Naam
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en CBS en RIVM
Afkorting
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen
Beschrijving

Iedere GGD verzamelt elke vier jaar gegevens over de volksgezondheid in de GGD-regio met hun eigen Gezondheidsmonitor. Hierbij maakte de GGD onderscheid in een monitor voor volwassenen (19-64 jaar) (vanaf 2020 18-64 jaar) en voor ouderen (65 jaar en ouder). Daarnaast verzamelt het CBS ieder jaar gegevens over de volksgezondheid van Nederland met behulp van de Gezondheidsenquête.

Er heeft een harmonisatietraject plaatsgevonden waarbij alle GGD’en en het CBS hebben afgesproken om voor volwassenen en ouderen in hetzelfde jaar een basisset met onderwerpen met dezelfde vragen te stellen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als bewegen, ervaren gezondheid en het hebben van bepaalde chronische aandoeningen.

Het CBS en alle GGD’en zullen iedere vier jaar een Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen houden met een basisset van geharmoniseerde onderwerpen. Daarnaast blijft het CBS ieder jaar de Gezondheidsenquête afnemen. In 2012, 2016 en 2020 heeft een geharmoniseerde Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen plaatsgevonden.

In 2022 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd, waarin de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van volwassenen en ouderen in kaart wordt gebracht: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022.

Gebruiksdoel

Het doel van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en, CBS en RIVM’ is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder ten behoeve van onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Digitaal loket: Data-aanvraag | Gezondheidsmonitor (monitorgezondheid.nl)
E-mail: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Brondata beschikbaar

Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Open data beschikbaar

Zie de informatie op:
Website CBS StatLine: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012

Website CBS StatLine: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

Website VZinfo: Gezondheidsmonitor Volwassenen

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • GGD GHOR Nederland
 • GGD'en
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
GGD Nederland
Actualisatiedatum
13-06-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Welke wetten

Eenmaal per 4 jaar, in 2024 zal de eerstvolgende reguliere meting plaatsvinden. In 2022 is er een extra meetronde: Corona Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

GGD'en (N=25)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per 4 jaar, in 2024 zal de eerstvolgende reguliere meetronde plaatsvinden. In 2022 heeft een extra corona meting plaatsgevonden.

Bijzonderheden

Kijk op Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen | Gezondheidsmonitor (monitorgezondheid.nl) voor een overzicht en vergelijking van de onderwerpen die zijn uitgevraagd per meting en links naar de basisvragenlijsten.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 387.195 In 2012 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM’ afgenomen. Het betreft volwassenen (19-64 jaar) en de ouderen (65 jaar en ouder). Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 387.195 personen waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de 28 GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS. Het beheer van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2012’ ligt bij het RIVM. Landelijk
2016 457.153 In 2016 is voor de tweede keer de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM’ afgenomen. Het betreft volwassenen (19-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 457.153 personen waarvan 450.146 (98.4%) geënquêteerd zijn door de 25 GGD’en en 7.007 (1.6%) door het CBS. Het beheer van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2016’ ligt bij het RIVM. Landelijk
2020 539.902 In 2020 is voor de derde keer de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM’ afgenomen. Het betreft volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 539.902 personen waarvan 532.854 (98.7%) geënquêteerd zijn door de 25 GGD’en en 7.048 (1.3%) door het CBS. Het beheer van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2020’ ligt bij het RIVM. Landelijk
2022 364.557 In 2022 is een extra meting van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM’ afgenomen: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Het betreft volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 364.557 personen waarvan 356.519 (97,8%) geënquêteerd zijn door de 25 GGD’en en 8.038 (2,2%) door het CBS. Het beheer van de ‘Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2022’ ligt bij het RIVM. Landelijk
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De resultaten van de websites VZinfo, RIVM StatLine en CBS StatLine mogen worden overgenomen met bronvermelding. Op monitorgezondheid.nl/data-aanvraag vindt u informatie over de voorwaarden waaronder de gegevens zijn aan te vragen.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Cijfers op CBS StatLine:
2012
2016
2020
2022

Cijfers op RIVM StatLine:
2012
2016
2020
2022

Kaarten op VZinfo

Contactgegevens publiek

Digitaal loket: Data-aanvraag | Gezondheidsmonitor (monitorgezondheid.nl)
E-mail: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • GGD'en
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Deze registratie is een vervolg op de eerdere versie Gezondheidsmonitor Volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM uit 2012