Zorggegevens

Voedselgerelateerde uitbraken

Algemeen

Naam
Voedselgerelateerde uitbraken
Beschrijving

Geregistreerd worden alle niet-anonieme meldingen van uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en/of GGD-en met achtergrondinformatie over aantal zieken, klachten, incubatietijd, geconsumeerd voedsel, plaats van bereiding, onderzochte monsters en gevonden oorzaak. De resultaten zijn gebaseerd op de meldingen aan de NVWA en de wettelijk verplichte meldingen van voedselgerelateerde uitbraken door laboratoria en de behandelende artsen via de GGD-en in de meldingsapplicatie Osiris aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Het RIVM analyseert en rapporteert deze gegevens jaarlijks.

Gebruiksdoel

Volgen van trends in meldingen van uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de GGD-en.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM
Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb)
Afdeling EPI
Contactpersoon: mw I.H.M. Friesema
Tel.: 088 689 2071
Email: Ingrid.friesema@rivm.nl
Website RIVM over voedselinfecties

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
07-11-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Warenwet, Wet publieke gezondheid (GGD'en)

Opdrachtgever(s)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Belangrijkste financier(s)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Omgeving
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Vanaf 2015 alleen nog uitbraken

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Medewerkers GGD-en via applicatie OSIRIS (meldingsplichte micro-organismen)
 • Medewerkers NVWA (ook via de applicatie OSIRIS, alleen niet real-time en met aparte inlog/database dan die van meldingsplichtige ziekten)
Specialisme
Microbiologie en infectieziekten
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • GGD-en
Eerste meetjaar
1991
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn: 

Meldingen, aantal zieken, klachten van zieken, incubatietijd, plaats van bereiding, onderzochte monsters, mogelijke ziekteverwekkers en mogelijke oorzaken.
Van de Osiris-vragenlijst die door de GGD-en wordt ingevuld bestaat een 'papieren' versie, maar van de vragenlijst die de NVWA invult bestaat een dergelijke versie niet.

Toelichting eerstelijnszorg:

Iedereen kan een voedselinfectie/uitbraak melden aan de NVWA. Daarnaast moeten voedselgerelateerde uitbraken door laboratoria en artsen, inclusief huisartsen, aan de GGD gemeld worden.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 406 meldingen van voedselgerelateerde uitbraken met 1.850 zieken
2016 594 meldingen van voedselgerelateerde uitbraken met 2.731 zieken
2017 666 meldingen van voedselgerelateerde uitbraken met 2.995 zieken
2018 756 meldingen van voedselgerelateerde uitbraken met 2.805 zieken
2019 735 meldingen van voedselgerelateerde uitbraken met 3.058 zieken
2020 559 meldingen van voedselgerelateerde uitbraken met 1.907 zieken
2021 838 meldingen van voedselgerelateerde uitbraken met 3.517 zieken
2022 1.165 meldingen van voedselgerelateerde uitbraken met 4.470 zieken

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen toegang tot primaire gegevens voor derden. Wel is het jaarrapport 'Registratie voedselgerelateerde uitbraken' bij de NVWA en het CIb op te vragen. Voor vragen over de cijfers uit het rapport of achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met Ingrid Friesema, contactpersoon van de registratie.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

RIVM
Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb)
Afdeling EPI
Contactpersoon: mw I.H.M. Friesema
Tel.: 088 689 2071
Email: Ingrid.friesema@rivm.nl
Website RIVM over voedselinfecties

Beschikbare publicaties

Zie de verschillende rapportages:

 • Het rapport uit 2016 op de RIVM-website
 • Het rapport uit 2017 op de RIVM-website
 • Het rapport over 2006-2017 op de RIVM-website
 • Het rapport uit 2018-2019 op de RIVM-website
 • Het rapport uit 2020 op de RIVM-website
 • Het rapport uit 2021 op de RIVM-website
 • Het rapport over 2022 op de RIVM-website
Afnemers/gebruikers
 • EU: European Food Safety Authority (EFSA)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleidsadviezen
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Geen

Belangrijke wijzigingen in het verleden

De criteria voor registratie van meldingen in Osiris door de NVWA is in 2015 gewijzigd.

• In de periode 2006-2014 werden alle (niet-anonieme) meldingen doorgegeven waarbij voldoende informatie was geleverd om een onderzoek in te stellen en waarbij monstername had plaatsgevonden, ook als het om een enkel ziektegeval ging.

