Zorggegevens

Gezondheidsmonitor Jeugd van GGD’en en RIVM

Algemeen

Naam
Gezondheidsmonitor Jeugd van GGD’en en RIVM
Afkorting
Gezondheidsmonitor Jeugd
Beschrijving

Alle GGD’en in Nederland verzamelen elke vier jaar gegevens over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren via de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek vindt plaats onder scholieren in klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. Alle GGD’en voeren het onderzoek in hetzelfde jaar op uniforme wijze uit. GGD’en gebruiken hiervoor dezelfde (basis) vragenlijst. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken. In de basisvragenlijst zijn vragen opgenomen met betrekking tot mentale en fysieke gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, geluk, stress en weerbaarheid, (cyber) pesten, sexting, roken, drinken en cannabisgebruik, bewegen en sociale media en gamen. In 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd; de eerste keer vond plaats in 2015. In 2021 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd, waarin de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart wordt gebracht: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Gebruiksdoel

Het doel van de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd van GGD’en en RIVM’ is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse jeugd ten behoeve van onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Data-aanvraag: Gezondheidsmonitors
E-mail: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Brondata beschikbaar

Nee.

Open data beschikbaar

Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Beheerder gegevensbron
 • GGD GHOR Nederland
 • GGD'en
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
GGD Nederland
Actualisatiedatum
20-05-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht om minstens eens in de 4 jaar de lokale gezondheidstoestand in kaart te brengen.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit digitale vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Scholieren (leerlingen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs).

Specialisme
Overig
Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per 4 jaar

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 96.919 In 2015 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd. Het betreft scholieren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio. Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 96.919 jongeren. Het beheer van het ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op landelijk niveau. Daarnaast zijn in 14 regio’s ook prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD regio) beschikbaar. In 9 van die 14 GGD regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn. Landelijk
2019 171.192 In 2019 is voor de tweede keer de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd. Het betreft scholieren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per regio. Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 171.192 jongeren. Het beheer van het ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op regionaal (GGD regio) en landelijk niveau. In 19 GGD regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn. Landelijk
2021 166.786 In 2021 is een extra meting van de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Het betreft scholieren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. In alle GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen. Na opschoning van de data bevat het bestand gegevens van 166.786 jongeren. Het beheer van het ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Landelijk

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunnen geïnteresseerden data of cijfers aanvragen voor onderzoek en beleid op zowel landelijk als lokaal niveau.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Website RIVM StatLine:

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015: https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50063NED/table?ts=1653030077432

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019: https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50077NED/table?ts=1653030094866

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021: https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50092NED/table

 

Website Volksgezondheidenzorg.info:

https://vzinfo.nl/atlas-vzinfo/kaarten-gezondheidsmonitor-jeugd

Contactgegevens publiek

Data-aanvraag: Gezondheidsmonitors
E-mail: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • GGD'en
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Scholen
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Jeugdmonitor CBS
 • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina