Zorggegevens

AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's

Algemeen

Naam
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's
Beschrijving

De NICU neonatale gehoorscreening is een tweetraps screening. Als screeningstest wordt gebruik gemaakt van de “Automated Auditory Brainstem Response” (AABR) methode. Aan de screening nemen alle 10 NICU’s in Nederland deel. Deze 9 NICU’s zijn verspreid over 10 locaties. Per centrum is een medicus eindverantwoordelijk. Ook is er centraal bij de Isala een medische coördinator, die mede zorg draagt voor de kwaliteitsbewaking, innovatie en research. Dit centrum fungeert als kenniscentrum. De centrale dataverwerking, data-evaluatie en kwaliteitsbewaking vindt plaats bij TNO. In overleg met de begeleidingscommissie zijn kwaliteitsnormen ontwikkeld voor deelname en “timing” van de screening.

Gebruiksdoel

Het centraal registreren en beschikbaar stellen van gegevens noodzakelijk voor monitoring, kwaliteitsbewaking en het beantwoorden van wetenschappelijke onderzoeksvragen op het gebied van neonatale gehoorscreening.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

ISALA
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
Contactpersoon: Mw. K.S. de Graaff-Korf
Tel.: 088 624 5055
Website ISALA

Open data beschikbaar

Na toestemming van de privacycommissie

Beheerder gegevensbron
TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Eigenaar gegevensbron
De 10 NICU’s vertegenwoordigd door de Isala te Zwolle
Actualisatiedatum
08-02-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

De registratie is gebonden aan de geldende wettelijke privacyregels en afspraak beroepsgroep.

Opdrachtgever(s)
Isala namens alle NICU’s in Nederland in opdracht van het Ministerie van VWS
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
  • Biologische factoren
  • Geboortezorg
  • Persoonsgebonden factoren
  • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
  • Ziekenhuiszorg
  • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Het betreft de registratie van de AABR screeningresultaten per NICU-patiënt en per praktijk.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens. Alle AABR screeningresultaten van linker en rechter oor van NICU patiënten in Nederland worden door verpleegkundigen AABR screeners in elke NICU webbased ingevoerd op de website van TNO. Daarnaast wordt de diagnose vastgelegd van de kinderen die verwezen worden naar een KNO/audiologisch centrum.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Verpleegkundigen

Specialisme
Neonatologie / Kindergeneeskunde
Sector
Derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen, in totaal 9 instellingen.

Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

NAW-gegevens, type screeningsmethode, resultaat van de screening, zwangerschapsduur, geboortegewicht, en indien noodzakelijk ook de datum van eventuele follow-up dan wel doorverwijzing naar KNO/audiologisch centrum alsmede de diagnose gesteld door KNO/AC.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2021 Bijna 100% 100%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor het verstrekken van gegevens voor wetenschappelijke of kwaliteitsdoeleinden is toestemming vereist van de privacy-commissie.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

ISALA
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
Contactpersoon: Mw. K.S. de Graaff-Korf
Tel.: 088 624 5055
Website ISALA

Beschikbare publicaties

Jaarlijkse rapportages, of op aanvraag bij de medisch coördinator.

Afnemers/gebruikers
Specialist KNO
Producten die de gegevensbron gebruiken
  • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
  • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet digitaal beschikbaar.

Terug naar zoekpagina