• Vanaf 2015 is dit veranderd in alle niet-anonieme meldingen van uitbraken (dat wil zeggen twee of meer zieken), ongeacht of er monsters waren genomen.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
EXPLAantalOverl
Aantal overleden
Nummer: Aantal overleden
EXPLaantalPat
Totaal aantal patienten
Nummer: Aantal patienten
EXPLAantalZhsOpn
Aantal ziekenhuisopnames
Nummer: Aantal ziekenhuisopnames
EXPLaantPatBrak
Aantal patiënten met braken
Nummer: Aantal patiënten met braken
EXPLaantPatDiar
Aantal patiënten met diarree
Nummer: Aantal patiënten met diarree
EXPLnr
Uniek (GGD) explosienummer
Tekst: explosienr
MeldCrit1
Voldoet de melding aan het bovenstaande meldingscriterium?
 • 3: Onbekend
 • J: Ja
 • N: Nee
MeldCritTekst1
Wat is de reden dat u toch wilt melden?
Tekst: Reden melding
MELGGDExtern
Aantekeningen GGD voor LCI / EPI
Tekst: Aantekeningen GGD
MELGGDIntern
Aantekeningen GGD intern:
Tekst: Aantekeningen GGD intern
MELGGDOntvDt
Melding ontvangen op GGD:
Datum: meldingsdatum
MELIGZAant
Aantekeningen LCI:
Tekst: Aantekeningen LCI
MELRIVMAant
Aantekeningen EPI:
Tekst: Aantekeningen EPI
VoedContVWA
Is contact geweest met de VWA?
 • J: Ja
 • N: Nee
 • Onb: Onbekend
VoedLandBesmet
Wat is het meest waarschijnlijke land van besmetting
 • 0: Onbekend
 • 5001: Canada
 • 5002: Frankrijk
 • 5003: Zwitserland
 • 5004: Rhodesie
 • 5005: Malawi
 • 5006: Cuba
 • 5007: Suriname
 • 5008: Tunesie
 • 5009: Oostenrijk
 • 5010: Belgie
 • 5011: Botswana
 • 5012: Iran
 • 5013: Nieuwzeeland
 • 5014: Zuidafrika
 • 5015: Denemarken
 • 5016: Noordjemen
 • 5017: Hongarije
 • 5018: Saoediarabie
 • 5019: Liberia
 • 5020: Etiopie
 • 5021: Chili
 • 5022: Marokko
 • 5023: Togo
 • 5024: Ghana
 • 5025: Laos
 • 5026: Angola
 • 5027: Filipijnen
 • 5028: Zambia
 • 5029: Mali
 • 5030: Ivoorkust
 • 5031: Birma
 • 5032: Monaco
 • 5033: Colombia
 • 5034: Albanie
 • 5035: Kameroen
 • 5036: Zuidvietnam
 • 5037: Singapore
 • 5038: Paraguay
 • 5039: Zweden
 • 5040: Cyprus
 • 5041: Australisch Nieuwguinea
 • 5042: Brunei
 • 5043: Irak
 • 5044: Mauritius
 • 5045: Vaticaanstad
 • 5046: Kashmir
 • 5047: Myanmar
 • 5048: Jemen
 • 5049: Slovenie
 • 5050: Zaire
 • 5051: Kroatie
 • 5052: Taiwan
 • 5053: Rusland
 • 5054: Armenie
 • 5055: Ascension
 • 5056: Azoren
 • 5057: Bahrein
 • 5058: Bhutan
 • 5059: Britse Antillen
 • 5060: Comoren
 • 5061: Falklandeilanden
 • 5062: Frans Guyana
 • 5063: Frans Somaliland
 • 5064: Gilbert- en Elice-eilanden
 • 5065: Groenland
 • 5066: Guadeloupe
 • 5067: onbekend
 • 5068: Macau
 • 5069: Martinique
 • 5070: Mozambique
 • 5071: Pitcairneilanden
 • 5072: Guinee Bissau
 • 5073: Reunion
 • 5074: Saint Pierre en Miquelon
 • 5076: Tonga
 • 5077: Wallis en Futuna
 • 5078: Zuidwest Afrika
 • 5079: Frans Indie
 • 5080: Johnston
 • 5084: Mayotte
 • 5092: Sint Vincent en de Grenadinen
 • 5095: Aruba
 • 5096: Burkina Faso
 • 5097: Azerbajdsjan
 • 5098: Belarus (Wit-Rusland)
 • 5099: Kazachstan
 • 5100: Macedonie
 • 5102: Servie
 • 5103: Montenegro
 • 5106: Bonaire
 • 5107: Curacao
 • 5108: Saba
 • 5109: Sint Eustatius
 • 5110: Sint Maarten
 • 6000: Moldavie
 • 6001: Burundi
 • 6002: Finland
 • 6003: Griekenland
 • 6004: Guatemala
 • 6005: Nigeria
 • 6006: Libie
 • 6007: Ierland
 • 6008: Brazilie
 • 6009: Rwanda
 • 6010: Venezuela
 • 6011: IJsland
 • 6012: Liechtenstein
 • 6013: Somalie
 • 6014: Verenigde Staten van Amerika
 • 6015: Bolivia
 • 6016: Australie
 • 6017: Jamaica
 • 6018: Luxemburg
 • 6019: Tsjaad
 • 6020: Mauritanie
 • 6021: Kyrgyzstan
 • 6022: China
 • 6023: Afganistan
 • 6024: Indonesie
 • 6025: Guyana
 • 6027: Noorwegen
 • 6028: San Marino
 • 6029: Duitsland
 • 6030: Nederland
 • 6031: Cambodja
 • 6032: Fiji
 • 6033: Bahama-eilanden
 • 6034: Israel
 • 6035: Nepal
 • 6036: Zuidkorea
 • 6037: Spanje
 • 6038: Oekraine
 • 6039: Grootbrittannie
 • 6040: Niger
 • 6041: Haiti
 • 6042: Jordanie
 • 6043: Turkije
 • 6044: Trinidad en Tobago
 • 6045: Joegoslavie
 • 6047: Algerije
 • 6048: Gabon
 • 6049: Noordkorea
 • 6050: Oezbekistan
 • 6051: Sierra Leone
 • 6053: Canarische eilanden
 • 6054: Frans Polynesie
 • 6055: Gibraltar
 • 6057: Tadzjikistan
 • 6059: Sao Tome en Principe
 • 6060: Sint Helena
 • 6061: Tristan Da Cunha
 • 6062: Westsamoa
 • 6063: Toerkmenistan
 • 6064: Georgie
 • 6065: Bosnie-Herzegovina
 • 6066: Tsjechie
 • 6067: Slowakije
 • 6068: Federale Republiek Joegoslavie
 • 6069: Congo (incl. Democratische Republiek)
 • 7001: Uganda
 • 7002: Kenya
 • 7003: Malta
 • 7004: Barbados
 • 7005: Andorra
 • 7006: Mexico
 • 7007: Costa Rica
 • 7008: Gambia
 • 7009: Syrie
 • 7011: Nederlandse Antillen
 • 7014: Egypte
 • 7015: Argentinie
 • 7016: Lesotho
 • 7017: Honduras
 • 7018: Nicaragua
 • 7020: Pakistan
 • 7021: Senegal
 • 7024: Bulgarije
 • 7026: Maleisie
 • 7027: Dominicaanse Republiek
 • 7028: Polen
 • 7030: Britse Maagdeneilanden
 • 7031: Tanzania
 • 7032: El Salvador
 • 7033: Sri Lanka
 • 7034: Soedan (Noord)
 • 7035: Japan
 • 7037: Panama
 • 7038: Uruguay
 • 7039: Ecuador
 • 7040: Guinee
 • 7041: Maldiven
 • 7042: Thailand
 • 7043: Libanon
 • 7044: Italie
 • 7045: Koeweit
 • 7046: India
 • 7047: Roemenie
 • 7049: Peru
 • 7050: Portugal
 • 7051: Oman
 • 7052: Mongolie
 • 7054: Verenigde Arabische Emiraten
 • 7055: Tibet
 • 7057: Nauru
 • 7064: Letland
 • 7065: Estland
 • 7066: Litouwen
 • 7084: Bangladesh
 • 7087: Madeira-eilanden
 • 7088: Amerikaanse Maagdeneilanden
 • 7092: Caymaneilanden
 • 7095: Brits Territorium in Antarctica
 • 7096: Brits Territorium in de Indische Oceaan
 • 7097: Cookeilanden
 • 7098: Tokelau-eilanden
 • 7099: Nieuwcaledonie
 • 8001: Guam
 • 8002: Amerikaans Samoa
 • 8003: Midway
 • 8005: Wake
 • 8008: Grenada
 • 8009: Marianen
 • 8012: Christmaseiland
 • 8013: Cocoseilanden
 • 8014: Faeroer
 • 8015: Montserrat
 • 8016: Norfolk
 • 8017: Belize
 • 8019: Turks- en Caicoseilanden
 • 8020: Puerto Rico
 • 8021: Papua-Nieuwguinea
 • 8022: Solomoneilanden
 • 8023: Benin
 • 8024: Vietnam
 • 8025: Kaapverdie
 • 8026: Seychellen
 • 8027: Kiribati
 • 8028: Tuvalu
 • 8029: Sint Lucia
 • 8030: Dominica
 • 8031: Zimbabwe
 • 8034: Kanaaleilanden
 • 8035: Man
 • 8036: Anguilla
 • 8037: Saint Kitts-Nevis
 • 8041: Panamakanaalzone
 • 8044: Republiek van Palau
 • 8045: Antigua en Barbuda
 • 9003: Eritrea
 • 9008: Kongo
 • 9010: Madagaskar
 • 9023: Namibie
 • 9036: Swaziland
 • 9037: Katar
 • 9043: Equatoriaalguinee
 • 9048: Bermuda
 • 9056: Marshalleilanden
 • 9061: Aboe Dhabi
 • 9086: Centrafrika
 • 9087: Djibouti
 • 9089: Bondsrepubliek Duitsland
 • 9090: Vanuatu
 • 9091: Niue
 • 9093: Westelijke Sahara
 • 9094: Micronesia
 • 9095: Svalbardeilanden
 • 9950: Wit-Rusland
 • 9960: Soedan (Zuid)
 • 9999: Internationaal gebied
VoedLandBesmetAnders
Mogelijke andere landen
 • 0: Onbekend
 • 5001: Canada
 • 5002: Frankrijk
 • 5003: Zwitserland
 • 5004: Rhodesie
 • 5005: Malawi
 • 5006: Cuba
 • 5007: Suriname
 • 5008: Tunesie
 • 5009: Oostenrijk
 • 5010: Belgie
 • 5011: Botswana
 • 5012: Iran
 • 5013: Nieuwzeeland
 • 5014: Zuidafrika
 • 5015: Denemarken
 • 5016: Noordjemen
 • 5017: Hongarije
 • 5018: Saoediarabie
 • 5019: Liberia
 • 5020: Etiopie
 • 5021: Chili
 • 5022: Marokko
 • 5023: Togo
 • 5024: Ghana
 • 5025: Laos
 • 5026: Angola
 • 5027: Filipijnen
 • 5028: Zambia
 • 5029: Mali
 • 5030: Ivoorkust
 • 5031: Birma
 • 5032: Monaco
 • 5033: Colombia
 • 5034: Albanie
 • 5035: Kameroen
 • 5036: Zuidvietnam
 • 5037: Singapore
 • 5038: Paraguay
 • 5039: Zweden
 • 5040: Cyprus
 • 5041: Australisch Nieuwguinea
 • 5042: Brunei
 • 5043: Irak
 • 5044: Mauritius
 • 5045: Vaticaanstad
 • 5046: Kashmir
 • 5047: Myanmar
 • 5048: Jemen
 • 5049: Slovenie
 • 5050: Zaire
 • 5051: Kroatie
 • 5052: Taiwan
 • 5053: Rusland
 • 5054: Armenie
 • 5055: Ascension
 • 5056: Azoren
 • 5057: Bahrein
 • 5058: Bhutan
 • 5059: Britse Antillen
 • 5060: Comoren
 • 5061: Falklandeilanden
 • 5062: Frans Guyana
 • 5063: Frans Somaliland
 • 5064: Gilbert- en Elice-eilanden
 • 5065: Groenland
 • 5066: Guadeloupe
 • 5067: onbekend
 • 5068: Macau
 • 5069: Martinique
 • 5070: Mozambique
 • 5071: Pitcairneilanden
 • 5072: Guinee Bissau
 • 5073: Reunion
 • 5074: Saint Pierre en Miquelon
 • 5076: Tonga
 • 5077: Wallis en Futuna
 • 5078: Zuidwest Afrika
 • 5079: Frans Indie
 • 5080: Johnston
 • 5084: Mayotte
 • 5092: Sint Vincent en de Grenadinen
 • 5095: Aruba
 • 5096: Burkina Faso
 • 5097: Azerbajdsjan
 • 5098: Belarus (Wit-Rusland)
 • 5099: Kazachstan
 • 5100: Macedonie
 • 5102: Servie
 • 5103: Montenegro
 • 5106: Bonaire
 • 5107: Curacao
 • 5108: Saba
 • 5109: Sint Eustatius
 • 5110: Sint Maarten
 • 6000: Moldavie
 • 6001: Burundi
 • 6002: Finland
 • 6003: Griekenland
 • 6004: Guatemala
 • 6005: Nigeria
 • 6006: Libie
 • 6007: Ierland
 • 6008: Brazilie
 • 6009: Rwanda
 • 6010: Venezuela
 • 6011: IJsland
 • 6012: Liechtenstein
 • 6013: Somalie
 • 6014: Verenigde Staten van Amerika
 • 6015: Bolivia
 • 6016: Australie
 • 6017: Jamaica
 • 6018: Luxemburg
 • 6019: Tsjaad
 • 6020: Mauritanie
 • 6021: Kyrgyzstan
 • 6022: China
 • 6023: Afganistan
 • 6024: Indonesie
 • 6025: Guyana
 • 6027: Noorwegen
 • 6028: San Marino
 • 6029: Duitsland
 • 6030: Nederland
 • 6031: Cambodja
 • 6032: Fiji
 • 6033: Bahama-eilanden
 • 6034: Israel
 • 6035: Nepal
 • 6036: Zuidkorea
 • 6037: Spanje
 • 6038: Oekraine
 • 6039: Grootbrittannie
 • 6040: Niger
 • 6041: Haiti
 • 6042: Jordanie
 • 6043: Turkije
 • 6044: Trinidad en Tobago
 • 6045: Joegoslavie
 • 6047: Algerije
 • 6048: Gabon
 • 6049: Noordkorea
 • 6050: Oezbekistan
 • 6051: Sierra Leone
 • 6053: Canarische eilanden
 • 6054: Frans Polynesie
 • 6055: Gibraltar
 • 6057: Tadzjikistan
 • 6059: Sao Tome en Principe
 • 6060: Sint Helena
 • 6061: Tristan Da Cunha
 • 6062: Westsamoa
 • 6063: Toerkmenistan
 • 6064: Georgie
 • 6065: Bosnie-Herzegovina
 • 6066: Tsjechie
 • 6067: Slowakije
 • 6068: Federale Republiek Joegoslavie
 • 6069: Congo (incl. Democratische Republiek)
 • 7001: Uganda
 • 7002: Kenya
 • 7003: Malta
 • 7004: Barbados
 • 7005: Andorra
 • 7006: Mexico
 • 7007: Costa Rica
 • 7008: Gambia
 • 7009: Syrie
 • 7011: Nederlandse Antillen
 • 7014: Egypte
 • 7015: Argentinie
 • 7016: Lesotho
 • 7017: Honduras
 • 7018: Nicaragua
 • 7020: Pakistan
 • 7021: Senegal
 • 7024: Bulgarije
 • 7026: Maleisie
 • 7027: Dominicaanse Republiek
 • 7028: Polen
 • 7030: Britse Maagdeneilanden
 • 7031: Tanzania
 • 7032: El Salvador
 • 7033: Sri Lanka
 • 7034: Soedan (Noord)
 • 7035: Japan
 • 7037: Panama
 • 7038: Uruguay
 • 7039: Ecuador
 • 7040: Guinee
 • 7041: Maldiven
 • 7042: Thailand
 • 7043: Libanon
 • 7044: Italie
 • 7045: Koeweit
 • 7046: India
 • 7047: Roemenie
 • 7049: Peru
 • 7050: Portugal
 • 7051: Oman
 • 7052: Mongolie
 • 7054: Verenigde Arabische Emiraten
 • 7055: Tibet
 • 7057: Nauru
 • 7064: Letland
 • 7065: Estland
 • 7066: Litouwen
 • 7084: Bangladesh
 • 7087: Madeira-eilanden
 • 7088: Amerikaanse Maagdeneilanden
 • 7092: Caymaneilanden
 • 7095: Brits Territorium in Antarctica
 • 7096: Brits Territorium in de Indische Oceaan
 • 7097: Cookeilanden
 • 7098: Tokelau-eilanden
 • 7099: Nieuwcaledonie
 • 8001: Guam
 • 8002: Amerikaans Samoa
 • 8003: Midway
 • 8005: Wake
 • 8008: Grenada
 • 8009: Marianen
 • 8012: Christmaseiland
 • 8013: Cocoseilanden
 • 8014: Faeroer
 • 8015: Montserrat
 • 8016: Norfolk
 • 8017: Belize
 • 8019: Turks- en Caicoseilanden
 • 8020: Puerto Rico
 • 8021: Papua-Nieuwguinea
 • 8022: Solomoneilanden
 • 8023: Benin
 • 8024: Vietnam
 • 8025: Kaapverdie
 • 8026: Seychellen
 • 8027: Kiribati
 • 8028: Tuvalu
 • 8029: Sint Lucia
 • 8030: Dominica
 • 8031: Zimbabwe
 • 8034: Kanaaleilanden
 • 8035: Man
 • 8036: Anguilla
 • 8037: Saint Kitts-Nevis
 • 8041: Panamakanaalzone
 • 8044: Republiek van Palau
 • 8045: Antigua en Barbuda
 • 9003: Eritrea
 • 9008: Kongo
 • 9010: Madagaskar
 • 9023: Namibie
 • 9036: Swaziland
 • 9037: Katar
 • 9043: Equatoriaalguinee
 • 9048: Bermuda
 • 9056: Marshalleilanden
 • 9061: Aboe Dhabi
 • 9086: Centrafrika
 • 9087: Djibouti
 • 9089: Bondsrepubliek Duitsland
 • 9090: Vanuatu
 • 9091: Niue
 • 9093: Westelijke Sahara
 • 9094: Micronesia
 • 9095: Svalbardeilanden
 • 9950: Wit-Rusland
 • 9960: Soedan (Zuid)
 • 9999: Internationaal gebied
VoedPlaatsBereiding
Plaatsnaam plaats van bereiding
Tekst: Plaatsnaam bereiding
VoedPlBereid
Plaats van bereiding van het voedsel
 • 1: Gezin / thuis
 • 10: Onbekend
 • 11: Anders
 • 2: Restaurant
 • 3: Cafetaria / afhaalrestaurant
 • 4: Catering
 • 5: Kantine (bedrijfs-, sport-)
 • 6: Hotel
 • 7: Instelling
 • 8: Winkel
 • 9: Overige
VoedPlBereidOmscr
Indien instelling, omschrijving soort instelling
Tekst: omschrijving soort instelling
VoedPlBereidOv
Omschrijving plaats bereiding, indien overige
Tekst: Omschrijving plaats bereiding
VoedRelPat
Indien meerdere personen ziek, wat is de relatie tussen de patiënten?
 • 1: Wonen in zelfde huishouden
 • 2: Familie / vrienden (verschillende huishoudens)
 • 3: Bewoners in een instelling
 • 4: Genodigden voor een (bruilofts-)feest
 • 5: Collega‚Äôs werk
 • 6: Reisgezelschap
 • 7: Overeenkomstige typeringsuitslag
 • 8: Overig
 • azc: Bewoners in een asielzoekerscentrum
VoedRelPatOv
Omschrijving relatie overige
Tekst: Omschrijving relatie overige
VoedselBron
Welk voedsel is de mogelijke bron
 • 1: melk en -producten
 • 10: vis
 • 11: schaal- en schelpdieren
 • 12: soepen en bouillons
 • 13: vetten, oliën, sauzen en dressings
 • 14: brood, koek, gebak, zoutjes
 • 15: granen en deegwaren
 • 16: samengesteld product of buffet
 • 17: dranken, incl. water
 • 18: overige voedselproducten
 • 2: kaas
 • 20: onbekend
 • 3: eieren en eiproducten
 • 5: groenten en fruit
 • 6: rund- en kalfsvlees
 • 7: varkensvlees
 • 8: kip
 • 9: overig gevogelte
VoedselGegeten
Werd dit voedsel rauw of ongaar gegeten?
 • J: Ja
 • N: Nee
 • Onb: Onbekend
VoedselGegOms
Indien rauw of ongaar, welk voedsel werd rauw of ongaar gegeten
Tekst: voedsel rauw of ongaar gegeten
VoedselOmschr
Omschrijving voedsel
Tekst: Omschrijving voedsel
VoedSoortEPIAnders
Omschrijving soort onderzoek, indien anders
Tekst: Omschrijving soort onderzoek
VoedSoortEPIonderz
Soort epidemiologisch onderzoek
 • 1: Navraag bij patiënten
 • 2: Patiënt-controle onderzoek
 • 3: Cohort onderzoek
 • 4: Anders
VoedTypUitslag
Typeringsuitslag
Tekst: Typeringsuitslag
VoedVerwAangetoondOm
Omschrijving voedsel waarin verwekker is aangetoond
Tekst: Omschrijving voedsel
VoedVerwekker
Is er een verwekker aangetoond in voedsel?
 • J: Ja
 • N: Nee
 • Onb: Onbekend
VoedVerwekkerAangeto
Voedsel waarin verwekker is aangetoond (meerdere antwoorden mogelijk)
 • 1: melk en -producten
 • 10: vis
 • 11: schaal- en schelpdieren
 • 12: soepen en bouillons
 • 13: vetten, oliën, sauzen en dressings
 • 14: brood, koek, gebak, zoutjes
 • 15: granen en deegwaren
 • 16: samengesteld product of buffet
 • 17: dranken, incl. water
 • 18: overige voedselproducten
 • 2: kaas
 • 20: onbekend
 • 3: eieren en eiproducten
 • 5: groenten en fruit
 • 6: rund- en kalfsvlees
 • 7: varkensvlees
 • 8: kip
 • 9: overig gevogelte
VoedVerwekkerPat
Is er een verwekker aangetoond bij de patiënt(en)?
 • 3: Onbekend
 • J: Ja
 • N: Nee
VoedVWAKlachtNr
VWA meldkamer klachtnummer
Tekst: VWA-klachtnummer
VoedZelfHuisPcPat
Indien zelfde huishouden of instelling, postcodecijfers patiënten
Tekst: postcodecijfers patiënten
VoedZiekteVerwekAnd
Ziekteverwekker indien anders
Tekst: Ziekteverwekker indien anders
VoedZiekteVerwekker
Ziekteverwekker aangetoond in voedsel
 • 1: Bacillus cereus
 • 10: Norovirus
 • 11: Salmonella Enteritidis
 • 12: Salmonella Typhimurium
 • 13: Salmonella spp.
 • 14: Shigella sonnei
 • 15: Shigella spp.
 • 16: Staphylococcus aureus
 • 17: Anders
 • 18: Onbekend
 • 2: Bacillus spp.
 • 3: Campylobacter jejuni
 • 4: Campylobacter spp.
 • 5: Clostridium botulinum
 • 6: Clostridium perfringens
 • 7: Clostridium spp.
 • 8: Escherichia coli
 • 9: Listeria monocytogenes
VWA1ezktdag
Eerste ziektedag van eerste zieke
 • Datum2: eerste ziektedag
 • Datum3: eerste ziektedag
VWAAantBr
Aantal patiënten met braken
Nummer: Aantal patiënten met braken
VWAAantDia
Aantal patiënten met diarree
Nummer: Aantal patiënten met diarree
VWAAndOorz
Andere mogelijke oorzaken
 • 1: bereiding van te grote hoeveelheden
 • 10: inadequate opslag
 • 11: inadequate verhitting
 • 12: onvoldoende desinfectie
 • 13: onvoldoende hygiene door voedselbereider
 • 14: rauw voedsel besmet: consumptie van rauw voedsel
 • 15: rauw voedsel is giftig (bijv. paddestoelen)
 • 16: voedsel te lang van tevoren bereid
 • 2: chemische contaminatie
 • 3: contaminatie door een geinfecteerd persoon
 • 4: contaminatie van keukengerei
 • 5: contaminatie van opslagfaciliteit
 • 6: gebruik van besmette ingredienten in een ongekoeld of onverhit product
 • 7: inadequaat afkoelproces
 • 8: inadequate koeling
 • 9: inadequate ontdooiing
 • 99: anders, namelijk
VWAANdOorzAnd
Andere oorzaak, namelijk
Tekst: Anders, namelijk
VWAConsAnd
Plaats consumptie
Tekst: Plaats consumptie anders, namelijk
VWAContGGD
Heeft er contact met de GGD plaatsgevonden?
 • J: Ja
 • N: Nee
 • Onb: Onbekend
VWAGem
Plaatsnaam
Tekst: Plaatsnaam van incident
VWAGGD
Naam GGD
 • G-ALKMAAR: GGD Noord-Kennemerland
 • G-ALMELO: GGD Regio Twente
 • G-AMERSFOORT: GGD Eemland
 • G-AMSTELVEEN: GGD Amstelland de Meerlanden
 • G-AMSTERDAM: GGD Amsterdam
 • G-ARNHEM: Hulpverlening Gelderland-Midden
 • G-ASSEN: GGD Drenthe
 • G-BREDA: GGD West-Brabant
 • G-BUSSUM: GGD Gooi en Vechtstreek
 • G-DEN_BOSCH: GGD Hart voor Brabant
 • G-DEN_HAAG: GGD Den Haag
 • G-DEN_HELDER: GGD Kop van Noord-Holland
 • G-Deventer: GGD Regio Stedendriehoek
 • G-DOETINCHEM: GGD Achterhoek
 • G-DORDRECHT: GGD Zuid-Holland Zuid
 • G-EINDHOVEN: GGD Eindhoven
 • GGD_NRDNED: GGD Noord Nederland
 • G-GELRE-IJSSEL: GGD Gelre IJssel
 • G-GOES: GGD Zeeland
 • G-GOUDA: GGD Midden-Holland
 • G-GRONINGEN: GGD Groningen
 • G-HAARLEM: GGD Kennemerland
 • G-HARDERWIJK: GGD Regio Noord-Veluwe
 • G-HEERLEN: GGD Oostelijk Zuid-Limburg
 • G-HOORN: GGD Westfriesland
 • G-LEEUWARDEN: GGD Fryslan
 • G-LEIDEN: GGD Zuid-Holland Noord
 • G-LELYSTAD: GGD Flevoland
 • G-MAASTRICHT: GGD Zuidelijk Zuid-Limburg
 • G-NIJMEGEN: GGD Nijmegen
 • G-ROTTERDAM: GGD Rotterdam
 • G-SPIJKENISSE: GGD Zuidhollandse Eilanden
 • G-TIEL: GGD Rivierenland
 • G-UTRECHT: GGD Utrecht
 • G-VALKENSWAARD: GGD Zuid-Oost Brabant
 • G-VENLO: GGD Noord- en Midden-Limburg
 • G-VLAARDINGEN: GGD Nieuwe Waterweg Noord
 • G-ZAANDAM: GGD Zaanstreek-Waterland
 • G-ZEIST: GGD Midden Nederland
 • G-ZOETERMEER: GGD Zuid-Holland West
 • G-ZUID-LIMBURG: GGD Zuid-Limburg
 • G-ZWOLLE: GGD Regio IJssel-Vecht
VWAGGDOnd
Heeft de GGD het incident onderzocht?
 • J: Ja
 • N: Nee
 • Onb: Onbekend
VWAHyg
Was er volgens de melder sprake van een slechte hygiene in de eetgelegenheid?
 • J: Ja
 • N: Nee
 • Onb: Onbekend
VWAincDuur
Mediane ziekteduur in dagen
Nummer: Mediane ziekteduur in dagen
VWAInctijd
Mediane incubatietijd in uren
 • Nummer_1: Mediane incubatietijd in uren
 • Nummer_2: Mediane incubatietijd in uren
VWAMeldDatum
Melddatum
Datum: melddatum
VWAMonsternr
VWA-monsternummer
Tekst: VWA-monsternummer
VWAMonsterNr2
VWA-monsternummer
Tekst: VWA-monsternummer
VWAMonsterNr3
VWA-monsternummer
Tekst: VWA-monsternummer
VWAMonsterSoort
Monstersoort
 • 1: melk en -producten
 • 10: rund- en kalfsvlees (bereid bemonsterd)
 • 11: varkensvlees (rauw bemonsterd)
 • 12: varkensvlees (bereid bemonsterd)
 • 13: kip (rauw bemonsterd)
 • 14: kip (bereid bemonsterd)
 • 15: overig gevogelte (rauw bemonsterd)
 • 16: overig gevogelte (bereid bemonsterd)
 • 17: overig gevogelte (bereid bemonsterd)
 • 18: overig vlees (rauw bemonsterd)
 • 19: overig vlees(bereid bemonsterd)
 • 2: kaas
 • 20: vis (rauw bemonsterd)
 • 21: vis (bereid bemonsterd)
 • 22: schaal- en schelpdieren (rauw bemonsterd)
 • 23: schaal- en schelpdieren (bereid bemonsterd)
 • 24: vetten, olieën, sauzen en dressings
 • 25: brood, koek, gebak, zoutjes
 • 26: granen en deegwaren (niet bereid bemonsterd)
 • 27: granen en deegwaren (bereid bemonsterd)
 • 28: samengesteld product
 • 29: non-alcoholische dranken
 • 3: eieren en eiproducten
 • 30: alcoholische dranken
 • 31: suiker, snoep en chocolade
 • 32: kruiden, specerijen en hulpstoffen
 • 33: bijzondere voeding
 • 34: overige voedselproducten
 • 35: monster van oppervlakken
 • 36: monster van (schoonmaak)doeken en -sponzen
 • 37: monster van keukengerei
 • 38: monster van keukenapparatuur
 • 39: lucht
 • 4: rauwe groenten, rauwkost en salade
 • 40: overige omgevingsmonsters
 • 5: bereide groenten
 • 6: fruit, vruchten en -producten
 • 7: noten, zaden en -producten
 • 8: soepen en bouillons
 • 9: rund- en kalfsvlees (rauw bemonsterd)
VWAMonsterSoort2
Monstersoort
 • 1: melk en -producten
 • 10: rund- en kalfsvlees (bereid bemonsterd)
 • 11: varkensvlees (rauw bemonsterd)
 • 12: varkensvlees (bereid bemonsterd)
 • 13: kip (rauw bemonsterd)
 • 14: kip (bereid bemonsterd)
 • 15: overig gevogelte (rauw bemonsterd)
 • 16: overig gevogelte (bereid bemonsterd)
 • 17: overig gevogelte (bereid bemonsterd)
 • 18: overig vlees (rauw bemonsterd)
 • 19: overig vlees(bereid bemonsterd)
 • 2: kaas
 • 20: vis (rauw bemonsterd)
 • 21: vis (bereid bemonsterd)
 • 22: schaal- en schelpdieren (rauw bemonsterd)
 • 23: schaal- en schelpdieren (bereid bemonsterd)
 • 24: vetten, olieën, sauzen en dressings
 • 25: brood, koek, gebak, zoutjes
 • 26: granen en deegwaren (niet bereid bemonsterd)
 • 27: granen en deegwaren (bereid bemonsterd)
 • 28: samengesteld product
 • 29: non-alcoholische dranken
 • 3: eieren en eiproducten
 • 30: alcoholische dranken
 • 31: suiker, snoep en chocolade
 • 32: kruiden, specerijen en hulpstoffen
 • 33: bijzondere voeding
 • 34: overige voedselproducten
 • 35: monster van oppervlakken
 • 36: monster van (schoonmaak)doeken en -sponzen
 • 37: monster van keukengerei
 • 38: monster van keukenapparatuur
 • 39: lucht
 • 4: rauwe groenten, rauwkost en salade
 • 40: overige omgevingsmonsters
 • 5: bereide groenten
 • 6: fruit, vruchten en -producten
 • 7: noten, zaden en -producten
 • 8: soepen en bouillons
 • 9: rund- en kalfsvlees (rauw bemonsterd)
VWAMonstersoort3
Monstersoort
 • 1: melk en -producten
 • 10: rund- en kalfsvlees (bereid bemonsterd)
 • 11: varkensvlees (rauw bemonsterd)
 • 12: varkensvlees (bereid bemonsterd)
 • 13: kip (rauw bemonsterd)
 • 14: kip (bereid bemonsterd)
 • 15: overig gevogelte (rauw bemonsterd)
 • 16: overig gevogelte (bereid bemonsterd)
 • 17: overig gevogelte (bereid bemonsterd)
 • 18: overig vlees (rauw bemonsterd)
 • 19: overig vlees(bereid bemonsterd)
 • 2: kaas
 • 20: vis (rauw bemonsterd)
 • 21: vis (bereid bemonsterd)
 • 22: schaal- en schelpdieren (rauw bemonsterd)
 • 23: schaal- en schelpdieren (bereid bemonsterd)
 • 24: vetten, olieën, sauzen en dressings
 • 25: brood, koek, gebak, zoutjes
 • 26: granen en deegwaren (niet bereid bemonsterd)
 • 27: granen en deegwaren (bereid bemonsterd)
 • 28: samengesteld product
 • 29: non-alcoholische dranken
 • 3: eieren en eiproducten
 • 30: alcoholische dranken
 • 31: suiker, snoep en chocolade
 • 32: kruiden, specerijen en hulpstoffen
 • 33: bijzondere voeding
 • 34: overige voedselproducten
 • 35: monster van oppervlakken
 • 36: monster van (schoonmaak)doeken en -sponzen
 • 37: monster van keukengerei
 • 38: monster van keukenapparatuur
 • 39: lucht
 • 4: rauwe groenten, rauwkost en salade
 • 40: overige omgevingsmonsters
 • 5: bereide groenten
 • 6: fruit, vruchten en -producten
 • 7: noten, zaden en -producten
 • 8: soepen en bouillons
 • 9: rund- en kalfsvlees (rauw bemonsterd)
VWAMonstOpm1
Opmerkingen met betrekking tot monster 1
Tekst: Opmerkingen monster 1
VWAMonstOpm2
Opmerkingen met betrekking tot monster 2
Tekst: Opmerkingen monster 2
VWAMonstOpm3
Opmerkingen met betrekking tot monster 3
Tekst: Opmerkingen monster 3
VWANatKeuken
Nationaliteit van de keuken
 • 1: nederlands
 • 2: chinees/indisch
 • 3: ander buitenlands
 • 4: n.v.t.
VWAOmsVoedProd
Gedetailleerde omschrijving voedselproducten
Tekst: omschrijving voedselproducten
VWAOmsVoedProd1
Gedetailleerde omschrijving voedselproducten
Tekst: omschrijving voedselproducten
VWAOmsVoedProd2
Gedetailleerde omschrijving voedselproduct
Tekst: omschrijving voedselproduct
VWAOmsVoedProd3
Gedetailleerde omschrijving voedselproduct
Tekst: omschrijving voedselproduct
VWAOorz
Meest waarschijnlijke oorzaak
 • 1: bereiding van te grote hoeveelheden
 • 10: inadequate opslag
 • 11: inadequate verhitting
 • 12: onvoldoende desinfectie
 • 13: onvoldoende hygiene door voedselbereider
 • 14: rauw voedsel besmet: consumptie van rauw voedsel
 • 15: rauw voedsel is giftig (bijv. paddestoelen)
 • 16: voedsel te lang van tevoren bereid
 • 2: chemische contaminatie
 • 3: contaminatie door een geinfecteerd persoon
 • 4: contaminatie van keukengerei
 • 5: contaminatie van opslagfaciliteit
 • 6: gebruik van besmette ingredienten in een ongekoeld of onverhit product
 • 7: inadequaat afkoelproces
 • 8: inadequate koeling
 • 9: inadequate ontdooiing
