Zorggegevens

Dutch Otologic Quality registry

Algemeen

Naam
Dutch Otologic Quality registry
Afkorting
DOQ
Beschrijving

Gehoorbeperkingen hebben zeer grote impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Sociale omgang, sport en werk worden sterk beïnvloed als je niet goed hoort. Betere zorg voor patiënten met gehoorverlies draagt bij aan het verminderen van de ervaren ziektelast en hetnzorggebruik en -kosten die daarvan een gevolg kan zijn. Zo kunnen ooraandoeningen leiden tot onnodige ontwikkelingsachterstand bij kinderen, sociaal isolement met druk op andere sectoren van de zorg als gevolg of mentale/cognitieve achteruitgang bij ouderen.

Het belangrijkste doel van de DOQ is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van otologische zorg in Nederland en deze verder te verbeteren door spiegelinformatie te geven aan KNO-artsen. Daarnaast is de DOQ bedoeld om onderzoek mee te doen, patiëntinformatie te maken, voor landelijke stuurinformatie en externe verantwoording. De NVKNO stimuleert en ondersteunt het gebruik van de spiegelinformatie, onder andere door bijeenkomsten te organiseren waarin deze besproken wordt en door uitkomsten op te nemen in de kwaliteitsvisitaties.

De DOQ bevat gegevens over zeven aandoeningen: Otitis media, Cholesteatoom, Bone conduction device, Cochleair implantaat, Afwijking gehoorbeenketen, Trommelvliesperforatie en Chronische otitis media.

Gebruiksdoel

De DOQ beoogt door middel van spiegelrapportages praktijkvariatie te reduceren en de “best practice” te bevorderen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Stichting Kwaliteitsregistratie KNO.

Naam contactpersoon:

Secretariaat SKKNO

Telefoon:

030 3201215

E-mail:

skkno@kno.nl

Adres:

Mercatorlaan 1200

Postcode/plaats:

3528 BL  Utrecht

URL website:

www.kno.nl/kwaliteitsregistratie

Beheerder gegevensbron
DHD (Dutch Hospital Data)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Kwaliteitsregistratie KNO (SKKNO)
Actualisatiedatum
02-02-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
 • Stichting Kwaliteitsregistratie KNO (SKKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied
Belangrijkste financier(s)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
 • Monitor
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Biologische factoren
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Casemix variabelen: Leeftijd, geslacht, peroperatieve bevindingen, rookgedrag, comorbiditeit, diagnose
 • Procesindicatoren: operatieve of conservatieve behandeling, diagnostiek voor en/of na operatie
 • Type en merk implantaat
 • Uitkomstindicatoren: gehoorverbetering, complicaties, klinische uitkomsten. Op termijn ook PROMs.
Specialisme
KNO
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Eerste meetjaar
2022
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2022

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Individuele ziekenhuizen kunnen eigen data in een online-systeem inzien.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Stichting Kwaliteitsregistratie KNO.

Naam contactpersoon:

Secretariaat SKKNO

Telefoon:

030 3201215

E-mail:

skkno@kno.nl

Adres:

Mercatorlaan 1200

Postcode/plaats:

3528 BL  Utrecht

URL website:

www.kno.nl/kwaliteitsregistratie

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
NVKNO

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Dutch Otological Quality Registry (DOQ)
Zie https://www.dhd.nl/producten-diensten/registratie-data/grip-op-kwaliteitsregistraties-met-de-datahub/dutch-otological-quality-registry

Terug naar zoekpagina