Naam
Nabon Breast Cancer Audit
Afkorting
NBCA
Beschrijving

Deze audit registreert de verrichte borstkankerdiagnostiek en -behandelingen en de resultaten hiervan. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg èn die van collegae doordat eigen resultaten worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De NBCA-registratie is een initiatief van Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) met gemandateerde leden van alle beroepsverenigingen betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker. Het betreft borstkankerchirurgen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, internist-oncologen en plastisch chirurgen. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen betrokken.

In 2011 startten we met het verzamelen van gedetailleerde gegevens over de borstkankerzorg in Nederland. Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen zelf gegevens in te voeren in de NBCA via de webbased invoermodule van DICA of de data in te laten voeren door medewerkers van de NKR. Het doel is om in de nabije toekomst de gegevens voor NBCA te verzamelen in een registratiesysteem. Vanuit dit systeem voorzien we zowel de NBCA als de NKR van data. In beide gevallen vindt er (kruiselings) dataverificatie plaats.

Gebruiksdoel

Doel van de registratie is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg en het in gang zetten van verbetertrajecten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

Website: NABON Breast Cancer Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
14-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Oncologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2011
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van mammacarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de NBCA-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

Website: NABON Breast Cancer Audit

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2022 zijn te vinden in de online jaarrapportage

Het NBCA jaarverslag 2020.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Verwachte wijzigingen

Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de gegeven bestraling en de variatie tussen radiotherapiecentra heeft de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) het initiatief genomen om de NBCA uit te breiden met radiotherapeutische parameters. Vanaf 2020 worden van alle patiënten met borstkanker ook de radiotherapeutische behandel- en uitkomstparameters systematisch vastgelegd in de NBCA-R.