Volksgezondheidenzorg.info

European Pediatric Surgical Audit

Algemeen

Naam
European Pediatric Surgical Audit
Afkorting
EPSA
Beschrijving

De zes centra voor kinderchirurgie in Nederland zijn betrokken bij de European Pediatric Surgical Audit (EPSA). De Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC) kiest hiervoor omdat DICA anoniem registreert en spiegelinformatie oplevert. De aandoeningen in de EPSA vallen onder de speciële kinderchirurgie. Dit betreft operaties bij kinderen jonger dan één maand, kinderen die prematuur geboren zijn of operaties die qua grootte of complexiteit in een kinderchirurgisch centrum behoren te worden uitgevoerd (zoals operaties bij aangeboren afwijkingen, oncologische ingrepen en transplantaties). Deze centra zijn allen universitair medische centra

De EPSA is aanvankelijk begonnen met het registeren van vier aangeboren, zeldzame, anatomische afwijkingen bij pasgeboren kinderen. Het gaat om de ziekte van Hirschprung, congenitale hernia diafragmatica, oesofagus atresie en anorectale malformatie. In januari 2017 zijn daar drie aangeboren afwijkingen aan toegevoegd.

 1. Gastroschisis, situatie tijdens en na de bevalling. Een defect in de buikwand resulteert erin dat delen van organen buiten het lichaam treden.
 2. Een vorm van een anorectale malformatie. Het rectum is verbonden met de urinebuis.
 3. Congenitale hernia diafragmatica. Een breuk in het middenrif zorgt ervoor dat organen vanuit de buikholte in de borstholte terechtkomen. Dit resulteert in een ernstige onderontwikkeling van het longweefsel bij de pasgeborene.
 4. De 5 subclassificaties bij oesofagusatresie. De slokdarm is niet volledig ontwikkeld en in de meeste gevallen verbonden met de luchtpijp.

In de EPSA zijn inmiddels bijna 700 patiënten geregistreerd.

Gebruiksdoel

Betrouwbare kwaliteitsregistratie verbetert patiëntenzorg aanzienlijk. Kinderchirurgische centra kunnen zien of ze het goed doen in vergelijking met anderen en zo nodig maatregelen nemen. Bovendien is de grote hoeveelheid gegevens in de database bruikbaar voor onderzoek naar risicofactoren bij operaties. De EPSA richt zich op het monitoren van klinische indicatoren. Zo nodig worden aan de hand daarvan verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: European Pediatric Surgical Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
12-12-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

 

Specialisme
Kinderchirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen gericht op kinderchirurchie

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert rondom de behandeling van kinderchirurchie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de EPSA-registratie betrokken partijen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier voorwaarden gegevensaanvraag. Er zijn nog geen gegevens uit de EPSA-database beschikbaar voor onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens. 

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: European Pediatric Surgical Audit

Beschikbare publicaties

Voor de EPSA is er nog geen rapportage beschikbaar, wel is informatie beschikbaar in het Jaarverslag 2016.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie bijgaande link naar: achterliggende data en variabelen.

Terug naar zoekpagina