Zorggegevens

Integrated Primary Care Information

Algemeen

Naam
Integrated Primary Care Information
Afkorting
IPCI
Beschrijving

Opzet van het project is gegevens uit de eerste lijn te verzamelen en deze gegevensverzameling te gebruiken voor ondersteuning van de praktijkvoering (bijvoorbeeld: indicatoren voor de zorg, jaarverslagen voor praktijken, analyse praktijkvoering en benchmarking van groepen praktijken) en wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke component in het wetenschappelijk onderzoek is post-marketing surveillance (PMS). Post-marketing surveillance omvat het houden van toezicht op en het wetenschappelijk onderzoek naar gewenste en ongewenste (bij)werkingen van geneesmiddelen nadat deze middelen regulier op de markt zijn gebracht.

IPCI maakt gebruik van de gegevens die de huisarts routinematig al vastlegt. Deze gegevens worden geanonimiseerd (gegevens van patiënten worden door de software ontdaan van naam en adresgegevens) en periodiek verstuurd naar de onderzoeksdatabase. Het is mogelijk dat voor een specifieke vraag de huisarts om aanvullende gegevens wordt gevraagd.

Gebruiksdoel

Ondersteuning van de praktijkvoering door het verschaffen van inzicht in verleende zorg. Wetenschappelijk onderzoek met name op het gebied van de effecten van geneesmiddelen in de populatie. Epidemiologie en behandeling van aandoeningen in de huisartsenpraktijk. De gegevens worden ook gebruikt voor risk management evaluaties en post marketing studies

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Erasmus MC
Integrated Primary Care Information (IPCI)
Tel.: 010 704 4122
E-mail: ipci@erasmusmc.nl
Website: www.ipci.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Erasmus MC, Medische Informatica
Eigenaar gegevensbron
Erasmus MC
Actualisatiedatum
22-05-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Erasmus MC
Belangrijkste financier(s)
MI&EUR BV, die een 100% dochter is van de Erasmus MC Holding BV en verbonden aan afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC Holding BV
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

IPCI wordt niet gefinancierd door de overheid. Wel worden in IPCI studies uitgevoerd die geïnitieerd zijn door de overheid.

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntendossiers van huisartsen
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Diagnose
 • Individuen
 • Patiënten
 • Patiëntcontacten
 • Medicatie
 • Metingen laboratorium
 • Correspondentie
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Tweemaal per jaar

Bijzonderheden

Samenwerking:

IPCI participeert in vele internationale studies en internationale projecten. De IPCI data is ook beschikbaar in OMOP Common Data Model. 

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 1.264.000 patiënten
2016 1.315.000 patiënten
2017 1.363.000 patiënten
2018 1.351.000 patiënten
2019 1.429.000 patiënten
2020 1.466.000 patiënten
2021 1.443.000 patienten
2022 1.509.000 patienten

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Allereerst moet men toestemming krijgen van de Raad van Toezicht. Na toetsing van het studievoorstel door de Raad van Toezicht van IPCI wordt elke studie vooraf gemeld aan alle deelnemende huisartsen die vervolgens de mogelijkheid hebben deelname te weigeren. De informatie is alleen toegankelijk op het Erasmus MC.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Erasmus MC
Integrated Primary Care Information (IPCI)
Tel.: 010 704 4122
E-mail: ipci@erasmusmc.nl
Website: www.ipci.nl

Beschikbare publicaties

Maria A J de Ridder, Marcel de Wilde, Christina de Ben, Armando R Leyba, Bartholomeus M T Mosseveld, Katia M C Verhamme, Johan van der Lei, Peter R Rijnbeek, Data Resource Profile: The Integrated Primary Care Information (IPCI) database, The Netherlands, International Journal of Epidemiology, 2022;, dyac026, https://doi.org/10.1093/ije/dyac026

Afnemers/gebruikers
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Diverse onderzoeksinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland
 • EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • EU: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
 • EU: Europese Unie
 • Farmaceutische industrie
 • Hartstichting
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • ZonMw
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden

De IPCI database is opgebouwd begin jaren negentig. De validiteit voor onderzoek naar epidemiologie van ziekten, geneesmiddelgebruik en geneesmiddel effecten is ruimschoots bewezen.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina