Zorggegevens

Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie

Algemeen

Naam
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie
Afkorting
LOPS
Beschrijving

Het LOPS (Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie) werd in 1995 opgericht als een platform van poliklinieken seksuologie in zeven academische ziekenhuizen. De kernactiviteit van dit platform bestaat uit het systematisch registreren van de seksuologische hulpverlening op de poliklinieken. Aan de hand van deze patiëntengegevens wordt inzicht verkregen in de productie in de tweede en derdelijns somatische gezondheidszorg. Naast registratie fungeert het LOPS als overlegplatform: tweemaal per jaar wordt er een vergadering belegd, waarin wordt gediscussieerd over kwalitatieve aspecten van de seksuologische hulpverlening, op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied. Het LOPS bestaat momenteel uit vijftien ziekenhuizen.

Gebruiksdoel

Iedere deelnemende polikliniek registreert bij aanvang van de behandeling verschillende patiëntgegevens zoals: sekse, leeftijd, etnische achtergrond, geslacht partner, verwijzer, somatische comorbiditeit en de seksuele klachten. Na afsluiting worden de afsluitingsdatum, het aantal gesprekken, de verwijzing gedurende of na de seksuologische behandeling, de behandelsoort en de wijze van afronding genoteerd. Gezamenlijk met het bestuur van het LOPS schrijft Rutgers jaarlijks een rapport over deze patiëntgegevens. Dit rapport geeft een overzicht van het landelijk vóórkomen en de verdeling van de bovengenoemde aspecten waardoor onderlinge vergelijking tussen de ziekenhuizen mogelijk is.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
E-mail: registraties@rutgers.nl
Tel.: 030 231 3431
Website: Rutgers, Kenniscentrum seksualiteit

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Rutgers
Eigenaar gegevensbron
Gedeeld eigenaarschap (Rutgers en deelnemende centra Poliklinieken Seksuologie)
Actualisatiedatum
23-09-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
  • Gezondheid en ziekte
  • Ziekenhuiszorg
  • Ziekten en aandoeningen
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Behandelend specialisten

Specialisme
Seksuologie
Sector
Derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal 6 poliklinieken seksuologie in ziekenhuizen; 3 academische- en 3 niet-academische ziekenhuizen.

Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn: 

Patiënt, seksuele problemen, seksuologische behandeling en somatische gezondheidszorg.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2006 12 instellingen 1926
2007 12 instellingen 2103
2008 12 instellingen 2433
2009 14 instellingen 2756
2010 14 instellingen 2825
2011 13 instellingen 2516
2012 12 instellingen 2126
2013 12 instellingen 2221
2014 11 instellingen 1975
2015 7 instellingen 1528
2016 7 instellingen 1129
2017 5 instellingen 1017
2018 6 instellingen 1074
2019 6 instellingen 1120
2020 5 instellingen 877

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen voorwaarden voor wat betreft de jaarlijkse rapportages.

Detailinformatie kan worden opgevraagd. 

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Jaarrapportages 2006 t/m 2017 op aanvraag via registraties@rutgers.nl
Jaarrapportage 2018 via  Zorgregistratie poliklinieken seksuologie – Rutgers

Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
E-mail: registraties@rutgers.nl
Tel.: 030 231 3431
Website: Rutgers, Kenniscentrum seksualiteit

Beschikbare publicaties

Zie hierboven bij URL van de gegevens

Afnemers/gebruikers
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Rutgers
  • Zorgaanbieders
  • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Sinds 2017 worden intaker bij eerste gesprek en (hoofd)behandelaar niet meer geregistreerd.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Wel beschikbaar is de verwijzing naar het in 2014 gebruikte registratieformulier: zie deze link, paragraaf 4.2: bladzijde 37/38.

Terug naar zoekpagina