Naam
Dutch Gynaecological Oncology Audit
Afkorting
DGOA
Beschrijving

De DGOA staat voor Dutch Gynaecological Oncology Audit. Deze registratie richt zich op de behandeling van vier typen gynaecologische tumoren, te weten het ovarium-, cervix-, corpus uteri- en vulvacarcinoom. Daarnaast heeft deze audit een multidisciplinair karakter, waarbij de focus niet alleen gericht is op de chirurgische behandeling, maar ook op de radio- en chemotherapeutische behandeling. Middels dit multidisciplinaire karakter staat de kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal en streven alle betrokken partijen ernaar inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Met zogenoemde spiegelinformatie (benchmarking) kunnen zij de behandeling van deze patiënten aantoonbaar verbeteren.

De registratie is officieel in 2014 van start gegaan. Deelnemende centra krijgen hun eigen resultaten afgezet tegen het landelijk gemiddelde, o.a. vertaald in kwaliteitsindicatoren, wekelijks teruggekoppeld in MijnDICA. Zo worden de behandelaars geattendeerd op eventuele verbeterpunten.

Deze registratie is geïnitieerd door de landelijke multidisciplinaire werkgroep oncologische gynaecologie (WOG). Behalve inhoudsdeskundigen (gynaecoloog-oncologen, radiotherapeut-oncologen, en internist-oncologen) zijn ook vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging Olijf betrokken. DGOA wordt methodologisch ondersteund door experts van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

Gebruiksdoel

In de registratie werd tot nog toe vooral het handelen van de gynaecoloog geëvalueerd. In 2015 hebben de radiotherapeut-oncologen in samenwerking met de gynaecoloog-oncologen de huidige DGOA-registratie uitgebreid met een radiotherapiemodule (DGOA-R). De ontwikkelde module beoogt inzicht te geven in de kwaliteit van radiotherapeutische zorg voor patiënten met een gynaecologische maligniteit.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Gynaecological Oncology Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
14-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Oncologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen en radiotherapeutische centra

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over gynaecologische oncologie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DGOA-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure. Er zijn nog geen gegevens uit de DGOA-database beschikbaar voor onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens. 

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Gynaecological Oncology Audit

Beschikbare publicaties

Zie de resultaten, per registratie, in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)