Volksgezondheidenzorg.info

Zorgcijfersdatabank

Algemeen

Naam
Zorgcijfersdatabank
Afkorting
ZCD
Beschrijving

In de Zorgcijfersdatabank geeft Zorginstituut Nederland inzicht in de ontwikkeling van de zorgkosten (landelijk beeld) in Nederland over de afgelopen vijf jaar. De gegevens zijn afkomstig van zorgverzekeraars en zorgkantoren en hebben betrekking op de uitgaven die samenhangen met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen AWBZ).  

De zorgkosten worden gepresenteerd per kostenrubriek. Voor de meeste kostenrubrieken is het mogelijk via het keuzevenster ook de aantallen prestaties op te vragen of gemiddelde kosten per verzekerde en/of prestatie. Voor de meeste zorgkosten is het mogelijk om deze nog verder te detailleren.

Gebruiksdoel

Zorginstituut Nederland ontvangt voor de uitvoering van zijn wettelijke taken diverse gegevens van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Aan de hand daarvan kan Zorginstituut Nederland een beeld geven van de ontwikkelingen in zowel de kosten als het volume in de zorgverzekeringen (Zvw en Wlz, voorheen AWBZ).

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zorginstituut Nederland
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Website Zorgcijfersdatabank

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Eigenaar gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Actualisatiedatum
09-11-2020
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Opdrachtgever(s)
Zorginstituut Nederland
Belangrijkste financier(s)
Zorginstituut Nederland
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Beheerskosten
 • Farmaceutische zorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geneeskundige GGZ
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Grensoverschrijdende zorg
 • Huisartsenzorg
 • Hulpmiddelen
 • Kraamzorg
 • Medisch specialistische zorg
 • Mondzorg
 • Ondersteuning eerstelijnszorg
 • Paramedische zorg
 • Verloskundige zorg
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekenvervoer
 • Zorgzwaarteprofiel
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Totale kosten,
 • Kosten per verzekerde
 • Aantallen prestaties
 • Kosten per prestatie
 • Kosten per gebruiker
 • Aantallen per gebruiker
Methode van gegevensverzameling
Financiële verantwoordingsinformatie soms aangevuld met beleidsinformatie (aantallen prestaties).
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Medewerkers zorgkantoren
 • Medewerkers zorgverzekeraars
Sector
Alle zorgsectoren en verzekerde zorgprestaties op grond van Zvw en Wlz
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgverzekeraars (N=21)
Zorgkantoren (N=31)

Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

Eerste meetjaar 2015 (eerdere jaren op verzoek beschikbaar via contactformulier)

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 Kosten Zvw-Kosten Wlz nvt 100% 100%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, informatie is via de website beschikbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Voor de kosten en volume overzichten zie de website Zorgcijfersdatabank van Zorginstituut Nederland.

Contactgegevens publiek

Zorginstituut Nederland
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Website Zorgcijfersdatabank

Beschikbare publicaties

Verdiepende Analyses Zorglasten Zvw 2015-2019

Afnemers/gebruikers
 • Consumenten
 • Onderzoekers
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgkantoren
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Per november 2020 komen de jaarlijkse rapportages Verdiepende Analyses Zorglasten Zvw ook beschikbaar op ZCD.

Voorgaande bron
Voorheen heette deze registratie Zorgcijfers Digitaal.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek 2016
In deze vorm niet beschikbaar vanwege complexiteit en actualiteit.
Zie hiervoor in de plaats het volgende document op de ZIN-website: Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet 2016 (versie 2)
Codeboek 2017
In deze vorm niet beschikbaar vanwege complexiteit en actualiteit.
Zie hiervoor in de plaats het volgende document op de ZIN-website: Handboek zorgverzekeraars informatie Zvw 2017 (versie 2)
Codeboek 2018
In deze vorm niet beschikbaar vanwege complexiteit en actualiteit.
Zie hiervoor in de plaats het volgende document op de ZIN-website: Handboek zorgverzekeraars informatie Zvw 2018 (versie 15/12/2017)
Codeboek 2019
In deze vorm niet beschikbaar vanwege complexiteit en actualiteit.

Terug naar zoekpagina