Volksgezondheidenzorg.info

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en CBS en RIVM

Algemeen

Naam
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en CBS en RIVM
Afkorting
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen
Beschrijving

Iedere GGD verzamelt elke vier jaar gegevens over de volksgezondheid in de GGD-regio met hun eigen Gezondheidsmonitor. Hierbij maakte de GGD onderscheid in een monitor voor volwassenen (19-64 jaar) (vanaf 2020 18-64 jaar) en voor ouderen (65 jaar en ouder). Daarnaast verzamelt het CBS ieder jaar gegevens over de volksgezondheid van Nederland met behulp van de Gezondheidsenquête.

Er heeft een harmonisatietraject plaatsgevonden waarbij alle GGD’en en het CBS hebben afgesproken om voor volwassenen en ouderen in hetzelfde jaar een basisset met onderwerpen met dezelfde vragen te stellen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als bewegen, ervaren gezondheid en het hebben van bepaalde chronische aandoeningen.

Het CBS en alle GGD’en zullen iedere vier jaar een Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen houden met een basisset van geharmoniseerde onderwerpen. Daarnaast blijft het CBS ieder jaar de Gezondheidsenquête afnemen. In 2012, 2016 en 2020 heeft een geharmoniseerde Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen plaatsgevonden.

Gebruiksdoel

Het doel van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM’ is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking (van 18 jaar en ouder) ten behoeve van onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Digitaal loket: Data-aanvraag | Gezondheidsmonitor (monitorgezondheid.nl)
E-mail: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Brondata beschikbaar

Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Open data beschikbaar

Zie de informatie op:
Website CBS StatLine: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012

Website CBS StatLine: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

Website Volksgezondheidenzorg.info: Gezondheidsmonitor Volwassenen

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • GGD GHOR Nederland
 • GGD'en
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
GGD Nederland
Actualisatiedatum
18-06-2021
Wettelijke verplichting
Ja
Welke wetten

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht om minstens eens in de 4 jaar de lokale gezondheidssituatie in kaart te brengen.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

GGD'en (N=25)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per 4 jaar, in 2019/2020 zal de eerstvolgende meetronde plaatsvinden.

Bijzonderheden

In de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2012’ staan gegevens over kwaliteit van leven (ervaren gezondheid), lichamelijke gezondheid (chronische aandoeningen, beperkingen in horen, zien en mobiliteit), psychische gezondheid (angst en depressie), sociale situatie (mantelzorg geven, eenzaamheid, huiselijk geweld), lengte en gewicht, leefstijl (alcoholgebruik, bewegen, roken) en achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst, huishoudsamenstelling, inkomen, opleiding en werksituatie). De basisvragenlijst is te vinden middels onderstaande link:

Basisvragenlijst Volwassenen en Ouderen 2012

In de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2016’ staan gegevens over kwaliteit van leven (ervaren gezondheid, regie over eigen leven), lichamelijke gezondheid (chronische aandoeningen, beperkingen in horen, zien en mobiliteit), psychische gezondheid (angst en depressie), sociale situatie (mantelzorg geven en ontvangen, vrijwilligerswerk, eenzaamheid, ouderenmishandeling), lengte en gewicht, leefstijl (alcoholgebruik, bewegen, roken), leefomgeving (geluidhinder) en achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst, huishoudsamenstelling, inkomen, opleiding en werksituatie). De basisvragenlijsten zijn te vinden middels onderstaande links:

Basisvragenlijst Volwassenen 2016
Basisvragenlijst Ouderen 2016

In de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2020’ staan gegevens over kwaliteit van leven (ervaren gezondheid, regie over eigen leven), lichamelijke gezondheid (chronische aandoeningen, beperkingen in horen, zien en mobiliteit), psychische gezondheid (angst en depressie, stress), sociale situatie (mantelzorg geven, vrijwilligerswerk, eenzaamheid, ouderenmishandeling), lengte en gewicht, leefstijl (alcoholgebruik, bewegen, roken, e-sigaret), leefomgeving (geluidhinder) en achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische indicator).

Basisvragenlijst Volwassenen en Ouderen 2020

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 387.195 In 2012 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM’ afgenomen. Het betreft volwassenen (19-64 jaar) en de ouderen (65 jaar en ouder). Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 387.195 personen waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de 28 GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS. Het beheer van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2012’ ligt bij het RIVM. Landelijk
2016 457.153 In 2016 is voor de tweede keer de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM’ afgenomen. Het betreft volwassenen (19-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 457.153 personen waarvan 450.146 (98.4%) geënquêteerd zijn door de 25 GGD’en en 7.007 (1.6%) door het CBS. Het beheer van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2016’ ligt bij het RIVM. Landelijk
2020 539.902 In 2020 is voor de derde keer de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM’ afgenomen. Het betreft volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 539.902 personen waarvan 532.854 (98.7%) geënquêteerd zijn door de 25 GGD’en en 7.048 (1.3%) door het CBS. Het beheer van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM 2020’ ligt bij het RIVM. Landelijk

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, de resultaten mogen van de website VZinfo en CBS Statline worden overgenomen met bronvermelding. Aanvragen gaan via het digitaal loket: data-aanvraag

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

De cijfers afkomstig uit de Gezondheidsmonitors 2012, 2016 en 2020 staan ook op CBS StatLine. De cijfers uit Gezondheidsmonitor 2020 staan daarnaast ook op RIVM Statline.  Zie de links onder 'Open data'.

Contactgegevens publiek

Digitaal loket: Data-aanvraag | Gezondheidsmonitor (monitorgezondheid.nl)
E-mail: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Beschikbare publicaties

Zie de uitkomsten Gezondheidsmonitor 2012 en de onderzoeksbeschrijving Gezondheidsmonitor 2016. De data staan ook op CBS StatLine. Voor 2020 zijn de gegevens ook te vinden op RIVM StatLine: Gezondheidsmonitor 2020

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • GGD'en
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Deze registratie is een vervolg op de eerdere versie Gezondheidsmonitor Volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM uit 2012

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie voor meer informatie Hoofdstuk 3: Bestandsopbouw en toelichting in het: Documentatierapport Gezondheidsmonitor (GEMON) 2016.

Terug naar zoekpagina