Zorggegevens

Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering

Algemeen

Naam
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering
Afkorting
OTP
Beschrijving

Een representatief panel van praktijkhoudende tandarts-algemeen practici (de zogenoemde 'peilstations', aangevuld met een aselecte steekproef van tandarts-algemeen practici) werkt met regelmaat mee aan het OTP. Eenmaal per twee jaar worden deze tandartsen bevraagd over verschillende aspecten van hun praktijkvoering, zoals praktijkvorm, aantal patiënten in de praktijk, aantal behandelstoelen, overige apparatuur, praktijkadministratie, omvang van de werkweek, aantal en aantal uren tandartsen, tandheelkundige medewerkers en overige medewerkers, taakdelegatie en verwijzing en werkdruk. Sinds 2014 wordt ook een representatieve groep van niet-praktijkhouders bevraagd over hun werksituatie.

Gebruiksdoel

De via het Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP) verzamelde gegevens over allerlei aspecten van de praktijkvoering van tandartsen worden door de KNMT intern gebruikt voor de cijfermatige onderbouwing van het beleid en extern bij de informatieverstrekking aan tandartsen en andere informatievragers.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@knmt.nl
Website: Staat van de MondzorgOnderzoek naar mondzorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beperkte verstrekking van gegevens aan derden.

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Eigenaar gegevensbron
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Actualisatiedatum
03-03-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Belangrijkste financier(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Tandartsen

Methode van gegevensverzameling
Enquêteren
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Tandartsen

Specialisme
Tandheelkunde
Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
1982
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Ongeveer tweejaarlijks.

Bijzonderheden

Samenhang:

Het Project Peilstations omvat drie registraties:

 • Onderzoek Tandheelkundige Consumptie (OTC)
 • Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP)
 • Omnibus-enquête

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Praktijkomvang
 • Tandartsen
 • Tandheelkundige medewerkers
 • Patiënten, stoeluren
 • Niet-declarabele uren
 • Taakdelegatie
 • Samenwerking
 • Werkdruk

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen:
Tandartsen vanwege lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Beperkte toegang:
Derden beperkte verstrekking van gegevens na overleg, geen gebruik voor commerciële doeleinden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Een beperkt deel van de gegevens is algemeen toegankelijk via de website 'Staat van de mondzorg'. Op deze website wordt aan de hand van onderzoeks- en registratiegegevens een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de mondzorg in Nederland.

Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@knmt.nl
Website: Staat van de MondzorgOnderzoek naar mondzorg

Beschikbare publicaties

Zie de website Staat van de Mondzorg voor een overzicht van KNMT onderzoek.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsorganisatie (tandartsen en mondhygiënisten)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Universiteiten
 • Zorgaanbieders (tandartsen)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Dataverzameling maart-april 2023

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar, wel in overleg en na akkoord KNMT.

Terug naar zoekpagina