Zorggegevens

Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen

Algemeen

Naam
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen
Afkorting
LAREB
Beschrijving

Het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb bestaat in deze vorm sinds 2002. Lareb registreert vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen, zoals gemeld door artsen, apothekers of patiënten. Zowel zorgverleners als patiënten kunnen direct bij Lareb met een elektronisch formulier een bijwerking melden. Per jaar ontvangt Lareb ongeveer 32.000 meldingen. De meldingen op COVID-19 vaccinaties zijn in dit getal niet meegenomen. Elke binnengekomen melding wordt afzonderlijk beoordeeld en opgeslagen in de bijwerkingendatabank.

Gebruiksdoel

Het vroegtijdig ontdekken van bijwerkingen van (nieuwe) geneesmiddelen ten behoeve van een veilige farmacotherapie en het maken van beleid. De aandacht is vooral gericht op het opsporen van nog onbekende neveneffecten. Om schade door geneesmiddelen zoveel mogelijk te voorkomen, worden de resultaten gepresenteerd aan de overheid en de verschillende beroepsgroepen. Daarnaast probeert Lareb het bewustzijn bij zorgverleners met betrekking tot bijwerkingen te verhogen, zodat deze effecten ook daadwerkelijk gemeld worden.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Bijwerkingencentrum Lareb
Tel.: 073 646 9700
E-mail: info@lareb.nl
Website Bijwerkingencentrum Lareb

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Bijwerkingencentrum Lareb
Eigenaar gegevensbron
Bijwerkingencentrum Lareb
Actualisatiedatum
03-02-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Geneesmiddelenwet

Opdrachtgever(s)
Bijwerkingencentrum Lareb
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Patiëntenregistratie
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Persoonsgebonden factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Primair:

 • Meldingen van bijwerkingen

Secundair:

 • NAW-gegevens
 • Diagnose
 • Duur klachten
 • Geneesmiddelen
 • Individuen
 • Patiënten
 • Patiëntgegevens NAW
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Apothekers
 • Artsen
 • Assistenten
 • Behandelend specialisten
 • Burgers
 • Consumenten
 • Huisartsen
 • Patiënten, cliënten
 • Verpleegkundigen
 • Verzorgers
Specialisme
Genees- en hulpmiddelen
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Apotheken
 • GGD'en
 • GGZ-instellingen
 • Huisartsenpraktijken
 • Verpleeghuizen
 • Ziekenhuizen
Eerste meetjaar
1985
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu na elke melding

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Geslacht, leeftijd, gebruikt geneesmiddel, bijwerking, afloop, co-medicatie en andere verklarende factoren.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De data zijn alleen beschikbaar met inachtneming van privacy van melders en patiënten.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de databank Lareb.

Contactgegevens publiek

Bijwerkingencentrum Lareb
Tel.: 073 646 9700
E-mail: info@lareb.nl
Website Bijwerkingencentrum Lareb

Beschikbare publicaties

Zie het onderdeel Nieuwsoverzicht op de Lareb-website.
Voor beleidsplannen en jaarberichten zie de pagina Wat is bijwerkingencentrum Lareb?

Afnemers/gebruikers
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Lareb stond bij haar oprichting in 1991 voor Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen. Sinds 2002 is de naam veranderd in Nederlands bijwerkingencentrum Lareb.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar. Wellicht wel op termijn.

Terug naar zoekpagina