Zorggegevens

Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen

Algemeen

Naam
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen
Beschrijving

Een representatief panel van werkzame tandartsen (de zogenoemde 'peilstations', aangevuld met een aselecte steekproef van tandartsen (-algemeen practici)) werkt met regelmaat mee aan de Omnibus-enquête. Een- tot tweemaal per jaar worden deze tandartsen, schriftelijk, telefonisch of via internet bevraagd over hun opvattingen en gedragen inzake allerlei (actuele) aspecten van en/of kwesties rondom de tandheelkundige beroepsuitoefening.

Gebruiksdoel

De via de Omnibus-enquête verzamelde gegevens over het denken en doen van tandartsen inzake hun beroepsuitoefening worden door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) intern gebruikt voor de cijfermatige onderbouwing van het beleid en extern bij de informatieverstrekking aan tandartsen en andere informatievragers.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@nmt.nl
Website: Staat van de mondzorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Slechts beperkte verstrekking van gegevens aan derden.

Beheerder gegevensbron
  • Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Eigenaar gegevensbron
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Actualisatiedatum
03-03-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Belangrijkste financier(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Databank of dataset
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Tandartsen

Methode van gegevensverzameling
Enquêteren
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Tandartsen

Specialisme
Tandheelkunde
Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
1993
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Een tot drie edities per jaar, met verschillende onderwerpen

Bijzonderheden

Het Project Peilstations omvat drie registraties

  • Onderzoek Tandheelkundige Consumptie (OTC)
  • Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP)
  • Omnibus-enquête

 De belangrijkste variabelen zijn

Gedrag en opvattingen met betrekking tot de beroepsuitoefening.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen:
Tandartsen vanwege lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Beperkte toegang:
Derden beperkte verstrekking van gegevens na overleg, geen gebruik voor commerciële doeleinden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Een beperkt deel van de gegevens is algemeen toegankelijk via de website 'Staat van de mondzorg'. Op deze website wordt aan de hand van onderzoeks- en registratiegegevens een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de mondzorg in Nederland.

Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@nmt.nl
Website: Staat van de mondzorg

Beschikbare publicaties

Zie de website Staat van de Mondzorg voor een overzicht van KNMT onderzoek.

Afnemers/gebruikers
  • Beroepsorganisatie (tandartsen en mondhygiënisten)
  • Universiteiten
  • Zorgaanbieders (tandartsen)
  • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar, wel na overleg en akkoord KNMT.

Terug naar zoekpagina