Zorggegevens

ZonMW TB ENDPoint

Algemeen

Naam
ZonMW TB ENDPoint
Afkorting
TB ENDPoint
Beschrijving

Kwantitatieve gegevens over zorgcascade screening op latente tbc-infectie (LTBI) (testresultaten, resultaten acceptatie en voltooiing preventieve behandeling) en demografische gegevens doelgroep. Kwalitatieve gegevens over ervaring doelgroep en hulpverleners met screening op LTBI.

Gebruiksdoel

Onderzoek naar haalbaarheid en kosteneffectiviteit landelijke implementatie van LTBI screening en preventieve behandeling van immigranten uit landen met een hoge tuberculose incidentie. 

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

KNCV Tuberculosefonds

Naam contactpersoon:

Ineke Spruijt

Telefoon:

070416722

E-mail:

Ineke.spruijt@kncvtbc.org

Adres:

PO Box 146

Postcode/plaats:

2501CC Den Haag

URL website:

https://www.kncvtbc.org/

 

Beheerder gegevensbron
KNCV Tuberculosefonds
Eigenaar gegevensbron
KNCV Tuberculosefonds
Actualisatiedatum
06-12-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Welke wetten

Verplicht onderzoek op tuberculose in kader van Vreemdelingenwet

 

Richtlijn beleid tuberculosescreening immigranten en asielzoekers (Commissie voor Praktische TBC-bestrijding, KNCV Tuberculosefonds)

Richtlijn behandeling latente tuberculose-infectie (Commissie voor Praktische TBC-bestrijding, KNCV Tuberculosefonds)

Opdrachtgever(s)
 • Erasmus Universiteit
 • Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • KNCV Tuberculosefonds
Belangrijkste financier(s)
 • ZonMw
 • KNCV Tuberculosefonds
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

ZonMW

GGD’en en RIVM (voor gegevens die zijn onttrokken aan TUBIS en OsirisNTR)

Inhoud

Type gegevensverzameling
ZonMw dataset
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Openbare gezondheidszorg
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • LTBI diagnosis
 • LTBI screening
 • LTBI treatment completion
 • LTBI treatment initiation
 • Migrant status
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers

Methode van gegevensverzameling
Alle personen die in het kader van TB ENDPoint gescreend zijn op LTBI is gevraagd een gezondheidsvragenlijst in te vullen (vragenlijsten afwezig voor 57 case numbers). Voor alle personen die een preventieve behandeling zijn gestart is een vragenlijst ingevuld door de tbc-arts ter evaluatie van de preventieve behandeling. Vragenlijstgegevens zijn dubbel ingevoerd en opgeschoond. Daarna met behulp van het cliëntnummer de gegevens gekoppeld aan opgevraagde gegevens uit de patiëntenregistratie van de GGD’en (testresultaat) en Nationale Tuberculose Registratiesysteem. De koppeling is gedaan door een onafhankelijke datamanager. Inconsistenties in de data zijn nagevraagd bij de GGD’en. De data zijn daarna geanonimiseerd voor onderzoeksdoeleinden.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Onderzoekers, Specialisten, Verpleegkundigen, Medisch Technisch medewerkers TBCbestrijding GGD

Specialisme
Maatschappelijke gezondheidszorg – TBC Bestrijding
Sector
Niet van toepassing
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

KNCV Tuberculosefonds

GGD’en

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Eemalig

Bijzonderheden

Looptijd van het Zon-MW  gefinancierde project was 2016-2021. Het project is afgesloten in december 2021.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2018 1500 personen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar na toestemming van de Registratiecommissie Nederlands Tuberculoseregister (NTR)

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

KNCV Tuberculosefonds

Naam contactpersoon:

Ineke Spruijt

Telefoon:

070416722

E-mail:

Ineke.spruijt@kncvtbc.org

Adres:

PO Box 146

Postcode/plaats:

2501CC Den Haag

URL website:

https://www.kncvtbc.org/

 

Beschikbare publicaties

Spruijt I, Erkens C, Suurmond J, Huisman E, Koenders M, Kouw P, Toumanian S, Cobelens F, van den Hof S. Implementation of latent tuberculosis infection screening and treatment among newly arriving immigrants in the Netherlands: A mixed methods pilot evaluation. PLoS One. 2019;14(7):e0219252. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6602457/pdf/pone.0219252.pdf)

Spruijt I, Tesfay Haile D, Suurmond J, van den Hof S, Koenders M, Kouw P, van Noort N, Toumanian S, Cobelens F, Goosen S, Erkens C. Latent tuberculosis screening and treatment among asylum seekers: a mixed-methods study. Eur Respir J. 2019;54(5). https://erj.ersjournals.com/content/54/5/1900861

Spruijt I, Haile DT, Erkens C, van den Hof S, Goosen S, Ten Kate A, Teshome H, Karels M, Koenders M, Suurmond J. Strategies to reach and motivate migrant communities at high risk for TB to participate in a latent tuberculosis infection screening program: a community-engaged, mixed methods study among Eritreans. BMC Public Health. 2020;20(1):315.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-8390-9

Spruijt I, Joren C, van den Hof S, Erkens C. Tailored approaches facilitate high completion of tuberculosis infection treatment among migrants. Eur Respir J. 2021;  DOI: 10.1183/13993003.02077-2021.

https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/09/16/13993003.02077-2021

Afnemers/gebruikers
 • Erasmus MC
 • KNCV Tuberculosefonds
 • RIVM

Terug naar zoekpagina