Zorggegevens

Landelijke Abortus Registratie

Algemeen

Naam
Landelijke Abortus Registratie
Afkorting
LAR
Beschrijving

Abortusklinieken registreren op vrijwillige basis als aanvulling op de verplichte registratie voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ, voorheen IGZ) een aantal kenmerken van de behandeling en van de abortuscliënten. Jaarlijks werd hiervan een rapportage gemaakt waarin vooral aandacht is voor een beschrijving van de risicogroepen. Iedere twee jaar werd een artikel geschreven over een specifiek thema ter verdieping op de jaarlijkse rapportage. De registratie werd gestopt na 2018.

Gebruiksdoel

Het doel van de LAR is het monitoren van het aantal abortussen in Nederland, de aspecten van de behandeling en de achtergrondgegevens van de abortuscliënten.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
Tel.: 030 231 3431
E-mail: office@rutgers.nl
Website Landelijke Abortus Registratie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Rutgers
Eigenaar gegevensbron
Rutgers
Actualisatiedatum
29-09-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet afbreking zwangerschap

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Samenwerkende abortusklinieken
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Geboortezorg
 • Gezondheid en ziekte
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers

Methode van gegevensverzameling
Uit administratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Behandelend specialisten

Specialisme
 • Gynaecologie
 • Verloskunde
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Abortusklinieken (N=14)

Eerste meetjaar
1973
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

De registratie is gestopt in 2018.

Bijzonderheden

De variabelen zijn: 

Beraadtermijn, geboortejaar, woonprovincie, burgerlijke staat, leefsituatie, woonprovincie, aantal eerdere zwangerschappen, aantal eerdere abortussen, graviditeit in weken (zwangerschap), complicaties, anticonceptiekeuze voor abortus, anticonceptiekeuze na abortus, geboorteland vrouw, geboorteland moeder vrouw, geboorteland vader vrouw, ontstaan zwangerschap, anesthesie, behandelmethode en complicaties.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2013 30.601 meldingen 11 van de 14 klinieken hebben data aangeleverd
2014 30.361 meldingen 11 van de 14 klinieken hebben data aangeleverd
2015 30.803 meldingen 11 van de 14 klinieken hebben data aangeleverd.
2016 30.144 meldingen 13 van de 16 klinieken hebben data aangeleverd.
2017 30.523 meldingen 10 van de 10 klinieken hebben data aangeleverd.
2018 31.002 meldingen 15 van de 15 klinieken hebben data aangeleverd.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geaggregeerde data zijn online beschikbaar, voor specifieke informatie moet per geval toestemming gevraagd worden bij Rutgers.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de rapportages op de Rutgers website.

Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
Tel.: 030 231 3431
E-mail: office@rutgers.nl
Website Landelijke Abortus Registratie

Beschikbare publicaties
Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website VZinfo.nl
Soortgelijke gegevensbronnen
Abortusregistratie Nederland

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina