Naam
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen
Afkorting
Atlas SV
Beschrijving

Het UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet het UWV als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Atlas SV omvat statistische gegevens betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen AG en WW, per provincie en gemeenten onderverdeeld naar onder meer leeftijd, geslacht en uitkeringsduur.

Gebruiksdoel

Het verkrijgen van kwantitatief inzicht in regionale informatie van de sociale verzekeringswetten WW, Wajong (zowel oude als nieuwe regeling), WIA, WAO en WAZ onder andere voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

UWV
Website Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de geaggregeerde gegevens

Beheerder gegevensbron
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Eigenaar gegevensbron
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Actualisatiedatum
03-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

De wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (wet SUWI).

Opdrachtgever(s)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Belangrijkste financier(s)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
  • Gezondheid en ziekte
  • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

UWV-medewerkers

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

UWV

Eerste meetjaar
1999
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Provincie, gemeente, leeftijd, geslacht, uitkeringsduur, reden van beëindiging, mate arbeidsongeschiktheid, indicatie arbeidsvermogen (WAJONG).

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, zie de website van het UWV.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie het tabblad Kennis, cijfers en onderzoek op de UWV website met een link naar de 'Atlas SV 2022'. Regionale informatie van de sociale verzekeringswetten WW, Wajong (zowel oude als nieuwe regeling), WIA, WAO en WAZ. Beschikbaar is een *.pdf rapport en een Excelbestand waarmee eigen analyses zijn te maken

Contactgegevens publiek

UWV
Website Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Beschikbare publicaties

Zie de jaarlijkse rapportages op de website.

Afnemers/gebruikers
  • Gemeenten
  • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl