register van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Iedere deelnemende polikliniek Seksuologie registreert bij aanvang van de behandeling de volgende patiëntgegevens: sekse, leeftijd, etnische achtergrond, partnerrelatie, seksuele voorkeur, aanmeldingsdatum, seksueel probleem, eventuele klacht bij de partner, verwijzer, intaker en hoofdbehandelaar. Na afsluiting worden afsluitingsdatum, het aantal gesprekken, de wijze van afsluiten en waarheen eventueel wordt door- of terugverwezen genoteerd. Gezamenlijk met het bestuur van het LOPS schrijft Rutgers jaarlijks een rapport over deze patiëntgegevens. Dit rapport geeft een overzicht van het landelijk vóórkomen en de verdeling van de bovengenoemde aspecten waardoor onderlinge vergelijking tussen de poliklinieken mogelijk is.

Gebruiksdoel

Het LOPS (Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie, opgericht in 1995) bestaat momenteel uit 11 poliklinieken, 6 academische en 5 niet-academische ziekenhuizen. De kernactiviteit van het LOPS bestaat uit het systematisch registreren van de seksuologische hulpverlening op de poliklinieken. Aan de hand van deze gegevens wordt inzicht verkregen in de productie in de tweede en derdelijns somatische gezondheidszorg. Naast registratie fungeert het LOPS als overlegplatform: tweemaal per jaar wordt er een vergadering belegd, waarin wordt gediscussieerd over kwalitatieve aspecten van de seksuologische hulpverlening, op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
E-mail: office@rutgers.nl
Tel.: 030 231 3431
Website: Rutgers, Kenniscentrum seksualiteit

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Rutgers
Eigenaar gegevensbron
Gedeeld eigenaarschap (Rutgers en deelnemende centra Poliklinieken Seksuologie)
Actualisatiedatum
09-09-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Meting indicator
Gekoppelde categorieën
  • Gezondheid en ziekte
  • Ziekenhuiszorg
  • Ziekten en aandoeningen
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Behandelend specialisten

Specialisme
Seksuologie
Sector
Derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal 7 poliklinieken seksuologie in ziekenhuizen; 4 academische- en 3 niet-academische ziekenhuizen.

Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn: 

Patiënt, seksuele problemen, seksuologische behandeling en somatische gezondheidszorg.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

LOPS-publicaties zijn op aanvraag en tegen betaling te verkrijgen in de online bibliotheek van Rutgers. Zoek op 'lops-registratie'.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Rapportages zijn via de online bibliotheek van Rutgers of via office@rutgerswpf.nl op te vragen.

Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
E-mail: office@rutgers.nl
Tel.: 030 231 3431
Website: Rutgers, Kenniscentrum seksualiteit

Beschikbare publicaties

Zie de rapportage LOPS registratie 2017.

Afnemers/gebruikers
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Zorgaanbieders
  • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Wel beschikbaar is de verwijzing naar het in 2014 gebruikte registratieformulier: zie deze link, paragraaf 4.2: bladzijde 37/38.

Terug naar zoekpagina