Naam
European Pediatric Surgical Audit
Afkorting
EPSA
Beschrijving

De EPSA (European Pediatric Surgical Audit) richt zich op het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van chirurgische zorg bij kinderen met aangeboren afwijkingen. Sinds januari 2014 is begonnen met het registreren van vier aandoeningen: anorectale malformatie, ziekte van Hirschsprung, oesofagusatresie en congenitale hernia diafragmatica. In 2017 zijn daar drie aandoeningen bij gekomen: gastroschisis, omfalokèle en galgangatresie. Omdat de aandoeningen in de EPSA een lage incidentie hebben, is elke geregistreerde patiënt waardevol om een rijkere dataset te realiseren en zo meer kennis te vergaren. Hoe meer patiënten kunnen worden toegevoegd, hoe beter er geleerd kan worden van de kwaliteit en variatie van de geleverde zorg. Uiteindelijk zullen toekomstige patiënten gebaat zijn bij de nieuwe inzichten die worden vergaard door deze audit. De chirurgische behandeling van de aandoeningen in de EPSA mogen alleen in de zes betrokken Universitaire Medische Centra worden uitgevoerd, gezien de complexiteit en zeldzaamheid van de aandoeningen. De betreffende aandoeningen laten een evenwichtige groei aan toegevoegde patiënten zien per jaar.

Gebruiksdoel

Betrouwbare kwaliteitsregistratie verbetert patiëntenzorg aanzienlijk. Kinderchirurgische centra kunnen zien of ze het goed doen in vergelijking met anderen en zo nodig maatregelen nemen. Bovendien is de grote hoeveelheid gegevens in de database bruikbaar voor onderzoek naar risicofactoren bij operaties. De EPSA richt zich op het monitoren van klinische indicatoren. Zo nodig worden aan de hand daarvan verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: European Pediatric Surgical Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
14-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • EU: Europese Unie
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

 

Specialisme
Kinderchirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen gericht op kinderchirurchie

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert rondom de behandeling van kinderchirurchie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de EPSA-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier voorwaarden gegevensaanvraag.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: European Pediatric Surgical Audit

Beschikbare publicaties

De resultaten zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)