 • 98: onbekend
 • 99: anders, namelijk
VWAOorzAnd
Andere oorzaak, namelijk
Tekst: Anders, namelijk
VWAOpm
Opmerkingen met betrekking tot deze gehele melding
Tekst: Opmerkingen melding
VWAOsirisnr
Osirisnummer van de GGD
Nummer: Osirisnummer
VWAOsirisnrVWA
Dit incident is tevens gemeld met VWA-Osirisnummer
Nummer: VWA-Osirisnummer
VWAPathAnd
Getest op ander pathogeen, namelijk
Tekst: ander pathogeen
VWAPathAnd2
Getest op ander pathogeen, namelijk
Tekst: ander pathogeen
VWAPathAnd3
Getest op ander pathogeen, namelijk
Tekst: ander pathogeen
VWAPathogeen
Getest op pathogeen
 • 1: Bacillus cereus
 • 14: Staphylococcus aureus
 • 15: Salmonella spp
 • 16: Listeria monocytogenes
 • 17: Campylobacter spp
 • 18: E. coli O157
 • 19: Vibrio parahaemolyticus
 • 2: Clostridium perfringens
 • 20: Norovirus
 • 90: Hepatitis A
 • 91: Cryptosporidium
 • 92: Giardia
 • 93: Rotavirus
 • 94: Shigella spp
 • 95: Yersinia spp
 • 96: Glutaminezuur
 • 97: Histamine
 • 98: Phasine
 • 99: ander pathogeen
VWAPathogeen2
Getest op pathogeen
 • 1: Bacillus cereus
 • 14: Staphylococcus aureus
 • 15: Salmonella spp
 • 16: Listeria monocytogenes
 • 17: Campylobacter spp
 • 18: E. coli O157
 • 19: Vibrio parahaemolyticus
 • 2: Clostridium perfringens
 • 20: Norovirus
 • 90: Hepatitis A
 • 91: Cryptosporidium
 • 92: Giardia
 • 93: Rotavirus
 • 94: Shigella spp
 • 95: Yersinia spp
 • 96: Glutaminezuur
 • 97: Histamine
 • 98: Phasine
 • 99: ander pathogeen
VWAPathogeen3
Getest op pathogeen
 • 1: Bacillus cereus
 • 14: Staphylococcus aureus
 • 15: Salmonella spp
 • 16: Listeria monocytogenes
 • 17: Campylobacter spp
 • 18: E. coli O157
 • 19: Vibrio parahaemolyticus
 • 2: Clostridium perfringens
 • 20: Norovirus
 • 90: Hepatitis A
 • 91: Cryptosporidium
 • 92: Giardia
 • 93: Rotavirus
 • 94: Shigella spp
 • 95: Yersinia spp
 • 96: Glutaminezuur
 • 97: Histamine
 • 98: Phasine
 • 99: ander pathogeen
VWAPathUitslagen
Positieve uitslagen
 • 1: Bacillus cereus
 • 14: Staphylococcus aureus
 • 15: Salmonella spp
 • 16: Listeria monocytogenes
 • 17: Campylobacter spp
 • 18: E. coli O157
 • 19: Vibrio parahaemolyticus
 • 2: Clostridium perfringens
 • 20: Norovirus
 • 90: Hepatitis A
 • 91: Cryptosporidium
 • 92: Giardia
 • 93: Rotavirus
 • 94: Shigella spp
 • 95: Yersinia spp
 • 96: Glutaminezuur
 • 97: Histamine
 • 98: Phasine
 • 99: ander pathogeen
VWAPathUitslagen2
Positieve uitslagen
 • 1: Bacillus cereus
 • 14: Staphylococcus aureus
 • 15: Salmonella spp
 • 16: Listeria monocytogenes
 • 17: Campylobacter spp
 • 18: E. coli O157
 • 19: Vibrio parahaemolyticus
 • 2: Clostridium perfringens
 • 20: Norovirus
 • 90: Hepatitis A
 • 91: Cryptosporidium
 • 92: Giardia
 • 93: Rotavirus
 • 94: Shigella spp
 • 95: Yersinia spp
 • 96: Glutaminezuur
 • 97: Histamine
 • 98: Phasine
 • 99: ander pathogeen
VWAPathUitslagen3
Positieve uitslagen
 • 1: Bacillus cereus
 • 14: Staphylococcus aureus
 • 15: Salmonella spp
 • 16: Listeria monocytogenes
 • 17: Campylobacter spp
 • 18: E. coli O157
 • 19: Vibrio parahaemolyticus
 • 2: Clostridium perfringens
 • 20: Norovirus
 • 90: Hepatitis A
 • 91: Cryptosporidium
 • 92: Giardia
 • 93: Rotavirus
 • 94: Shigella spp
 • 95: Yersinia spp
 • 96: Glutaminezuur
 • 97: Histamine
 • 98: Phasine
 • 99: ander pathogeen
VWAPlaatsBereidAnd
Plaats bereiding anders, namelijk
Tekst: Plaats bereiding
VWAPlBereid
Plaats van bereiding
 • 1: restaurant/eetcafe
 • 10: bejaardenhuis/verzorgingshuis
 • 11: kinderdagverblijf
 • 12: overige instellingen
 • 13: kazerne
 • 14: winkel
 • 15: anders, namelijk
 • 2: hotel/pension
 • 3: cafetaria/fast-food restaurant
 • 4: (markt-) kraam
 • 5: ziekenhuis
 • 6: (school-, bedrijfs-, sport-)kantine
 • 7: vliegtuig
 • 8: thuis
 • 9: catering
 • 99: onbekend
 • azc: asielzoekerscentrum
VWAPlCons
Plaats van consumptie
 • 1: restaurant/eetcafe
 • 10: bejaardenhuis/verzorgingshuis
 • 11: kinderdagverblijf
 • 12: overige instellingen
 • 13: kazerne
 • 14: winkel
 • 15: anders, namelijk
 • 2: hotel/pension
 • 3: cafetaria/fast-food restaurant
 • 4: (markt-) kraam
 • 5: ziekenhuis
 • 6: (school-, bedrijfs-, sport-)kantine
 • 7: vliegtuig
 • 8: thuis
 • 9: catering
 • 99: onbekend
 • azc: asielzoekerscentrum
VWAResGGDOpm
Opmerkingen
Tekst: Opmerkingen
VWAReslGGDOnd
Resultaat GGD onderzoek
 • And: Anders, zie opmerkingen
 • Bac: Bacillus spp.
 • Baccer: Bacillus cereus
 • Cam: Campylobacter spp.
 • Camfoe: Campylobacter foetus
 • Camjej: Campylobacter jejuni
 • Clo: Clostridium spp.
 • Clobot: Clostridium botulinum
 • CloPer: Clostridium perfringens
 • EntHys: Entamoebe hystolitica
 • EscCol: Escherichia coli
 • GiaLam: Giardia lamblia
 • LisMon: Listeria monocytogenes
 • NLV: Norwalk like virus
 • Onb: Onbekend
 • RSV: SRSV
 • Sal.: Salmonella ......
 • Shi: Shigella spp
 • ShiBoy: Shigella boydii
 • ShiDys: Shigella dysenteriae
 • ShiFle: Shigella flexneri
 • ShiSon: Shigella sonnei
 • StaAur: Staphylococcus aureus
 • VibCho: Vibrio Cholerae
 • VibChoO1: Vibrio Cholerae O1
 • VibChoO1Cho: Vibrio Cholerae O1 Cholerae
 • VibChoO1ChoIna: Vibrio Cholerae O1 Cholerae Inaba
 • VibChoO1ChoOga: Vibrio Cholerae O1 Cholerae Ogawa
 • VibChoO1ElT: Vibrio Cholerae O1 Eltor
 • VibChoO1EltIna: Vibrio Cholerae O1 Eltor Inaba
 • VibChoO1EltOga: Vibrio Cholerae O1 Eltor Ogawa
 • VibMim: Vibrio Mimicus
 • YerEnt: Yersinia Enterocolitica
VWASalm
Indien salmonella positief: salmonella serotype
Tekst: Salmonella serotype
VWASalm2
Indien salmonella positief: salmonella serotype
Tekst: Salmonella serotype
VWASalm3
Indien salmonella positief: salmonella serotype
Tekst: Salmonella serotype
VWASalmGGD
Salmonella serotype
Tekst: Salmonella serotype
VWASamenMonster
Welk samengesteld product
 • 1: Nasi goreng / bami goreng
 • 2: Loempia / nasibal / bamihap
 • 3: Saté met saus
 • 4: Vleessalade / huzarensalade
 • 5: Vissalade
 • 6: Lasagne / pasta met saus
 • 7: Pizza
 • 8: Belegde broodjes / worstenbroodje
 • 9: Hartige taart / quiche
VWASamenMonster2
Welk samengesteld product
 • 1: Nasi goreng / bami goreng
 • 2: Loempia / nasibal / bamihap
 • 3: Saté met saus
 • 4: Vleessalade / huzarensalade
 • 5: Vissalade
 • 6: Lasagne / pasta met saus
 • 7: Pizza
 • 8: Belegde broodjes / worstenbroodje
 • 9: Hartige taart / quiche
VWASamenMonster3
Welk samengesteld product
 • 1: Nasi goreng / bami goreng
 • 2: Loempia / nasibal / bamihap
 • 3: Saté met saus
 • 4: Vleessalade / huzarensalade
 • 5: Vissalade
 • 6: Lasagne / pasta met saus
 • 7: Pizza
 • 8: Belegde broodjes / worstenbroodje
 • 9: Hartige taart / quiche
VWATotZieken
Totaal aantal zieken
Nummer: Aantal zieken
VWAVoedMonst
Indien voedselmonster, wat is de relatie met het geconsumeerde voedselproduct (zoals door melder aangegeven)
 • 1: restant
 • 2: zelfde voedselproduct, maar geen restant
 • 3: ander voedselproduct (dan het door melder geconsumeerde voedselproduct)
 • 4: onbekend
 • 5: niet van toepassing (monster betreft geen voedselproduct of melder heeft niet aangegeven wat hij heeft gegeten)
VWAVoedMonst2
Indien voedselmonster, wat is de relatie met het geconsumeerde voedselproduct (zoals door melder aangegeven)
 • 1: restant
 • 2: zelfde voedselproduct, maar geen restant
 • 3: ander voedselproduct (dan het door melder geconsumeerde voedselproduct)
 • 4: onbekend
 • 5: niet van toepassing (monster betreft geen voedselproduct of melder heeft niet aangegeven wat hij heeft gegeten)
VWAVoedMonst3
Indien voedselmonster, wat is de relatie met het geconsumeerde voedselproduct (zoals door melder aangegeven)
 • 1: restant
 • 2: zelfde voedselproduct, maar geen restant
 • 3: ander voedselproduct (dan het door melder geconsumeerde voedselproduct)
 • 4: onbekend
 • 5: niet van toepassing (monster betreft geen voedselproduct of melder heeft niet aangegeven wat hij heeft gegeten)
VWAVoedProd
Geconsumeerde voedselproducten
 • 1: melk en -producten
 • 10: rund- en kalfsvlees (bereid geconsumeerd)
 • 11: rund- en kalfsvlees (bereid geconsumeerd)
 • 12: varkensvlees (rauw geconsumeerd)
 • 13: varkensvlees (bereid geconsumeerd)
 • 14: kip (rauw geconsumeerd)
 • 15: kip (bereid geconsumeerd)
 • 16: overig gevogelte (rauw geconsumeerd)
 • 17: overig gevogelte (bereid geconsumeerd)
 • 18: overig vlees (rauw geconsumeerd)
 • 19: overig vlees (bereid geconsumeerd)
 • 2: kaas
 • 20: vis (rauw geconsumeerd)
 • 21: vis (bereid geconsumeerd)
 • 22: schaal- en schelpdieren (rauw geconsumeerd)
 • 23: schaal- en schelpdieren (bereid geconsumeerd)
 • 24: vetten, olieën, sauzen en dressings
 • 25: brood, koek, gebak, zoutjes
 • 26: granen en deegwaren (niet bereid geconsumeerd)
 • 27: granen en deegwaren (bereid geconsumeerd)
 • 28: samengestelde producten
 • 29: non-alcoholische dranken
 • 3: eieren en eiproducten
 • 30: alcoholische dranken
 • 31: suiker, snoep en chocolade
 • 32: kruiden, specerijen en hulpstoffen
 • 33: bijzondere voeding
 • 34: overige voedselproducten
 • 35: onbekend
 • 4: rauw geconsumeerde groenten, rauwkost en salade
 • 5: bereid geconsumeerde groenten
 • 6: fruit, vruchten en -producten
 • 7: noten, zaden en -producten
 • 8: soepen en bouillons
 • 9: rund- en kalfsvlees (rauw geconsumeerd)
VWAWelkeProd
Welke samengestelde producten
 • 1: Nasi goreng / bami goreng
 • 2: Loempia / nasibal / bamihap
 • 3: Saté met saus
 • 4: Vleessalade / huzarensalade
 • 5: Vissalade
 • 6: Lasagne / pasta met saus
 • 7: Pizza
 • 8: Belegde broodjes / worstenbroodje
 • 9: Hartige taart / quiche
ZIEVerwekkerEXPL
Ziekteverwekker
 • 1: Bacillus cereus
 • 10: Norovirus
 • 11: Salmonella Enteritidis
 • 12: Salmonella Typhimurium
 • 13: Salmonella spp.
 • 14: Shigella sonnei
 • 15: Shigella spp.
 • 16: Staphylococcus aureus
 • 17: Anders
 • 18: Onbekend
 • 2: Bacillus spp.
 • 3: Campylobacter jejuni
 • 4: Campylobacter spp.
 • 5: Clostridium botulinum
 • 6: Clostridium perfringens
 • 7: Clostridium spp.
 • 8: Escherichia coli
 • 9: Listeria monocytogenes
ZIEVerwekkerEXPLAnde
Ziekteverwekker indien anders
Tekst: Ziekteverwekker indien anders

Terug naar zoekpagina