Zorggegevens

Vektis Open data

Algemeen

Naam
Vektis Open data
Beschrijving

Een database die inzicht geeft in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet. 

De kostengegevens in de Vektis open databestanden zijn onderverdeeld naar verschillende kostensoorten binnen de zorgverzekeringswet, zoals medisch-specialistische zorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg, paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsklasse.

Gebruiksdoel

Voor partijen die zelf onderzoek willen doen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek
Organisatie

Vektis

Naam contactpersoon:

R. Ben Yerrou

Telefoon:

030 8008 300

E-mail:

opendata@vektis.nl

Adres:

Sparrenheuvel 18

Postcode/plaats:

3708 JE ZEIST

Beheerder gegevensbron
Vektis
Eigenaar gegevensbron
Vektis
Actualisatiedatum
16-02-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
  • Geboortezorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Genees- en hulpmiddelen
  • Verpleging en verzorging
  • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Verzekerden

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Zorgverzekeraars

Eerste meetjaar
2011
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Open data | Vektis.nl

Contactgegevens publiek
Organisatie

Vektis

Naam contactpersoon:

R. Ben Yerrou

Telefoon:

030 8008 300

E-mail:

opendata@vektis.nl

Adres:

Sparrenheuvel 18

Postcode/plaats:

3708 JE ZEIST

Beschikbare publicaties

Open databestanden Zorgverzekeringswet 2020

Afnemers/gebruikers
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Verwachte wijzigingen

 

Terug naar zoekpagina